Arhiva

 

Обавештење
[html]
Одржана Радионица 2: FADN валидација података


У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2017. годину, а у циљу ефикасног функционисања FADN система, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреде организовали су обуку за валидацију FADN података за 2016. годину. Једнодневна едукацијa организована је за FADN координаторе из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије, Радионица је одржанa je у Институту за примену науке у пољопривреди 31. марта 2017. године.

[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn0404_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn0404.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]

[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn04041_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn04041.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]

[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn04042_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn04042.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]

[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn04043_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn04043.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]Циљ едукације био да се саветодавци координатори теоријски и практично обуче за процес валидације података. FADN координатори упознати су са тренутним стањем у процесу валидације, проблемима који су уочени приликом затварања упитника, процедурама за валидацију, као и решењима за поједине валидацијске поруке.

На примерима студије случаја за газдинства са производњом крављег млека, ратарском и мешовитом производњом, кроз интерактиван рад саветодавци су се практично обучили за контрола квалитета података.


Предавач и модератор радионице био је проф. др Раде Поповић, Економски факултет, Суботица. Представници МПШВ-а били су: Мр Мирјана Бојчевски и Зорица Кукић.Izvor: ИПНIzvor: ИПН
[/html]
Обавештење
[html]
Одржана Радионица 1: Уношење ФАДН података у софтвер за 2016. годину 

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2017. годину, а у циљу ефикасног функционисања FADN система, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреде организовали су обуку за унос података у FADN софтвер за саветодаваце који прикупљају податке у оквиру FADN система. Једнодневна едукацијa, за 117 саветодаваца из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије, одржанa je у Институту за примену науке у пољопривреди, у периоду 14 - 17. марта 2017. године.

[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn21030_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn21030.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn21031_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn21031.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn21032_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn21032.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn21033_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn21033.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn21034_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn21034.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn21035_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn21035.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn21036_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn21036.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn21037_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn21037.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn21038_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn21038.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn21039_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn21039.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]

Циљ едукације био је да се саветодавци упознају са изменама у FADN софтверској апликацији и практично обуче за унос података података из Годишњег упитника за 2016. годину. Саветодавцима су представљени Законска регулатива која се односи на FADN, основни принципи функционисања базе као и рокови везани за унос, затварање и валидацију Упитника. На примеру студије случајаприказани су приступ апликацији, поступак отварања Упитника за унос података, процедура затварања упитника, логичке контроле података, валидацијске поруке и њихова објашњења. Такође, учесници су упознати са најчешћим грешкама у уносу података, као и са захтевима у комуникацији са представницима ИПН (регионално тело) и Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије.


Предавачи на едукацији били су:

Мр Мирјана Бојчевски, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Зорица Кукић, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Др Славица Чолић, Институт за примену науке у пољопривреди
Ма Никола Љиљанић, Институт за примену науке у пољопривреди
Роберт Радишић, Институт за примену науке у пољопривреди,


Izvor: ИПН
[/html]
Обавештење
[html]
Одржана Радионица 3 FADN систем: Представљање резултата пословања пољопривредног газдинства (Feedback Form)

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2016. годину, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреди (ИПН) у периоду 20-21.09.2016. организовали су Радионицу 3 FADN систем: Представљање резултата пословања пољопривредног газдинства (Feedback Form).

Радионици је присустовало укупно 50 саветодаваца Пољопривредних саветодавних и стручних служби Србије, распоређених у две групе.

Током радионице саветодавци су упознати са садржајем обрасца резултата пословања пољопривредног газдинства и оспособљени да изврше анализу и представљање резултата пословања пољопривредног газдинства. Обука је обухватила и следеће целине: 1) Представљање листе за проверу исправности резултата пословања пољопривредног газдинства, 2) Примери анализа; 3) Тренутан ситуација са резултатима пољопривредних газдинстава – грешке, неспоразуми, први сусрет са резултатима пословања; 4) Резултати пословања – поређење у групи и препоруке произвођачу.

[img]http://www.psss.rs/slike16/ipnr03100_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipnr03100.jpg|IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipnr03101_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipnr03101.jpg|IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipnr03102_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipnr03102.jpg|IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipnr03103_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipnr03103.jpg|IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipnr03104_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipnr03104.jpg|IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipnr03105_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipnr03105.jpg|IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipnr03106_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipnr03106.jpg|IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipnr03107_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipnr03107.jpg|IPN]Uvećaj[/lightbox]

Предавачи на едукацији били су:

мр Мирјана Бојчевски, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Зорица Кукић, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Проф. др Сањин Ивановић, Пољопривредни факултет – Земун
Саша Тодоровић, асистент, Пољопривредни факултет – Земун
др Славица Чолић, Институт за примену науке у пољопривреди
ма Ведран Томић, Институт за примену науке у пољопривреди
Izvor: ИПН
[/html]
Одржана радионица FADN 2
[html]
Уношење FADN података у Софтвер за 2015. годину

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2016. годину, а у циљу ефикаснијег функционисања FADN система, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреде организовали су обуку за унос података у FADN софтвер за 21 координатора и за 50 нових саветодаваца који од 2016. године прикупљају податке за FADN.

Једнодневна едукацијa je одржанa у Институту за примену науке у пољопривреди 02., 03. и 07. марта 2016. године за три групе саветодаваца из 21 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије.
Циљ едукације био је да се саветодавци теоријски и практично обуче за унос података из Годишњег упитника за 2015. годину у FADN софтверску апликацију. Саветодавцима су најпре представљени приступ апликацији и отварање Упитника, а затим на примеру Студије случаја методологија за унос података, процедура затварања упитника, логичке контроле података, валидацијске поруке као и њихова објашњења. Учесници су упознати са роковима за прикупљaње и унос пoдaтaкa у FADN софтверску апликацију и захтевим у комуникацији са представницицима Регионалних тела и Министарства.

[img]http://www.psss.rs/slike16/ipn1403_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipn1403.jpg|IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipn14031_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipn14031.jpg|IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipn14032_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipn14032.jpg|IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipn14033_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipn14033.jpg|IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipn14034_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipn14034.jpg|IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipn14035_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipn14035.jpg|IPN]Uvećaj[/lightbox]


Предавачи на едукацији били су:
Мр Мирјана Бојчевски, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Мр Бојан Анђелић, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Др Славица Чолић, Институт за примену науке у пољопривреди


Извор: ИПН

[/html]
Одржана радионица FADN 1
[html]
Коришћење образаца за прикупљање FADN података

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2016. годину, а у циљу ефикаснијег функционисања FADN система, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреде организовали су обуку 50 нових саветодаваца који ће од 2016. године прикупљати податке за FADN.
Едукацијa je одржанa у Институту за примену науке у пољопривреди 11. и 12. фебруара 2016. године за две групе саветодаваца из 21 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије.
Циљ едукације био је да се полазници оспособе да изврше ретроактивно прикупљање података за 2015. годину, као и квартално прикупљање података за 2016. годину, као и да се упознају са законском регулативом и основним принципима FADN система. Кроз теоријски и практичан рад (студија случаја) саветодавци су упознали са обрасцима и методологијом за прикупљање података. Током практичног рада указано је на најчешће грешке у евидентирању података.


[img]http://www.psss.rs/slike16/ipn2102_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipn2102.jpg|IPN]Uvećaj[/lightbox]

[img]http://www.psss.rs/slike16/ipn21021_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipn21021.jpg|IPN]Uvećaj[/lightbox]

[img]http://www.psss.rs/slike16/ipn21022_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipn21022.jpg|IPN]Uvećaj[/lightbox]

[img]http://www.psss.rs/slike16/ipn21023_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipn21023.jpg|IPN]Uvećaj[/lightbox]

[img]http://www.psss.rs/slike16/ipn21024_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipn21024.jpg|IPN]Uvećaj[/lightbox]

[img]http://www.psss.rs/slike16/ipn21025_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipn21025.jpg|IPN]Uvećaj[/lightbox]Предавачи на едукацији били су:
Мр Мирјана Бојчевски, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Проф. др Сањин Ивановић, Пољопривредни факултет, Београд
мр Саша Тодоровић, асистент, Пољопривредни факултет, Београд
Др Славица Чолић, Институт за примену науке у пољопривреди


Извор: ИПН [/html]
Idi na stranu: