Arhiva

 

Обавештење
[html]
Одржана Радионица 2: FADN валидација података


У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2017. годину, а у циљу ефикасног функционисања FADN система, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреде организовали су обуку за валидацију FADN података за 2016. годину. Једнодневна едукацијa организована је за FADN координаторе из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије, Радионица је одржанa je у Институту за примену науке у пољопривреди 31. марта 2017. године.

[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn0404_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn0404.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]

[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn04041_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn04041.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]

[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn04042_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn04042.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]

[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn04043_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn04043.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]Циљ едукације био да се саветодавци координатори теоријски и практично обуче за процес валидације података. FADN координатори упознати су са тренутним стањем у процесу валидације, проблемима који су уочени приликом затварања упитника, процедурама за валидацију, као и решењима за поједине валидацијске поруке.

На примерима студије случаја за газдинства са производњом крављег млека, ратарском и мешовитом производњом, кроз интерактиван рад саветодавци су се практично обучили за контрола квалитета података.


Предавач и модератор радионице био је проф. др Раде Поповић, Економски факултет, Суботица. Представници МПШВ-а били су: Мр Мирјана Бојчевски и Зорица Кукић.Izvor: ИПН
[/html]
Обавештење
[html]
Одржана Радионица 1: Уношење ФАДН података у софтвер за 2016. годину 

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2017. годину, а у циљу ефикасног функционисања FADN система, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреде организовали су обуку за унос података у FADN софтвер за саветодаваце који прикупљају податке у оквиру FADN система. Једнодневна едукацијa, за 117 саветодаваца из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије, одржанa je у Институту за примену науке у пољопривреди, у периоду 14 - 17. марта 2017. године.

[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn21030_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn21030.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn21031_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn21031.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn21032_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn21032.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn21033_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn21033.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn21034_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn21034.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn21035_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn21035.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn21036_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn21036.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn21037_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn21037.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn21038_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn21038.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/ipn21039_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/ipn21039.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]

Циљ едукације био је да се саветодавци упознају са изменама у FADN софтверској апликацији и практично обуче за унос података података из Годишњег упитника за 2016. годину. Саветодавцима су представљени Законска регулатива која се односи на FADN, основни принципи функционисања базе као и рокови везани за унос, затварање и валидацију Упитника. На примеру студије случаја приказани су приступ апликацији, поступак отварања Упитника за унос података, процедура затварања упитника, логичке контроле података, валидацијске поруке и њихова објашњења. Такође, учесници су упознати са најчешћим грешкама у уносу података, као и са захтевима у комуникацији са представницима ИПН (регионално тело) и Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије.


Предавачи на едукацији били су:

Мр Мирјана Бојчевски, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Зорица Кукић, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Др Славица Чолић, Институт за примену науке у пољопривреди
Ма Никола Љиљанић, Институт за примену науке у пољопривреди
Роберт Радишић, Институт за примену науке у пољопривреди

Izvor: IPN
[/html]
Обавештење
[html]
Одржана едукација за Модул 15: Производња воћних ракија

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2016. годину, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреди, организовали су едукацију за Модул 15: Производња воћних ракија.
Едукација je одржанa 26. октобра 2016. године у Институту за примену науке у пољопривреди. Полазници едукације били су саветодавци ПССС задужени за послове у области воћарства.
Едукација је имала за циљ да пружи саветодавцима нова сазнања и информације о националној и интернационалној законској регулативи везаној за јака алкохолна пића, о одабиру и преради воћа, циљевима и принципима у производњи воћних ракија, технологији и стандардима у производњи воћних ракија, повећању квалитета воћних ракија, тржишту и пласману робе, заштити географског порекла воћних ракија и могућностима удруживања и заједничке производње воћних ракија.
Крајњи резултат едукације биће пружање помоћи пољопривредним произвођачима и осталим субјектима да по савременим принципима обављају ову врсту производње на адекватан начин, како би постигли што бољи квалитет својих производа а самим тим и повећали своју конкурентност.

[img]http://www.psss.rs/slike16/ipni4110_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipni4110.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipni4111_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipni4111.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipni4112_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipni4112.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipni4113_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipni4113.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipni4114_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipni4114.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipni4115_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipni4115.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipni4116_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipni4116.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipni4117_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipni4117.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]

Предавачи на едукацији били су:

Милан Ћупрић, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије

Проф. др Нинослав Никићевић, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

Др Бранко Поповић, Институт за воћарство, Чачак

Др Иван Урошевић, Ток д.о.о. Београд


Презентације

Извор: ИПН [/html]
Обавештење
[html]
Завршена реализација Модула 13: Комуникације за регионални рурални развој 

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2016. годину, у организацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), одржана је едукација за Модул 13 - Комуникације за регионални рурални развоj. Овај модул развијен је као резултат пројектне сарадње Министарства пољопривреде и заштите животне средине са Швајцарском агенцијом за развој и сарадњу (SDC) и реализован кроз Програм подршке руралном и регионалном развоју. Едукацију за Модул 13 похађали су сви саветодавци ПССС, распоређени у пет група. Реализација првог дана едукације за Модул 13 започета је у II кварталу, 2016. године одржавањем едукације за прве две групе саветодаваца, у Институту за примену науке у пољопривреди, у Београду. За преостале три групе саветодаваца први дан едукације за модул 13 одржан је у IV кварталу, 2016. године, у Крагујевцу – 19.10., Ваљеву – 20.10. и Шапцу – 21.10.2016. године. Други дан едукације саветодавци ПССС реализоваће кроз практичан рад на терену, односно на подручју рада ПССС.

[img]http://www.psss.rs/slike16/ipnr28100_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipnr28100.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipnr28101_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipnr28101.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipnr28102_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipnr28102.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipnr28103_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipnr28103.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipnr28104_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipnr28104.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipnr28105_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipnr28105.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipnr28106_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipnr28106.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipnr28107_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipnr28107.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipnr28108_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipnr28108.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipnr28109_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipnr28109.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipnr281010_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipnr281010.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipnr281011_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipnr281011.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]

Предавачи на едукацији били су: Ришард Камињски (страни експерт) – Пољски рурални форум Иренеуш Камињски (страни експерт) - FARNET јединица за подршку у Бриселу, и Ендре Балаш (домаћи експерт) - Панонрег, Регионална развојна агенција, Суботица; AKT-PCM PLUS -Агенција за консалтинг, обуке и управљање пројектним циклусима

Презентације
Вежбе

Извор: ИПН
[/html]
Oбавештење
[html]
Одржана едукација за Модул 9: Потенцијал агробиомасе за смањивање трошкова за производњу енергије на пољопривредним газдинствима

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2016. годину, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреди (ИПН) организовали су едукацију за Модул 9 - Потенцијал агробиомасе за смањивање трошкова за производњу енергије на пољопривредним газдинствима. Овај модул развијен је као резултат пројектне сарадње Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије са Немачком организацијом за техничку сарадњу – GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), која у Србији имплементира програм под називом „Развој одрживог тржишта биоенергије у Србији (''Development of a Sustainable Bioenergy Market in Serbia'').

Едукација је одржана 06. Октобра, 2016. године у Институту за примену науке у пољопривреди, у Београду. Учесници едукације били су саветодавци ПССС задужени за послове из области ратарства.

Едукација је обухватила предавања са темама:
 
-        Увод у агро-биомасу и својства горива из агро биомасе
-        Преглед потенцијала агро-биомасе у Србији
-        Тржиште агро-биомасе
-        Логистика за агро-биомасу
-        Технологије за сагоревање агро-биомасе
-        Економија замене фосилних горива агро-биомасом
-        Финансијска и техничка подршка у Србији
-        Ефикасно коришћење огревног дрвета у домаћинствима

[img]http://www.psss.rs/slike16/ipni19100_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipni19100.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipni19101_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipni19101.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipni19102_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipni19102.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipni19103_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipni19103.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipni19104_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipni19104.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike16/ipni19105_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike16/ipni19105.jpg|PSSS IPN]Uvećaj[/lightbox]
Едукација је имала за циљ да оспособи саветодавце ПССС за пружање информација и савета пољопривредним произвођачаима о енергетском потенцијалу агробиомасе из ратарске производње, предностима преласка на агробиомасу као алтернативно гориво, као и финансијским аспектима и могућностима уштеде.

Предавачи на едукацији били су:

Hermann Wieser, консултант за биоенергију, Аустрија


Проф. др Бранко Главоњић, Шумарски факултет, Универзитет у Београду


Презентације

Извор: ИПН
[/html]
Idi na stranu: