Idi na stranu       >>  

 • Dana 29.09.2022. u selu Krušje, opština Aleksinac, savetodavci PSSS Niš u saradnji sa promoterima semenskih kuća i proizvođačem Ilić Đorđević Nenadom na čijoj je parceli posejan makroorgled sa hibridima kukuruza, organizuju dan polja kukuruza u selu Krušje sa početkom od 11 i 30 sati. Parcela se nalazi u neposrednoj blizini Donjo Adrovačke "Ruske Crkve". Na prezentaciji će biti prezentovano 26 hibrida pet semenskih kuća, kao i sortna agrotehnika i agroekolioški uslovi proizvodnje u mestu izvođanja ogleda kao i čitavom Nišavskom okrugu. Želimo dobrodošlicu svim posetiocima m...


  (September 29, 2022)
 • Dana 24.09.2022.  godine, sa početkom u 10,00 časova  PSSS Kraljevo  organizuje manifestaciju DAN POLJA KROMPIRA na imanju poljoprivrednog proizvođača Ranđić Milomira iz Bapskog Polja(Kraljevo). Cilj ove manifestacije je da se poljoprivrednim proizvođačima  predstave proizvodni potencijali različitih sorata krompira iz čeitri semenske kuće(Agrico, HZPC, Norica, Teleki Agrar), kako bi za narednu proizvodnu godinu  odabrali sortiment koji će zadovoljiti potrebe njihovih gazdinstava.

  Pozivnica

  ...


  (September 24, 2022)
 • Dana 23.09.2022.god. PSSS Kraljevo D.O.O. Kraljevo organizuje manifestaciju "Dan polja  kukuruza" na oglednom parceli PG Vukićević Aleksandra u mestu Samaila(Kraljevo) sa početkom u 11:00h. Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u  manifestaciji, kako bi razmenili iskustva i stekli nova znanja. Pozivnicu sa programom manifestacije možete preuzeti u prilogu:

  Pozivnica

  Izvor: PSSS Kraljevo

  ...

  (September 23, 2022)
 • Dana 22.09.2022 godine na oglednoj parceli poljoprivrednog proizvođača Savić Violete u selu Donje Crnatovo, sa početkom u 10:30, PSS Prokuplje održaće tradicionalnu manifestaciju Dani Polja kukukuruza. Na oglednoj parceli zasejani su hibridi 3 semenske kuća i to:

  PIONEER: P 9000, P 0865

  BC: BC 418b, BC Riđan, BC Pajdaš

  AS:  AS 72, AS 702, AS 54, AS 201, AS 507

  Prisutni poljoprivredni proizvođači će biti upoznati sa agrotehnikom kao i karakteristikama hibrida. Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju ovoj manifestaciji:


  (September 22, 2022)
 • Dana 22.09.2022.godine sa početkom od 11 časova Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Kosovska Mitrovica d.o.o. Kosovska Mitrovica iz Kosovske Mitrovice organizuje Dan polja SOJE na gazdinstvu Ćuković Svetomira u mestu Dobrava, opština Leposavić, na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Raška. U ogledu su zastupljene sorte dve semenske kuće : Institututa za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad i Instituta za kukuruz Zemun Polje sa sortama NS-Vulkan i NS-Atlas, ZP-Laura i ZP-Lidija. Obaveštavamo i pozivamo sve zainteresovane da prisusustvuju ovoj manifestaciji. Dan Polja će propratiti ovdaš...


  (September 22, 2022)
 • Dana 22.09.2022.godine sa početkom od 11 časova Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Kosovska Mitrovica d.o.o. Kosovska Mitrovica iz Kosovske Mitrovice održala je Dan polja SOJE na gazdinstvu Ćuković Svetomira u mestu Dobrava, opština Leposavić. Prisutnim poljoprivrednim proizvođačima je prezentovana primenjena agrotehnika gajenja soje, vremenski uslovi koji su pratili proizvodnju u toku godine kao i karakteristike sorata koje su u ogledu. Ovu manifestaciju su propratili ovdašnji mediji.

  Koordinator: Milosavljević Zoran

  Izvor: PSSS Kosovska Mitrovica

  ...

  (September 22, 2022)
 • Dana 22.09.2022 godine na oglednoj parceli poljoprivrednog proizvođača Savić Violete u selu Donje Crnatovo, sa početkom u 10:30, PSS Prokuplje održalo je tradicionalnu manifestaciju Dani Polja kukukuruza.

  ...


  (September 22, 2022)
 • Dana 20.09.2022.  godine, sa početkom u 10,00 časova  PSSS  Pirot organizuje DAN POLJA KROMPIRA na imanju poljoprivrednog proizvođača Tančev Slavka iz sela Slavinja.Cilj ove manifestacije je da se poljoprivrednim proizvođačima  predstave proizvodni potencijali različitih sorata krompira iz tri semenske kuće,  kako bi za narednu proizvodnu godinu  odabrali sortiment koji će zadovoljiti potrebe njihovih gazdinstava.

  Pozivnica

  Izvor: PSSS Pirot

  ...

  (September 20, 2022)
 • Dana 20.09.2022.  godine, sa početkom u 10,00 časova  PSSS  Pirot je organizovala DAN POLJA KROMPIRA na imanju poljoprivrednog proizvođača Tančev Slavka iz sela Slavinja.Cilj ove manifestacije je da se poljoprivrednim proizvođačima  predstave proizvodni potencijali različitih sorata krompira iz tri semenske kuće,  kako bi za narednu proizvodnu godinu  odabrali sortiment koji će zadovoljiti potrebe njihovih gazdinstava.

  Izvor...


  (September 20, 2022)
 • Dana 19.09.2022.god. PSSS ,,Poljosavet" doo Loznica organizuje DAN POLJA samostalnog ogleda pod nazivom ,,Uticaj gustine sklopa hibrida kukuruza FAO grupe zrenja 400 na prinos u svrhu prilagođavanja na klimatske promene” na Oglednom polju (parcela preko puta silosa PD Gučeva u Lozničkom Polju) sa početkom u 10:00h. Ogledno polje se nalazi na parceli poljoprivrednog gazdinstva Duška Sladakovića iz Lozničkog Polja. Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da posete naš Dan polja, kako bi razmenili svoja iskustva i stekli nova saznanja. Pozivnicu sa programom Dana polja možete preuzeti u prilogu....


  (September 19, 2022)
.

Idi na stranu       >>  

.

Idi na stranu       >>  

 • Dana 30.09.2022. godine, sa početkom u 08:00 održaće se tribina, mesto Rađevo Selo , opština Valjevo - grad, PG Mitar dobrisavljević sa temom:
  1. 08:00 do 08:30 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Milivoj Timotić

  Tokom tribine prisutni će biti upoznati sa aktuelnim podsticajima u poljoprivredi .
  Koordinator: Milivoj Timotić


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (September 30, 2022)
 • Dana 30.09.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Despotovac , opština Despotovac, Gazdinstvo Jevremović Dobrice sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinskog porekla , savetodavac Ivana Gligorijević

  Cilj tribine je upoznati poljoprivredne proizvođače sa primenom pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snab...

  (September 30, 2022)
 • Dana 30.09.2022. godine, sa početkom u 08:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Resnik , opština Kragujevac - grad, sa temom:
  1. 08:30 do 09:00 Pariteti ekonomskih pokazatelja gazdinstva u odnosu na oglednu farmu , savetodavac Miloš Jelić

  Na oglednom gazdinstvu će biti reči o prednostima i nedostacima u odnosu oglednog gazdinstva sa gazdinstvima iz grupe . Tema će biti usmerena na preporuku na koji način poboljšati ekonomsku efikasnot i produktivnost u odnosu na paritet sa drugim gazdinstvima iz iste grupe.
  Koordinator: Miloš J...

  (September 30, 2022)
 • Dana 30.09.2022. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Katun , opština Aleksinac, Mesna kancelarija sela sa temom:
  1. 12:00 do 12:45 Najbitnije agrotehničke mere u proizvodnji ozime pšenice , savetodavac Saša Stanković

  Cilj predavanja je da se ukaže proizvođačima na najbitnije agrotehničke mere u proizvodnji ječma i pšenice
  Koordinator: Saša Stanković


  Izvor: PSSS Niš...

  (September 30, 2022)
 • OTKAZUJE SE predavanje, zakazana za 30.09.2022. sa početkom u 12:00, mesto Katun, opština Aleksinac,Mesna kancelarija sela
  greška u najavi Koordinator: Saša Stanković


  Izvor: PSSS Niš...

  (September 30, 2022)
 • Dana 30.09.2022. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Katun , opština Aleksinac, Sala mesne zajednice sela sa temama:
  1. 12:00 do 12:45 Predlog sortimenta ozime pšenice i najbitnijih agrotehničkih mera u predstojećoj setvi , savetodavac Saša Stanković
  2. 12:45 do 13:30 Predlog sortimenta ozimog ječma i najbitnijih agrotehničkih mera u predstojećoj setvi , savetodavac Tanja Petrović

  Cilj predavanja je da proizvođače upoznamo sa novim i aktuelnim sortimentom strfnih žita za predstojeću setvu kao i ukažemo na n...

  (September 30, 2022)
 • Dana 30.09.2022. godine, sa početkom u 09:15 održaće se tribina, mesto Korman , opština Aleksinac, Gazdinstvo Marinkovic Gorana sa temom:
  1. 09:15 do 10:00 Obnova registracije gazdinstva , savetodavac Tanja Petrović

  Cilj odrzavanja tribine je da proizvodjacima pojasnimo znacaj promene setvene biljne strukture i generalno svih promena podataka koje su se desile na gazdinstvu.Proizvodjaci ce biti upoznati sa pratecom dokumentacijom ,rokovima i svim prednostima koje nosi uredno popunjena dokumentacija koja treba da odrazava pravo stanje stvari na...

  (September 30, 2022)
 • Dana 30.09.2022. godine, sa početkom u 11:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Goračići , opština Lučani, sa temom:
  1. 11:00 do 11:30 Primer dobre poljoprivredne prakse , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović

  Poseta ima za cilj upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa dobrom poljoprivrednom praksom, kao i značajem planiranja proizvodnje i vođenja evidencije o troškovima i prihodima na gazdinstvu.
  Koordinator: Snežana Dragićević-Filipović


  Izvor: PSSS Čačak...

  (September 30, 2022)
 • Dana 30.09.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Međulužje , opština Beograd-Mladenovac, P.G. Pavković Dejan sa temom:
  1. 09:00 do 09:30 Aktuelni podsticaji , savetodavac Milica Janković

  Cilj tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim podsticajima Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede.Dokumentacija za nabavku priplodnih grla.
  Koordinator: Milica Janković


  Izvor: PSSS Beograd...

  (September 30, 2022)
 • Dana 30.09.2022. godine, sa početkom u 14:00 održaće se radionica, mesto Ravni , opština Užice - grad, Poljoprivredno gazdinstvo Marko Martić sa temom:
  1. 14:00 do 14:30 Uvođenje dobre poljoprivredne prakse u zasadu maline , savetodavac Ana Prokić


  Koordinator: Ana Prokić


  Izvor: PSSS Užice...

  (September 30, 2022)
.

Idi na stranu       >>  

 • Dana 26.09.2022. godine, sa početkom u 08:11 održana je tribina, mesto Cerovac , opština Kragujevac - grad, Prostorije inkubatorske stanice sa temom:
  1. 08:11 do 08:41 Uredbe u stočarstvu , savetodavac Goran Joksić


  Koordinator: Goran Joksić


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (September 26, 2022)
 • Dana 26.09.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Godačica , opština Kraljevo - grad, PG Blagojević Darko sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Podsticaji za kupovinu priplodnog materijala , savetodavac Ljiljana Nerandžić


  Koordinator: Ljiljana Nerandžić


  Izvor: PSSS Kraljevo...

  (September 26, 2022)
 • Dana 26.09.2022. godine, sa početkom u 08:39 održana je tribina, mesto Tupanci , opština Valjevo - grad, PG Miloš Jevtić sa temom:
  1. 08:39 do 09:20 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Milivoj Timotić

  Tokom tribine prisutni će biti upoznati sa aktuelnim podsticajima u poljoprivredi.
  Koordinator: Milivoj Timotić


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (September 26, 2022)
 • Dana 26.09.2022. godine, sa početkom u 10:58 održana je predavanje, mesto Svrljig , opština Svrljig, ZZ"Svrljižanka" sa temama:
  1. 10:58 do 11:29 IPARD , savetodavac Predrag Janković
  2. 11:29 do 12:00 Sistem računovodstvenih podataka na polj. gazdinstvima-FADN , savetodavac Suzana Rašić


  Koordinator: Suzana Rašić


  Izvor: PSSS Niš...

  (September 26, 2022)
 • Dana 26.09.2022. godine, sa početkom u 08:56 održana je obilazak ogledne farme, mesto Baraljevac , opština Bujanovac, sa temom:
  1. 08:56 do 10:00 Primena zoohigijenskih mera u kozarstvu. , savetodavac Ivica Tomić

  Primena zoohigijenskih mera u kozarstvu.
  Koordinator: Ivica Tomić


  Izvor: PSSS Vranje...

  (September 26, 2022)
 • Dana 26.09.2022. godine, sa početkom u 08:58 održana je tribina, mesto Valjevo , opština Valjevo - grad, Prostorije PSSS Valjevo sa temom:
  1. 08:58 do 09:30 Podsticaji u stočarskoj proizvodnji , savetodavac Predrag Jokić

  Tokom tribine prisutni su upoznati sa aktuelnim podsticajima u stočarskoj proizvodnji.
  Koordinator: Predrag Jokić


  Izvor: PSSS Valjevo

  ...

  (September 26, 2022)
 • Dana 25.09.2022. godine, sa početkom u 18:00 održana je tribina, mesto Vlajkovci , opština Brus, Gazdinstvo Živadinović Zorana sa temom:
  1. 18:00 do 18:30 Pravilnik o podsticajima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka , savetodavac Radomir Bušatović

  Cilj tribine je bio da se poljopirvrednim proizvođačima prezentuje Pravilnik o podsticajima za unapređenje konkurentnosti ...

  (September 25, 2022)
 • Dana 25.09.2022. godine, sa početkom u 10:59 održana je obilazak ogledne farme, mesto Rtkovo , opština Kladovo, sa temom:
  1. 10:59 do 12:01 Dobra poljoprivredna praksa , savetodavac Vladimir Stanković

  Cilj posete oglednoj farmi je upoznavanje proizvođača sa primerima dobre poljoprivredne prakse i uspešne saradnje proizvođača i savetodavaca PSSS Negotin.
  Koordinator: Vladimir Stanković


  Izvor: PSSS Negotin...

  (September 25, 2022)
 • Dana 24.09.2022. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Svrljig , opština Svrljig, prostorije ZZ"Prerast" sa temama:
  1. 14:00 do 14:30 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Predrag Janković
  2. 14:30 do 15:00 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Suzana Rašić

  Cilj predavanja je upoznati proizvodjače sa mogućnostima za unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstv...

  (September 24, 2022)
 • Dana 24.09.2022. godine, sa početkom u 12:09 održana je radionica, mesto Umčari , opština Beograd-Grocka, P.G.Dragan Lukić sa temom:
  1. 12:09 do 12:55 Primene penetrometra u određivanju dubine plužnog đona , savetodavac Milica Janković

  Cilj radionice je bio praktičan prikaz primene penetrometra u određivanju dubine plužnog đona
  Koordinator: Milica Janković


  Izvor: PSSS Beograd...

  (September 24, 2022)

Idi na stranu       >>