Idi na stranu       >>  

 • Dana 29.09.2022. u selu Krušje, opština Aleksinac, savetodavci PSSS Niš u saradnji sa promoterima semenskih kuća i proizvođačem Ilić Đorđević Nenadom na čijoj je parceli posejan makroorgled sa hibridima kukuruza, organizuju dan polja kukuruza u selu Krušje sa početkom od 11 i 30 sati. Parcela se nalazi u neposrednoj blizini Donjo Adrovačke "Ruske Crkve". Na prezentaciji će biti prezentovano 26 hibrida pet semenskih kuća, kao i sortna agrotehnika i agroekolioški uslovi proizvodnje u mestu izvođanja ogleda kao i čitavom Nišavskom okrugu. Želimo dobrodošlicu svim posetiocima m...


  (September 29, 2022)
 • Dana 24.09.2022.  godine, sa početkom u 10,00 časova  PSSS Kraljevo  organizuje manifestaciju DAN POLJA KROMPIRA na imanju poljoprivrednog proizvođača Ranđić Milomira iz Bapskog Polja(Kraljevo). Cilj ove manifestacije je da se poljoprivrednim proizvođačima  predstave proizvodni potencijali različitih sorata krompira iz čeitri semenske kuće(Agrico, HZPC, Norica, Teleki Agrar), kako bi za narednu proizvodnu godinu  odabrali sortiment koji će zadovoljiti potrebe njihovih gazdinstava.

  Pozivnica

  ...


  (September 24, 2022)
 • Dana 23.09.2022.god. PSSS Kraljevo D.O.O. Kraljevo organizuje manifestaciju "Dan polja  kukuruza" na oglednom parceli PG Vukićević Aleksandra u mestu Samaila(Kraljevo) sa početkom u 11:00h. Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u  manifestaciji, kako bi razmenili iskustva i stekli nova znanja. Pozivnicu sa programom manifestacije možete preuzeti u prilogu:

  Pozivnica

  Izvor: PSSS Kraljevo

  ...

  (September 23, 2022)
 • Dana 22.09.2022 godine na oglednoj parceli poljoprivrednog proizvođača Savić Violete u selu Donje Crnatovo, sa početkom u 10:30, PSS Prokuplje održaće tradicionalnu manifestaciju Dani Polja kukukuruza. Na oglednoj parceli zasejani su hibridi 3 semenske kuća i to:

  PIONEER: P 9000, P 0865

  BC: BC 418b, BC Riđan, BC Pajdaš

  AS:  AS 72, AS 702, AS 54, AS 201, AS 507

  Prisutni poljoprivredni proizvođači će biti upoznati sa agrotehnikom kao i karakteristikama hibrida. Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju ovoj manifestaciji:


  (September 22, 2022)
 • Dana 22.09.2022.godine sa početkom od 11 časova Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Kosovska Mitrovica d.o.o. Kosovska Mitrovica iz Kosovske Mitrovice organizuje Dan polja SOJE na gazdinstvu Ćuković Svetomira u mestu Dobrava, opština Leposavić, na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Raška. U ogledu su zastupljene sorte dve semenske kuće : Institututa za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad i Instituta za kukuruz Zemun Polje sa sortama NS-Vulkan i NS-Atlas, ZP-Laura i ZP-Lidija. Obaveštavamo i pozivamo sve zainteresovane da prisusustvuju ovoj manifestaciji. Dan Polja će propratiti ovdaš...


  (September 22, 2022)
 • Dana 22.09.2022.godine sa početkom od 11 časova Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Kosovska Mitrovica d.o.o. Kosovska Mitrovica iz Kosovske Mitrovice održala je Dan polja SOJE na gazdinstvu Ćuković Svetomira u mestu Dobrava, opština Leposavić. Prisutnim poljoprivrednim proizvođačima je prezentovana primenjena agrotehnika gajenja soje, vremenski uslovi koji su pratili proizvodnju u toku godine kao i karakteristike sorata koje su u ogledu. Ovu manifestaciju su propratili ovdašnji mediji.


  (September 22, 2022)
 • Dana 22.09.2022 godine na oglednoj parceli poljoprivrednog proizvođača Savić Violete u selu Donje Crnatovo, sa početkom u 10:30, PSS Prokuplje održalo je tradicionalnu manifestaciju Dani Polja kukukuruza.

  ...


  (September 22, 2022)
 • Dana 20.09.2022.  godine, sa početkom u 10,00 časova  PSSS  Pirot organizuje DAN POLJA KROMPIRA na imanju poljoprivrednog proizvođača Tančev Slavka iz sela Slavinja.Cilj ove manifestacije je da se poljoprivrednim proizvođačima  predstave proizvodni potencijali različitih sorata krompira iz tri semenske kuće,  kako bi za narednu proizvodnu godinu  odabrali sortiment koji će zadovoljiti potrebe njihovih gazdinstava.

  Pozivnica

  Izvor: PSSS Pirot

  ...

  (September 20, 2022)
 • Dana 20.09.2022.  godine, sa početkom u 10,00 časova  PSSS  Pirot je organizovala DAN POLJA KROMPIRA na imanju poljoprivrednog proizvođača Tančev Slavka iz sela Slavinja.Cilj ove manifestacije je da se poljoprivrednim proizvođačima  predstave proizvodni potencijali različitih sorata krompira iz tri semenske kuće,  kako bi za narednu proizvodnu godinu  odabrali sortiment koji će zadovoljiti potrebe njihovih gazdinstava.

  Izvor...


  (September 20, 2022)
 • Dana 19.09.2022.god. PSSS ,,Poljosavet" doo Loznica organizuje DAN POLJA samostalnog ogleda pod nazivom ,,Uticaj gustine sklopa hibrida kukuruza FAO grupe zrenja 400 na prinos u svrhu prilagođavanja na klimatske promene” na Oglednom polju (parcela preko puta silosa PD Gučeva u Lozničkom Polju) sa početkom u 10:00h. Ogledno polje se nalazi na parceli poljoprivrednog gazdinstva Duška Sladakovića iz Lozničkog Polja. Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da posete naš Dan polja, kako bi razmenili svoja iskustva i stekli nova saznanja. Pozivnicu sa programom Dana polja možete preuzeti u prilogu....


  (September 19, 2022)
.

Idi na stranu       >>  

.

Idi na stranu       >>  

 • Dana 05.10.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Negotin , opština Negotin, sa temom:
  1. 10:00 do 14:00 Primeri dobre poljoprivredne prakse , savetodavac Vladica Gavrilović

  Učenici srednje poljoprivredne škole Bukovo, imaće prilike da vide gazdinstvo koje primenjuje punu agrotehniku u ratarskoj proizvodnji i koje obrađuje 400 ha zemljišta, a poseduje i mlad zasad šljive na površini od preko 6 ha.
  Koordinator: Vladica Gavrilović


  Izvor: PSSS Negotin...

  (Oktobar 05, 2022)
 • Dana 05.10.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Šabac , opština Šabac - grad, Amfiteatar srednje poljoprivredne škole u Šapcu sa temama:
  1. 09:00 do 09:45 Značaj laboratorijskog ispitivanja zemljišta , savetodavac Darko Simić
  2. 09:45 do 10:30 Značaj priene osnovnih makro elemenata u poljoprivrednoj proizvodnji , savetodavac Jovan Sušić

  Cilj predavanja je da se učesnici srednje poljoprivredne škole u Šapcu kao i njihovi gosti iz Francuske upoznaju sa laboratojiskim ispitivanjem zemljišta i potrebama pr...

  (Oktobar 05, 2022)
 • Dana 04.10.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Prahovo , opština Negotin, Mesna zajednica sa temama:
  1. 09:00 do 09:30 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Dejan Stefanović
  2. 09:30 do 10:00 Integralna zaštita biljaka , savetodavac Slavica Svetozarević

  Cilj predavanje je upoznavanje sa integralnom zaštitom bilja i značajem kontrole plodnosti zemčjišta.
  Koordinator: Dejan Stefanović


  Izvor: PSSS Negotin...

  (Oktobar 04, 2022)
 • Dana 04.10.2022. godine, sa početkom u 13:00 održaće se tribina, mesto Sovljak , opština Ub, ZZ" ORAČ", Sovljak sa temom:
  1. 13:00 do 13:30 Proizvodnja malih količina proizvoda na gazdinstvu , savetodavac Slađana Gavrilović

  Tokom tribine prisutni će biti upoznati sa sadržajem pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda za snabdevanje potrošača.
  Koordinator: Slađana Gavrilović


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (Oktobar 04, 2022)
 • Dana 04.10.2022. godine, sa početkom u 10:15 održaće se tribina, mesto Vrelo , opština Ub, Gazdinstvo Željka Jevrića sa temom:
  1. 10:15 do 11:00 Podsticaji u povrtarstvu , savetodavac Svetlana Jerinić


  Koordinator: Svetlana Jerinić


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (Oktobar 04, 2022)
 • Dana 04.10.2022. godine, sa početkom u 12:30 održaće se tribina, mesto Čučuge , opština Ub, Poljoprivredno gazdinstvo Gavrilović Milomira sa temom:
  1. 12:30 do 13:00 Podsticaji za nabavku kvalitetnih priplodnih grla , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić

  Prisutni će se upoznati sa sadžajem Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje,uslovima i rokovima podnošenja potrebne dokumentacije
  Koordi...

  (Oktobar 04, 2022)
 • Dana 04.10.2022. godine, sa početkom u 12:30 održaće se radionica, mesto Krupac , opština Pirot, Gazdinstvo Srđana Ćirića sa temom:
  1. 12:30 do 13:30 Sušenje paprika za punjenje , savetodavac Srđan Čalić

  Cilj održavanja Radionice je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnim procesom proizvodnje suvih punjenih paprika to jest da je do pravog ukusa izuzetno važno sušenje.
  Koordinator: Srđan Čalić


  Izvor: PSSS Pirot...

  (Oktobar 04, 2022)
 • Dana 03.10.2022. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Skela , opština Beograd-Obrenovac, P.G. Markulić Aleksandar sa temama:
  1. 12:00 do 12:30 Primena đubriva u ratarstvu , savetodavac Miloš Nikoletić
  2. 12:30 do 13:00 Uticaj suše na ekonomske rezultate proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Mladen Pavlović

  Cilj predavanja je upoznavanje prisutnih poljoprivrednih proizvođača sa pravilnim izborom, vremenom i načinom primene mineralnih đubriva u ratarstvu kao i uticaj suše na ukupne ekonomske ...

  (Oktobar 03, 2022)
 • Dana 03.10.2022. godine, sa početkom u 12:00 održaće se tribina, mesto Kladušnica , opština Kladovo, Gazdinstvo Petrović Mileta sa temom:
  1. 12:00 do 12:30 Podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Slavica Svetozarević

  Cilj najavljene tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa podsticajima u poljoprivredi.
  Koordinator: Slavica Svetozarević


  Izvor: PSSS Negotin...

  (Oktobar 03, 2022)
 • Dana 03.10.2022. godine, sa početkom u 12:00 održaće se tribina, mesto Porodin , opština Žabari, Polj. gazdinstvo Velizara Bekića sa temom:
  1. 12:00 do 12:45 Aktuelni podsticaji MPŠV u biljnoj proizvodnji. , savetodavac Danijela Ilić

  Cilj održavanja tribine je da se prisutni poljoprivredni proizvođači upoznaju sa aktuelnim podsticajima MPŠV u biljnoj proizvodnji.
  Koordinator: Danijela Ilić


  Izvor: PSSS Požarevac...

  (Oktobar 03, 2022)
.

Idi na stranu       >>  

 • Dana 30.09.2022. godine, sa početkom u 08:28 održana je obilazak ogledne farme, mesto Resnik , opština Kragujevac - grad, sa temom:
  1. 08:28 do 09:04 Pariteti ekonomskih pokazatelja gazdinstva u odnosu na oglednu farmu , savetodavac Miloš Jelić

  Na oglednom gazdinstvu će biti reči o prednostima i nedostacima u odnosu oglednog gazdinstva sa gazdinstvima iz grupe . Tema će biti usmerena na preporuku na koji način poboljšati ekonomsku efikasnot i produktivnost u odnosu na paritet sa drugim gaz...

  (September 30, 2022)
 • Dana 30.09.2022. godine, sa početkom u 07:54 održana je tribina, mesto Rađevo Selo , opština Valjevo - grad, PG Mitar dobrisavljević sa temom:
  1. 07:54 do 08:41 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Milivoj Timotić

  Tokom tribine prisutni će biti upoznati sa aktuelnim podsticajima u poljoprivredi .
  Koordinator: Milivoj Timotić


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (September 30, 2022)
 • Dana 30.09.2022. godine, sa početkom u 09:03 održana je tribina, mesto Međulužje , opština Beograd-Mladenovac, P.G. Pavković Dejan sa temom:
  1. 09:03 do 09:33 Aktuelni podsticaji , savetodavac Milica Janković

  Cilj tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim podsticajima Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede.Dokumentacija za nabavku priplodnih grla.
  Koordinator: Milica Janković


  Izvor: PSSS Beograd...

  (September 30, 2022)
 • Dana 30.09.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Jagodina , opština Jagodina - grad, Gazdinstvo Nataše Dimitrijević sa temom:
  1. 09:00 do 09:45 Priprema žitne sejalice , savetodavac Aleksandar Ilić

  Cilj radionice je upoznavanje proizvođača sa značajem pravilno naštelovane sejalice u cilju ostvarivanja željenog sklopa biljaka po jedinici površine.
  Koordinator: Aleksandar Ilić


  Izvor: PSSS Jagodina...

  (September 30, 2022)
 • Dana 30.09.2022. godine, sa početkom u 09:01 održana je obilazak ogledne farme, mesto Rtkovo , opština Kladovo, gazdinstvo Verbunkić Nikole sa temom:
  1. 09:01 do 10:03 Analiza primenjenih mera suzbijanja korova u suncokretu. , savetodavac Nenad Ilić

  Cilj posete je bio prikaz saradnje sa gazdinstvom i analiza primenjenih mera suzbijanja korova u suncokretuBilo je prisutno 5 poljoprivrednih proizvođača.
  Koordinator: Nenad Ilić


  Izvor: PSSS Negotin...

  (September 30, 2022)
 • Dana 30.09.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Sikirica , opština Paraćin, Gazdinstvo Dragana Đorđevića sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Aktuelni podsticaji MPŠV , savetodavac Dragan Mijušković

  Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa aktuelnim subvencijama MPŠV .
  Koordinator: Dragan Mijušković


  Izvor: PSSS Jagodina...

  (September 30, 2022)
 • Dana 30.09.2022. godine, sa početkom u 08:02 održana je predavanje, mesto Šabac , opština Šabac - grad, Sala PSSS sa temama:
  1. 08:02 do 08:33 Zaštita uljane repice od repičine lisne ose , savetodavac Sanja Popović
  2. 08:34 do 09:06 Zaštita skladišta od skladišnih štetočina , savetodavac Slavica Maksimović


  Koordinator: Sanja Popović


  Izvor: PSSS Šabac...

  (September 30, 2022)
 • Dana 30.09.2022. godine, sa početkom u 08:30 održana je tribina, mesto Kušiljevo , opština Svilajnac, Gazdinstvo Jadranke Donić sa temom:
  1. 08:30 do 09:00 Mere agrarne politike MPŠV , savetodavac Milanka Miladinović

  Cilj tribine je upoznati poljoprivredne proizvođače sa merama agrarne politike MPŠV za 2022.godinu.
  Koordinator: Milanka Miladinović


  Izvor: PSSS Jagodina...

  (September 30, 2022)
 • Dana 30.09.2022. godine, sa početkom u 11:54 održana je predavanje, mesto Katun , opština Aleksinac, Sala mesne zajednice sela sa temama:
  1. 11:54 do 12:50 Predlog sortimenta ozime pšenice i najbitnijih agrotehničkih mera u predstojećoj setvi , savetodavac Saša Stanković
  2. 12:50 do 13:35 Predlog sortimenta ozimog ječma i najbitnijih agrotehničkih mera u predstojećoj setvi , savetodavac Tanja Petrović

  Cilj predavanja je da proizvođače upoznamo sa novim i aktuelnim sortimentom strfni...

  (September 30, 2022)
 • Dana 30.09.2022. godine, sa početkom u 08:06 održana je tribina, mesto Slepčević , opština Šabac - grad, Poljoprivredno gazdinstvo Petra Krsmanić sa temom:
  1. 08:06 do 08:41 Aktuelne mere podsticaja MPŠV-e , savetodavac Slobodan Gošić

  Cilj održavanja tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim merama agrarne politike koje sprovodi MPŠV-e. Na tribini je bilo prisutno 5 poljoprivrednih proizvođača
  Koordinator: Slobodan Gošić


  Izvor: PSSS Šabac...

  (September 30, 2022)

Idi na stranu       >>