Download details
PSSS Negotin - Bilten April 2020. PSSS Negotin - Bilten April 2020.
(0 votes)

1. UREDBA o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 - Dejan Stefanović
2. UREDBA o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV - Vladica Stefanović
3. Olakšana procedura za isplatu subvencija na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji  - Vladimir Stanković
4. Obaveštenje - prodaja polj.proizvoda - Zorica Petkanić
5. Мere  zaštite  suncokreta - Nenad Ilić
6. Lema melanopus L. - Bojana Filidžanović
7. Gajenje belog luka - Vladica Gavrilović
8.  Plamenjača suncokreta - Slavica Svetozarević

Data
Created 2020-05-04
Changed
Version
Size 4.43 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum ae06888cce1ab4df472ebfb78a01d2f6
Created by Administrator
Changed by
Downloads 7
License
Price
Website
SHA1 Checksum c7b1234ad34c8b0823323ace4f6dda3372ac592f
Filename:PSSS ...020.pdf
Size:4.43 MB