Category: PSSS Niš
Strana 3 od 14
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Mogućnost borbe protiv suše u biljnoj proizvodnji - Dr Saša Stanković
2. Ren - Armoracia rusticana - Tanja Petrović
3. Tehnologija zasnivanja lucerke - Suzana Rašić
4. Prihvatljive investicije i troškovi u okviru M - 3 - Gordana Cvetković
5. Kupusna muva (Delia radicum) - Gordana Cvetković
6. Solarizacija - Dušan Stojanović
7. Prijava prinosa grožđa i promena podataka u Vinogradarskom registru - Tanja Živković
8. Potrebni činioci za podizanje zasada voća - Srećko Vukašinović
9. Krečenje stabala - Srećko Vukašinović
10.Tečni stajnjak - Predrag Janković

Date 2018-11-28
File Size 1.99 MB
Download 109

1. Nepovoljni uslovi za predstojeću jesenju setvu - Saša Stanković
2. Suncokret - Helianthus annuus - Tanja Petrović
3. Ponuda dobavljača kao sastavni deo IPARD aplikacije - Suzana Rašić
4. Integralna proizvodnja voća - Dušan Stojanović
5. Zlatasto žutilo vinove loze - Gordana Cvetković   
6. Cikada vinove loze - Scaphoideus titanus-Gordana Cvetković
7. Ekološki uslovi gajenja leske - Tanja Živković

Date 2018-11-02
File Size 1.78 MB
Download 105

1.Značaj osnovne obrade zemljišta-Saša Stanković
2.Kineski kupus-Tanja Petrović
3.Tehnologija proizvodnje ozimog stočnog graška- Tanja Petrović
4.Opšti uslovi za potencijalne IPARD korisnike-Suzana Rašić
5.Inovacije u zaštiti bilja-Dušan Stojanović
6.Održavanje, korišćenje i popravka orničnog sloja zemljišta u stalnim zasadima voćaka i vinograda - podrivanje orničnog sloja zemljišta- Ivan Rangelov
7.Antropogene mere zaštite zemljišta od erozije u nišavskom okrugu- Ivan Rangelov
8.Berba grožđa- Srećko Vukašinović
9.Krečenje stabla- Srećko Vukašinović

Date 2018-09-28
File Size 1.98 MB
Download 114

1.Kako smo prošli u protekloj žetvi ozime pšenice na teritoriji Nišavskog regiona-Saša Stanković
2.Jesenja setva krmnog bilja-Saša Stanković
3.Ovas - Avena sativa-Tanja Petrović
4.Uljana repica - Brassica sp-Tanja Petrović
5.Značaj evidencije troškova gazdinstva-Suzana Rašić
6.Kaolin glina u zaštiti bilja u voćarstvu- Dušan Stojanović
7.Azijska voćna mušica - Drosophila suzukii- Gordana Cvetković

Date 2018-08-28
File Size 1.74 MB
Download 316

1.Doprinos zadruge poslovanju porodičnih gazdinstva-Suzana Rašić
2.Priprema silaže i  senaže- Predrag Janković
3.Suzbijanje mahovine u travnjacima urbanog zelenila-Dušan Stojanović
4.Virus šarke šljive(Plum pox virus)-Gordana Cvetković
5.Pamukova sovica  (Helicoverpa armigera)-Gordana Cvetković
6.Nega zasada maline posle berbe-Tanja Živković

Date 2018-07-26
File Size 1.51 MB
Download 141

1.Berba maline-Srećko Vukašinović
2.Rezidba maline i uklanjanje izdanaka po završenoj berbi-Srećko Vukašinović
3.Zahtevi pasulja prema toploti i vodi-Suzana Rašić
4.HELJDA Fagopyrum sagittarium-Tanja Petrović
5.Proizvodnja rasada kupusa-Tanja Petrović
6.Održanje i povećanje plodnosti zemljišta-Ivan Rangelov

Date 2018-06-26
File Size 1.86 MB
Download 132

1.Maj-mesec rasađivanja paprike-Saša Stanković
2.Valjanje posle setve kukuruza kao agrotehnička mera za ujednačeno nicanje kukuruza-Ivan Rangelov
3.Štetočine tuje-Dušan Stojanović
4.Ishrana svinja sopstvenim sirovinama na poljoprivrednom gazdinstvu-Predrag Janković

Date 2018-05-23
File Size 2.08 MB
Download 172


1.Privredni i agrotehnički značaj pasulja-Saša Stanković
2.Tehnologija proizvodnje crnog luka-Tanja Petrović
3.Đubrenje krompira-Suzana Rašić
4.Tripsi u zasadima bresaka i nektarina-Dušan Stojanović
5.Upis u vinogradarski registar i prijava prinosa grožđa-Tanja Živković

Date 2018-04-30
File Size 2.65 MB
Download 135

1. Tehnologija proizvodnje krompira - dr Saša Stanković
2. Setva jarih strnih žita - dr Saša Stanković
3. Pomaganje u osnivanju zadruga - Suzana Rašić
4. Najčešće greške pri prskanju pesticidima - Gordana Cvetković
5. Ekološki uslovi za gajenje šljive i podizanje zasada - Srećko Vukašinović
6. Zaštita od mraza zagrevanjem vazduha - Srećko Vukašinović
7. Ishrana ovaca u zimskom periodu - Predrag Janković

Date 2018-03-27
File Size 1.98 MB
Download 179

1. Mere nege useva ozime setve - dr Saša Stanković
2. Prednosti proizvodnje kontejnerskog rasada u odnosu na tradicionlni način proizvodnje rasada - Tanja Petrović
3. Planiranje investicija - Suzana Rašić
4. Pravilnik o podsticajima u organskoj biljnoj proizvodnji- Dušan Stojanović
5. Integralna zaštita u voćarskoj proizvodnji - Gordana Cvetković
6. Novostvorena sorta kajsije Buda (DM1) - Tanja Živković
7. Korišćenje antibiotika kod krava - Predrag Janković

Date 2018-02-27
File Size 1.89 MB
Download 138