Download details
PSSS Novi Pazar - Bilten Novembar 2017 PSSS Novi Pazar - Bilten Novembar 2017 HOT
(0 votes)

1. Primena pomoćnih sredsatva biljnog porekla u zaštiti bilja - Svetlana Šućević
2. Sušenje voća - Silvia Hodžić
3. Značaj silaže u ishrani goveda - Safet Vesnić
4. Vime i stvaranje mleka - Zumreta Trtovac
5. Karakteristike i upotreba stajskog đubriva - Bilal Tajić
6. Bundeva - Smail Ejupović


Data
Created 2017-11-13
Changed
Version
Size 1.08 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum 9ad54b99e955a93aa85bf9f5171601b6
Created by Administrator
Changed by
Downloads 135
License
Price
Website
SHA1 Checksum 4780b733304962a257507a205d7f1f55c3f4b733
Filename:PSSS ...017.pdf
Size:1.08 MB