Category: PSSS Valjevo
Strana 2 od 16
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Faktori koji utiču na otpornost pšenice na niske temperature i mraz - Snežana Stojković-Jevtić
2.Starost lucerke diktora izbor herbicida – Slađana Gavrilović
3.Suzbijanje glodara u ratarskim usevima – Milena Dražić
4.Nega zasada maline u organskoj proizvodnji– Đorđe Sovilj
5.Sorta maline - Enrosadira – Jovan Milinković
6.Stanje zadrugarstva u Kolubarskom okrugu – Svetlana Jerinić

Date 2020-01-22
File Size 1021.47 KB
Download 147

1.Stanje useva ozime setve u Kolubarskom okrugu- Snežana Stojković-Jevtić
2.Stajnjak – vredno organsko đubrivo – Svetlana Jerinić
3.Klopke za insekte – Slađana Gavrilović
4.Agrotehničke mere u zaštiti bilja – Milena Dražić
5.Zaštita mladih voćaka od divljači– Đorđe Sovilj
6.Izveštaj o rodu voća u 2019. godini – Srđan Stanojlović

Date 2019-12-31
File Size 1.01 MB
Download 66


1.Obrada i čuvanje zrna kukuruza- Snežana Stojković-Jevtić
2.Kako odrediti potrebnu količinu đubriva za đubrenje– Svetlana Jerinić
3.Ocena zdravstvenog stanja kukuruza pred berbu 2019 – Slađana Gavrilović
4.Pravilna primena pesticida – Milena Dražić
5.Popravka zemljišta za podizanje zasada vinove loze– Jovan Milinković
6.Elementi osnivački akt zadruge i njegovi elementi – Đorđe Sovilj

Date 2019-11-25
File Size 1.09 MB
Download 73

1.Obrada zemljišta- Snežana Stojković-Jevtić
2.Redukovana obrada zemljišta za strna žita– Svetlana Jerinić
3.Zelena povrtna stenica (Nezara Viridula) – Slađana Gavrilović
4.Jesenja zaštita voćaka – Milena Dražić
5.Izbor sorti i podloga za šljivu – Jovan Milinković
6.Jesenja sadnja – Srđan Stanojlović
7.Penzijsko i invalidsko osiguranje u poljoprivredi – Radiša Panić

Date 2019-10-24
File Size 1.07 MB
Download 86

 

  1. Berba kukuruza - Snežana Stojković-Jevtić
  2. Značaj stajnjaka i pravilna primena – Svetlana Jerinić
  3. Zaštita maline nakon berbe – Slađana Gavrilović
  4. Štetočine šljive – Milena Dražić
  5. Metode određivanja vremena berbe plodova – Jovan Milinković
  6. Organizacija berbe voća – Srđan Stanojlović
Date 2019-09-20
File Size 1.04 MB
Download 87

1. Gajenje lucerke - Snežana Stojković-Jevtić
2. Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) – Slađana Gavrilović
3. Bolesti šljive – Milena Dražić
4. Priprema zemljišta za podizanje zasada šljive – Jovan Milinković
5. Berba šljive – Đorđe Sovilj
6. Postupak odobravanja sredstava IPARD fondova– Radiša Panić
7. Šta je potrebno od dokumentacije za osnivanje zadruge u Agenciji za privredne registre? – Svetlana Jerinić

Date 2019-08-26
File Size 1.4 MB
Download 108

1.Korišćenje zemljišta nakon žetve strnih žita – Snežana Stojković Jevtić
2.Tuta absoluta – moljac paradajza – Slađana Gavrilović
3.Azijska voćna mušica – Milena Dražić
4.Radovi u malinjaku u julu – Đorđe Sovilj
5.Biznis plan – obavezan dokument za IPARD– Radiša Panić
6.Objekti za odlaganje životinjskih otpadaka – uslov za IPARD

Date 2019-07-16
File Size 1.14 MB
Download 99

1.Na pragu žetve pšenice – Snežana Stojković Jevtić
2.Kada i kao primeniti Ureu folirano? – Svetlana Jerinić
3.Kada i kako Tripsi – značajne štetočine u poljoprivrednoj proizvodnji – Slađana Gavrilović
4.Bolesti kupine – Milena Dražić
5.Zelena rezidba voćki – Đorđe Sovilj
6.Hemijsko proređivanje plodova kod jabuke– Srđan Stanojlović

Date 2019-06-20
File Size 1.23 MB
Download 113

1.Vreme kosidbe sejanih i prirodnih travnjaka – Snežana Stojković Jevtić
2.Krmni sirak – alternativa kukuruzu - Svetlana Jerinić
3.Bolesti strnih žita – Slađana Gavrilović
4.Zaštita maline u cvetanju – Milena Dražić
5.Uklanjanje prve serije novih izdanaka maline – Đorđe Sovilj
6.Kako se upisati u vinogradarski registar– Jovan Milinković

Date 2019-05-22
File Size 1016.8 KB
Download 106

1.Izbor hibrida kukuruza za setvu 2019. godine –Snežana Stojković Jevtić
2.Gajenje crvene deteline za kvalitetnu kabastu hranu-Svetlana Jerinić
3.Ramulariozna (crtičasta) pegavost ječma–Slađana Gavrilović
4.Zaštita šljive u precvetavanju–Milena Dražić
5.Dopunska rezidba vinograda–Jovan Milinković
6.Planiranje vremena-garancija uspeha–Radiša Panić

Date 2019-04-23
File Size 1.03 MB
Download 110