Arhiva

 

Objava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Valjevo
[html] U periodu od 08.03.2017. do 10.03.2017. godine, održana je zimska škola, mesto Mionica (varošica) , opština Mionica, Sala Opštine Mionica, Osečina i prostorije PSSS Valjevo. Zimska škola je počela 08.03.2017. godine u 10:00, i održana je prema sledećem rasporedu:
08.03.2017.

08-03-2017.
   10:00 do 10:30 Higijena muže , savetodavac Slavica Petrović
   10:30 do 11:00 Proizvodnja voćnih rakija , savetodavac Srđan Stanojlović
   11:00 do 11:30 Štetni organizmi u usevu kukuruza , savetodavac Vesna Janković
   11:30 do 12:00 Upravljanje gazdinstvom , savetodavac Radiša Panić
   12:00 do 12:30 Prezentacija NS proizvodnog programa , eksterni predavač Milutin Đokić
   12:30 do 13:00 Prtezentacija ZP hibrida kukuruza , eksterni predavač Marko Tadić

09-03-2017.
   10:00 do 10:30 Važnije bolesti ovaca , savetodavac Radosav Vujić
   10:30 do 11:00 Pravci razvoja zadrugarstva , savetodavac Svetislav Marković
   11:00 do 11:30 Mogućnost razvoja organske proizvodnje u Kolubarskom okrugu , savetodavac Svetlana Jerinić
   11:30 do 12:00 Diverzifikcija poljoprivredne proizvodnje u cilju povećanja prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Svetlana Jerinić
   12:00 do 12:30 Đubrenje i održavanje zemljišta u voćnim zasadima , savetodavac Đorđe Sovilj
   12:30 do 13:00 Drozofila suzuki - Nova pretnja voću , savetodavac Vesna Janković
   13:00 do 13:30 Sanacija zemljišta ugroženog nepravilnom primenom agrohemije i ishrana bilja u toku sanacije , eksterni predavač Tešo Marković

10-03-2017.
   10:00 do 10:30 Povećanje kvaliteta mleka primenom dobre higijenske prakse na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Radosav Vujić
   10:30 do 11:00 Upis u vinogradarski registar , savetodavac Jovan Milinković
   11:00 do 11:30 Uslovi i načini korišćenja sredstava iz IPARD fondova , savetodavac Đorđe Sovilj
   11:30 do 12:00 Prezentacija rezultata makroogleda kukuruza PSSS Valjevo u 2016. godini , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić
   12:00 do 12:30 N-min metoda , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić
   12:30 do 13:00 Invazivne insekatske vrste , savetodavac Vesna Janković
   13:00 do 13:30 Prezentacija ZP hibrida kukuruza , eksterni predavač Marko Tadić
[img]http://www.psss.rs/slike17/vai1431_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/vai1431.jpg|PSSS Valjevo]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/vai1432_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/vai1432.jpg|PSSS Valjevo]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/vai1433_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/vai1433.jpg|PSSS Valjevo]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/vai1434_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/vai1434.jpg|PSSS Valjevo]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/vai1435_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/vai1435.jpg|PSSS Valjevo]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/vai1436_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/vai1436.jpg|PSSS Valjevo]Uvećaj[/lightbox]
Tokom Zimske škole izložene au aktuelne teme iz svih oblasti poljoprivrene proizvodnje, kao i oblasti agrarne polituike. Prvi dan Zimske škole održan je u Mionici, u sali Opštine Mionica. Drugi dan u sali Opštine Osečina, a treći dan u Valjevu, u prostorijama PSSS Valjevo. Zimskoj školi prisustvovalo je 123 poljoprivredna proizvođača. Zimska škola medijski je ispraćena od strane lokalnih TV i radio stanica.
Koordinator: Svetlana Jerinić


Izvor: PSSS Valjevo [/html]
Poseta minimlekarama u Vojvodini u organizaciji IPN
[html]
Predstavnici PSSS Novi Pazar, Mladenovac i Jagodina u organizaciji Instituta za primenu nauke u poljoprivredi iz Beograda, 04.03.2017. godine, organizovali su posetu minimlekarama na području AP Vojvodine, za individualne poljoprivredne proizvođače sa područja delokruga rada ove tri službe.

[img]http://www.psss.rs/slike17/npi836_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/npi836.jpg|PSSS Novi Pazar]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/npi837_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/npi837.jpg|PSSS Novi Pazar]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/npi838_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/npi838.jpg|PSSS Novi Pazar]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/npi839_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/npi839.jpg|PSSS Novi Pazar]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/npi8310_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/npi8310.jpg|PSSS Novi Pazar]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/npr09030_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/npr09030.jpg|PSSS Novi Pazar]Uvećaj[/lightbox] 
[img]http://www.psss.rs/slike17/npr09031_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/npr09031.jpg|PSSS Novi Pazar]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/npr09032_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/npr09032.jpg|PSSS Novi Pazar]Uvećaj[/lightbox] 
[img]http://www.psss.rs/slike17/npr09033_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/npr09033.jpg|PSSS Novi Pazar]Uvećaj[/lightbox]
 

Zainteresovani poljoprivrednici imali su prilike zahvaljujući predstavnicima IPN-a iz Beograda prof. dr. Anke Popović, dr Rada Jovanovića i Borisa Berisavljevića, koji su i inicijatori osnivanja ovih minimlekara uz podršku Vlade Republike Srbije i resornog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao i ljubaznih vlasnika minimlekara sa ovog područja, da se upoznaju sa primerima uspešnog rada i mogućnostima primene dobre poljoprivredne prakse na svojim gazdinstvima i unapređenju prerađivačke delatnosti, kao i pokretanja minimlekara na svojim gazdinstvima.


Izvor: PSSS Novi Pazar [/html]
Najava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Valjevo
[html] U periodu od 08.03.2017. do 10.03.2017. godine, održaće se zimska škola, mesto Mionica (varošica) , opština Mionica, Sala Opštine Mionica, Osečina i prostorije PSSS Valjevo. Zimska škola počinje 08.03.2017. godine u 10:00 prema sledećem rasporedu:
08.03.2017.

08-03-2017.
   10:00 do 10:30 Higijena muže , savetodavac Slavica Petrović
   10:30 do 11:00 Proizvodnja voćnih rakija , savetodavac Srđan Stanojlović
   11:00 do 11:30 Štetni organizmi u usevu kukuruza , savetodavac Vesna Janković
   11:30 do 12:00 Upravljanje gazdinstvom , savetodavac Radiša Panić
   12:00 do 12:30 Prezentacija NS proizvodnog programa , eksterni predavač Milutin Đokić
   12:30 do 13:00 Prtezentacija ZP hibrida kukuruza , eksterni predavač Marko Tadić

09-03-2017.
   10:00 do 10:30 Važnije bolesti ovaca , savetodavac Radosav Vujić
   10:30 do 11:00 Pravci razvoja zadrugarstva , savetodavac Svetislav Marković
   11:00 do 11:30 Mogućnost razvoja organske proizvodnje u Kolubarskom okrugu , savetodavac Svetlana Jerinić
   11:30 do 12:00 Diverzifikcija poljoprivre4dne proizvodnje u cilju povećanja prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Svetlana Jerinić
   12:00 do 12:30 Đubrenje i održavanje zemljišta u voćnim zasadima , savetodavac Đorđe Sovilj
   12:30 do 13:00 Drozofila suzuki - Nova pretnja voću , savetodavac Vesna Janković
   13:00 do 13:30 Sanacija zemljišta ugroženog nepravilnom primenom agrohemije i ishrana bilja u toku sanacije , eksterni predavač Tešo Marković

10-03-2017.
   10:00 do 10:30 Povećanje kvaliteta mleka primenom dobre higijenske prakse na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Radosav Vujić
   10:30 do 11:00 Upis u vinogradarski registar , savetodavac Jovan Milinković
   11:00 do 11:30 Uslovi i načini korišćenja sredstava iz IPARD fondova , savetodavac Đorđe Sovilj
   11:30 do 12:00 Prezentacija rezultata makroogleda kukuruza PSSS Valjevo u 2016. godini , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić
   12:00 do 12:30 N-min metoda , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić
   12:30 do 13:00 Invazivne insekatske vrste , savetodavac Vesna Janković
   13:00 do 13:30 Prezentacija ZP hibrida kukuruza , eksterni predavač Marko Tadić

Tokom Zimske škole biće izložene aktuelne teme iz svih oblasti poljoprivrene proizvodnje, kao i oblasti agrarne polituike.
Koordinator: Svetlana Jerinić


Izvor: PSSS Valjevo [/html]
Objava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Požarevac
[html] U periodu od 20.02.2017. do 24.02.2017. godine, održana je zimska škola, mesto Požarevac , opština Požarevac - grad, PSSS Požarevac. Zimska škola je počela 20.02.2017. godine u 10:00, i održana je prema sledećem rasporedu:
20.02.2017.

20-02-2017.
   10:00 do 10:45 Pravovremena zaštita kukuruza u 2017. godini , eksterni predavač Saša Milosavljević
   10:45 do 11:30 Prihrana pšenice , eksterni predavač Miroslav Malešević
   11:30 do 12:15 Ramularia collo-cygni – Ramulariozna pegavost , eksterni predavač Radivoje Jevtić
   12:15 do 13:00 Ograničavajući faktori u tehnologiji proizvodnje kukuruza , eksterni predavač Nebojša Lazarević
   13:00 do 13:30 Sistem PDV – a na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Aleksandar Stojanović
   13:45 do 14:15 Suzbijanje korova u lucerištima , savetodavac Nevena Nikolić

21-02-2017.
   10:45 do 11:30 Hibridi kukuruza za 2017 godinu , eksterni predavač Slobodan Sibinović
   11:30 do 12:15 Otvaranje profila i uzimanje uzoraka za navodnjavanje i odvodnjavanje , eksterni predavač Danica Delić
   12:15 do 13:00 Hibridi kukuruza za 2017 godinu , eksterni predavač Dušan Bogdanović
   13:00 do 13:30 Diverzifikacije prihoda na gazdinstvu , savetodavac Zvezdana Jovanović
   13:30 do 14:00 Organska proizvodnja , savetodavac Jorgovanka Vlajkovac

22-02-2017.
   10:00 do 10:45 Novi fungicide i insekticidi u voćarstvu , eksterni predavač Snežana Milosavljević
   10:45 do 11:30 Drosophila suzukii (Azijska voćna mušica) , eksterni predavač Milena Budić
   12:00 do 13:00 Tehnologija gajenja maline i borovnice , eksterni predavač Aleksandar Leposavić
   13:00 do 13:30 Novi patogen u usevu ječma (PIS) , savetodavac Jovica Jurišić
   13:30 do 14:00 Mere podrške ruralnom razvoju - IPARD program , savetodavac Milena Zafirović Stojanović

23-02-2017.
   10:00 do 10:45 Sterilitet mlečnih krava , eksterni predavač Igor Prka
   10:45 do 11:30 Primena pesticida u ratarskim usevima , eksterni predavač Jasmina Jeremić
   11:30 do 12:15 Hibridi nove genetike za setvu u 2017. godine sa preporukom za mere nege , eksterni predavač Snežana Milosavljević
   12:15 do 13:00 Početak laktacije, problemi i rešenje , eksterni predavač Igor Prka
   13:00 do 13:30 Povećanje kvaliteta mleka primenom dobre higijenske prakse na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Jovan Grozdić
   13:30 do 14:00 Pravilna ishrana krava po kategorijama , savetodavac Nenad Vujčić

24-02-2017.
   10:00 do 11:00 Nova rešenja, nove tehnologije u cilju borbe protiv korova ; Clearfild plus , eksterni predavač Aleksandar Stajić
   11:00 do 11:45 Proizvodni program KWS hibrida kukuruza i suncokreta za setvu 2017 godine , eksterni predavač Aleksandar Urošević
   11:45 do 12:45 Oplemenjivanje goveda , eksterni predavač Radivoje Đurđević
   13:00 do 13:30 Poslovno povezivanje na selu – zemljoradničke zadruge , savetodavac Monika Božanić
   13:30 do 14:00 Proizvodnja vina u domaćinstvu , savetodavac Ana Đorđević
[img]http://www.psss.rs/slike17/poi130_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/poi130.jpg|PSSS Požarevac]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/poi131_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/poi131.jpg|PSSS Požarevac]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/poi132_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/poi132.jpg|PSSS Požarevac]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/poi133_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/poi133.jpg|PSSS Požarevac]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/poi134_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/poi134.jpg|PSSS Požarevac]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/poi135_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/poi135.jpg|PSSS Požarevac]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/poi136_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/poi136.jpg|PSSS Požarevac]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/poi137_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/poi137.jpg|PSSS Požarevac]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/poi138_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/poi138.jpg|PSSS Požarevac]Uvećaj[/lightbox]
[img]http://www.psss.rs/slike17/poi139_thumb.jpg[/img]
[lightbox=http://www.psss.rs/slike17/poi139.jpg|PSSS Požarevac]Uvećaj[/lightbox]
PSSS Požarevac je organizovala Zimsku školu za poljoprivredne proizvođače Braničevskog okruga, u trajanju od 20.02.2017. do 24.02.2017. godine u prostorijama PSSS Požarevac. Zimskoj školi je prisustvovalo 354 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac [/html]
Najava: SEMINAR-PSSS Smederevo
[html] U periodu od 01.03.2017. do 03.03.2017. godine, održaće se seminar, mesto Smederevo , opština Smederevo - grad, Sala na raskršću. Seminar počinje 01.03.2017. godine u 10:00 prema sledećem rasporedu:
01.03.2017.

01-03-2017.
   10:00 do 10:20 Rezidba vinove loze , savetodavac Boban Marković
   10:20 do 10:40 Vinogradarski registar , savetodavac Boban Marković
   10:40 do 11:00 Organska proizvodnja , savetodavac Biljana Nikolić
   11:00 do 11:20 Berba i čuvanje plodova jabuke , savetodavac Biljana Nikolić
   11:20 do 11:40 Proizvodnja voćnih rakija , savetodavac Vida Evstratiev
   11:40 do 12:00 Lečenje mana šljivovice , savetodavac Vida Evstratiev
   12:00 do 12:40 Novi štetni organizmi u biljnoj proizvodnji , savetodavac Slavica Stojkić
   13:00 do 13:30 Zaštita koštičavog voća , eksterni predavač Predrag Milovanović
   13:30 do 14:00 Zaštita jabučastog voća , eksterni predavač Sreten Radosavljević

02-03-2017.
   10:15 do 10:45 Genetsko unapređenje goveda , eksterni predavač Radivoje Đurđević
   10:45 do 11:15 Prirodni aditivi za ishranu stoku , eksterni predavač Dušan Katić
   11:15 do 11:45 IPARD , savetodavac Radiša Petrović
   11:45 do 12:15 Diverzifikacija na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Zoran Nedeljković
   12:30 do 13:00 Problemi u reprodukciji krava , eksterni predavač Slobodan Petrović
   13:30 do 14:00 Reprodukcija svinja , eksterni predavač Mirko Blagojević

03-03-2017.
   10:15 do 10:45 Zaštita ratarskih kultura , eksterni predavač Radmila Vučković
   10:45 do 11:15 Prolećna prihrana pšenice , eksterni predavač Vladimir Aćin
   11:15 do 11:45 Predlog sortimenta kukuruza , eksterni predavač Nebojša Lazarević
   11:45 do 12:15 Zaštita kukuruza , eksterni predavač Ivan Jovanović
   12:15 do 12:45 Agrotehnika kukuruza , eksterni predavač Slobodan Saboljević
   13:00 do 13:15 Evidencija troškova na gazdinstvu , savetodavac Goran Pavlović
   13:30 do 13:45 Zadruge u poljoprivredi , savetodavac Dragomir Radić
   13:45 do 14:00 Rezultati demo ogleda u prethodnih pet godina , savetodavac Goran Pavlović
   13:45 do 14:00 Alternativne ratarske biljke , savetodavac Dragomir Radić

Deseti seminar u organizaciji PSSS Smederevo za poljoprivrednike sa ciljem da se podigne nivo znanja u oblastima voćarske, stočarske i ratarske proizvodnje.

Agenda

Koordinator: Goran Pavlović


Izvor: PSSS Smederevo [/html]
Idi na stranu: