Category: Materijali sa edukacija
Strana 2 od 6
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:
 1. Iskustva Kanade u oblasti poljoprivrednog savetodavstva sa fokusom na bezbednost hrane - Boris Berisavljević

 2. Digitalizacija – primena najsavremenijih tehnologija u poljoprivredi - Prof. dr Vladimir Crnojević, BioSens

 3. Digitalizacija – izazov za poljoprivredu Srbije sa osvrtom na mogućnosti primene u savetodavstvu - Vladan Dabović, Centar za digitalnu transformaciju

 4. Digitalizacija/precizna poljoprivreda - primena u praksi – primer farme - Dr Aleksandar Rodić, Institut Mihajlo Pupin

Date 2018-12-20
File Size 17.67 MB
Download 123

1.Potencijali za izvoz
2.Savremena tehnologija proizvodnje jagode
3.Jagoda Mere nege u periodu plodonosenja i berba
4.Borovnica Zasnivanje i nega
5.Borovnica Zasnivanje i nega
6.Proizvodnja jagode u zasticenom prostoru
7.BOROVNICA - Hidroposki uzgoj
8.Troskovi proizvodnje jagoda i borovnica

Date 2018-07-07
File Size 47.44 MB
Download 364


1. Unosenje STIPS podataka u softver
2. STIPS baza podataka na internetu
3. STIPS uputstvo_Unos_cena2018

Date 2018-06-29
File Size 5.97 MB
Download 97

1 Pojmovi, strategija i tehnika integralnog upravljanja stetnim org.
2 Integralna zastita jabuke
3 Integralna zastita krompira
4 Ekonomski najznacajnije mikoze borovnice
5 Integralna zastita jabuka, kupus, krompir, jagodasto voce, PIS
6 Nacela organske i integralne polj. i bioloskih metoda u zastiti bilja

Date 2018-04-27
File Size 44.88 MB
Download 294

1. Prikupljanje i unos FADN podataka za 2018. MPSV
2. Ciljevi i principi unosa i validacije FADN podataka_Najcesce greske
3. Predstavljanje FADN softverske aplikacije za 2018.

Date 2018-04-25
File Size 3.63 MB
Download 109

Podrška korišćenju fondova za obnovljive izvore energije - priprema projekata za investicije u postrojenja za proizvodnju energije iz biomase i u termo-solarna postrojenja

Date 2018-04-23
File Size 3.23 MB
Download 619

Grupe za rešavanje problema u poljoprivredi - alat za izgradnju zajedničke mreže razmene znanja između poljoprivrednika i savetodavaca

Date 2018-04-11
File Size 450.38 KB
Download 131

Prezentacije sa plenarnog dela IX Seminara PSSS (treći dan):

 1. Mere podrške mladima u poljoprivredi - Radivoj Nadlački, posebni savetnik ministra Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
 2. Fleksibilnost kod malih proizvođača hrane uključujući i tradicionalnu proizvodnju - Dr Nenad Dolovac, savetnik ministra, Tamara Bošković, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
 3. Mogućnosti i izazovi za izvoz na glavna tržišta - Nebojša Milosavljević, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Veljko Jovanović, Privredna komora Srbije
 4. Izvoz voća i povrća - iskustva i preporuke izvoznika - Goran Živkov, SEEDEV
 5. Unapređenje savetodavnog rada potrebe PSSS za opremom za brze analize - Veljko Đorđević, Ana Bogunović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
  Dr Rade Jovanović, dr Dragan Rahović, Institut za primenu nauke u poljoprivredi
 6. Aktivnosti savetodavaca u okviru mreže savetodavnih službi Jugoistočne Evrope (SEASN) u regionu zapadnog Balkana - Dr Slađan Stanković, Institut za primenu nauke u poljoprivredi
  Igor Hrovatič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Date 2017-12-25
File Size 8.17 MB
Download 211

Prezentacije sa radionica - II Dan - IX Seminara PSSS

Ratarstvo:

 1. Oranično krmno bilje - uvođenje produktivnijih biljnih vrsta za proizvodnju zrnaste stočne hrane - Prof. dr Đorđe Glamočlija
 2. Oranično krmno bilje - krmne smeše - Dr Zoran Lugić, Institut za krmno bilje, Kruševac
 3. Postrna proizvodnja krmnih biljaka kao izvor dodatnog prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu - Dr Đura Karagić, dr Branko Milošević, Snežana Katanski, master,
  Anja Dolapčev, master, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 4. Navodnjavanje useva korišćenjem malih sistema u cilju dobijanja stabilnih prinosa i većih ekonomskih efekata na poljoprivrednom gazdinstvu - Prof. dr Zoran Broćić, Poljoprivredni fakultet, Beograd

Stočarstvo:

 1. Iskustva mlečnog govedarstva Holandije – od malih farmera do globalnih lidera - Wytze Heida, Trening - centar za mlečno govedarstvo Leuvarden
 2. Predstavljanje trening centra za mlečno govedarstvo - Wytze Heida, Trening - centar za mlečno govedarstvo Leuvarden
 3. Analiza rezultata modula „Povećanje kvaliteta mleka primenom dobre higijenske prakse na poljoprivrednim gazdinstvima“ - Dr Rade Jovanović, Institut za primenu nauke u poljoprivredi
 4. Iskustva odgajivačkih organizacija EU i Srbije u cilju unapređenja genetskog potencijala - proizvodnja mleka - Nenad Terzić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
  Dr Dušica Ostojić Andrić, Institut za stočarstvo, Beograd, Prof. dr Snežana Trivunović, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

Voćarstvo:

 1. Šljiva – ključne tačke u proizvodnji sa apekta izvoza - Dr Nebojša Milošević, Institut za voćarstvo Čačak
 2. Jabuka – ključne tačke u proizvodnji sa apekta izvoza - Prof. dr Zoran Keserović, Poljoprivredni fakultet Novi Sad
 3. Malina – ključne tačke u proizvodnji sa apekta izvoza - Dr Aleksandar Leposavić, Institut za voćarstvo Čačak
 4. Izvoz voća - izazovi - Rade Ljubojević, Regionalna privredna komora Užice

Zaštita bilja:

 1. Rezultati rada Prognozno - izveštajne službe i razvoj modela u 2017. godini - Dr Dragica Janković, PIS Srbija, Snežana Savčić Petrić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
 2. Plan rada Prognozno - izveštajne službe i razvoj modela u 2018. godini - Dr Dragica Janković, PIS Srbija, Slađana Lukić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
 3. Ograničavajući faktori za efikasno suzbijanje korova herbicidima u ratarstvu - Eleonora Onć Jovanović, Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Padinska Skela

FADN:

 1. Rezultati FADN istraživanja za 2016. godinu, Selekcijski plan i aktivnosti u 2018. godini, Poboljšanje kvaliteta prikupljanja podataka - Mr Mirjana Bojčevski, Zorica Kukić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
Date 2017-12-25
File Size 126.48 MB
Download 517

Prezentacije sa plenarnog dela IX Seminara PSSS:

 1. Aktivnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i sektora za ruralni razvoj u funkciji razvoja poljoprivrede i uloga PSSS u 2018. godini, sa posebnim osvrtom na IPARD - Zoran Janjatović, pomoćnik ministra, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Radivoj Nadlački, posebni savetnik ministra Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
 2. Vizija SANU za opstanak srpskog sela sa akcentom na mlade - Akademik Dragan Škorić, prof. dr Milovan Mitrović, Radoš Bajić, Srpska akademija nauka i umetnosti - SANU, Odbor za selo
 3. Unapređenje savetodavnog rada, Predstavljanje savetodavnog modula „Povećanje kvaliteta mleka primenom dobre higijenske prakse na poljoprivrednim gazdinstvima“ - Zoran Janjatović, pomoćnik ministra, Veljko Đorđević, Ana Bogunović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Dr Rade Jovanović, dr Dragan Rahović, Institut za primenu nauke u poljoprivredi
Date 2017-12-25
File Size 21.16 MB
Download 187