Category: PSSS Valjevo
Strana 3 od 16
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Vreme kosidbe sejanih i prirodnih travnjaka – Snežana Stojković Jevtić
2.Krmni sirak – alternativa kukuruzu - Svetlana Jerinić
3.Bolesti strnih žita – Slađana Gavrilović
4.Zaštita maline u cvetanju – Milena Dražić
5.Uklanjanje prve serije novih izdanaka maline – Đorđe Sovilj
6.Kako se upisati u vinogradarski registar– Jovan Milinković

Date 2019-05-22
File Size 1016.8 KB
Download 145

1.Izbor hibrida kukuruza za setvu 2019. godine –Snežana Stojković Jevtić
2.Gajenje crvene deteline za kvalitetnu kabastu hranu-Svetlana Jerinić
3.Ramulariozna (crtičasta) pegavost ječma–Slađana Gavrilović
4.Zaštita šljive u precvetavanju–Milena Dražić
5.Dopunska rezidba vinograda–Jovan Milinković
6.Planiranje vremena-garancija uspeha–Radiša Panić

Date 2019-04-23
File Size 1.03 MB
Download 141

1.Gajenje lucerke u smeši sa travama – Snežana Stojković Jevtić
2.Izbor parcele za zasnivanje lucerišta - Svetlana Jerinić
3.Suzbijanje korova u usevu lucerke – Slađana Gavrilović
4.Sadnja šljive  – Đorđe Sovilj
5.Vinograd tokom zime i pred kretanje vegetacije – Srđan Stanojlović

Date 2019-03-18
File Size 1.05 MB
Download 151

1.Uslovi uspevanja i agrotehnika jarog ječma–Snežana Stojković Jevtić
2.N-min metoda za prihranu strnih žita-Svetlana Jerinić
3.Akteuslni radovi u zaštiti bilja–Slađana Gavrilović
4.Formiranje krune voćaka – uzgojna rezidba voćaka–Đorđe Sovilj
5.Alat za rezidbu–Jovan Milinković
6.Doprinos vodenica za oporavak sela–Radiša Panić

Date 2019-02-22
File Size 1.21 MB
Download 155

1.Otpornost pšenice na niske temperature–Snežana Stojković Jevtić
2.Kako gajiti povrće na okućnici-Svetlana Jerinić
3.Poleganje rasada–Slađana Gavrilović
4.Priprema zemljišta za sadnj, razmak sadnje i sistem gajenja maline i kupine u organskoj proizvodnji–Đorđe Sovilj
5.Izbor položaja i zemljišta za podizanje vinograda–Jovan Milinković

Date 2019-01-17
File Size 1.05 MB
Download 148

1. Kada je vreme za kalcifikaciju – Snežana Stojković Jevtić
2. Značaj pravovremene obrade zemljišta - Svetlana Jerinić
3. Suzbijanje glodara – Slađana Gavrilović
4. Proizvodnja maline i kupine u konceptu organske proizvodnje – Đorđe Sovilj
5. Izveštaj o rodu voća u 2018. godini – Srđan Stanojlović

Date 2018-12-11
File Size 1.19 MB
Download 157

1.    Agrotehnika belog luka – Snežana Stojković Jevtić
2.    Stanje ozimih strnih žita na području Kolubarskog okruga– Slađana Gavrilović
3.    Jesenja sadnja voćki – Đorđe Sovilj
4.    Divlja jabuka kao oprašivač –Jovan Milinković
5.    Nacionalni standardi za sektor mesa i mleka – Svetlana Jerinić

Date 2018-11-19
File Size 1.08 MB
Download 145
  1. Agrotehnika tritikalea – Snežana Stojković Jevtić
  2. Predsetvena priprema za setvu pšenice – Svetlana Jerinić
  3. Preporue proizvođačima o pegledima u polju, preventivnim merama i čuvanju kukuruuza u klipu ili zrnu – Vesna Janković
  4. Jeseni tretman voća– Slađana Gavrilović
  5. Ishrana krava u visokoj steonosti – dr Radosav Vujić
  6. Zaštita mladih voćaka od divljači – Đorđe Sovilj
  7. Sadnja šljive –Jovan Milinković
  8. Knjiga polja – Garancija veće dobiti na gazdinstvu – Radiša Panić
Date 2018-10-25
File Size 1.06 MB
Download 154

1.Setva lucerke–Snežana Stojković Jevtić
2.Najvažnije štetočine skladišta–Vesna Janković
3.Cikada Reptalus Panzeri–Vektor stolbur fitoplazme-Slađana Gavrilović
4.Žuti Zvezdan–dr Radosav Vujić
5.Rod jagode u 2018. godini u Kolubarskom okrugu–Srđan Stanojlović
6.Sorta šljive–Crvena Rank–Đorđe Sovilj
7.Upis u vinogradarski registar–Jovan Milinković
8.Dokumentacija za osnivanje zadruge u Agenciji za privredne registre–Svetlana Jerinić

Date 2018-09-12
File Size 1.14 MB
Download 260

1.Radovi na strništu posle berbe – Snežana Stojković Jevtić
2.Setva lucerke u letnje-jesenjem roku – Svetlana Jerinić
3.Ambrozija (Ambrosia Artemisifolia – poreklo, rasprostranjenost, morfološke i biološke osobine) – Vesna Janković
4.Suzbijanje korova na strništu – Slađana Gavrilović
5.Optimalna faza siliranja cele biljke kukuruza – dr Radosav Vujić
6.Radovi u malinjaku posle berbe – Đorđe Sovilj
7.Proizvodnja kupine u krizi –Jovan Milinković
8.Ekološka odgovornost u proizvodnji animalnih proizvoda – Radiša Panić

Date 2018-08-21
File Size 1.07 MB
Download 174