Category: PSSS Šabac
Strana 4 od 16
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:
 1. Ocena kvaliteta silaže - Svetlana Zlatarić
 2. Višestruka korist pri zaoravanju žetvenih ostataka - Gordana Rehak
 3. Tripsi na ukrasnim živim ogradama - Slavica Maksimović
 4. Pamukova sovica - Slobodan Gošić
 5. Nedostatak organske materije - Darko Simić
 6. Zadružni principi - Zoran Kozlina
 7. Pravilan postupak muže - Marina Gačić
 8. Podsticaji u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov - mr Zoran Beljić
Date 2017-08-14
File Size 1.82 MB
Download 283

1. Značaj kalcifikacije - Svetlana Zlatarić
2. Žetva, čišćenje, sušenje i skladištenje pšenice - Gordana Rehak
3. Pamukova sovica - Slavica Maksimović
4. Plamenjača paradajza - Slobodan Gošić
5. Uloga fosfora i njegova koncentracija u zemljištu - Darko Simić
6. Uticaj ekstremno visokih temperatura na muzne krave - Zoran Kozlina

Date 2017-07-07
File Size 1.78 MB
Download 288
 1. Odnos pšenice prema pozitivnim temperaturama; savetodavac za ratarstvo - Svetlana Zlatarić
 2. Bela detelina Trifolium repens; savetodavacza ratarstvo - Gordana Rehak
 3. Bolesti ruže; savetodavac za zaštitu bilja - Slavica Maksimović
 4. Bakteriozna pegavost i krastavost plodova paradajza i paprike; savetodavac za zaštitu bilja - Slobodan Gošić
 5. Fiziološki kisela đubriva; savetodavacza ratarstvo - Darko Simić                                                                                   
Date 2017-06-14
File Size 1.63 MB
Download 277
 1. Unosan posao - gajenje bukovača - Rehak Gordana
 2. Romanovska ovca - Kozlina Zoran
 3. Poleganje žita - Zlatarić Svetlana
 4. Podrška mladima u ruralnoj sredini - Beljić Zoran
 5. Potrošnja mineralnog đubriva i ekologija - Simić Darko
 6. Zaštita useva kukuruza od korova - Maksimović Slavica
 7. Fuzarioze pšenice - Gošić Slobodan
 8. Letnja-zelena rezidba voćaka - Jocković Milorad
Date 2017-05-24
File Size 2.68 MB
Download 337
 1. Važne napomene za uspešno gajenje suncokreta - Rehak Gordana
 2. Ječam - Simić Darko
 3. Soja -agrotehnika - Zlatarić Svetlana
 4. Tovne rase goveda - Kozlina Zoran
 5. Lisni mineri na jabuci - Maksimović Slavica
 6. Breskvin smotavac - Gošić Slobodan
 7. Podrška za unapređenje konkurentnosti primarne biljne i stočarske proizvodnje - Beljić Zoran
Date 2017-04-27
File Size 2.82 MB
Download 348
 1. Sistem organske proizvodnje - Rehak Gordana
 2. Principi primene đubriva - Zlatarić Svetlana
 3. Poljoprivredno zadrugarstvo - Kozlina Zoran
 4. Prstenasta trulež krompira - Gošić Slobodan
 5. Obračun uslovnih grla u površinu poljoprivrednog zemljišta pri davanju u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta - Beljić Zoran
 6. Prihrana voćnih zasada - Jocković Milorad
 7. Osnovna obrada zemlje za kukuruz - Simić Darko
 8. Moljac šimšira - Maksimović Slavica
Date 2017-03-30
File Size 2616503
Download 343
 1. Proizvodnja crnog luka direktnom setvom - Rehak Gordana
 2. Prihrana strnih žita - Zlatarić Svetlana
 3. Kategorije sortnog semena - Beljić Zoran
 4. Osnovni parametri pri izgradnji objekta za smeštaj ovaca -Kozlina Zoran
 5. Prvo prolećno prskanje voćaka - Gošić Slobodan
 6. Vilina kosica - Maksimović Slavica
 7. Boja zemljišta - Simić Darko
Date 2017-02-24
File Size 2709748
Download 434
 1. Nepovoljne temperature za ozime useve - Rehak Gordana
 2. Staje za tov junadi sa rešetkastim podom - Kozlina Zoran
 3. IPARD - Beljić Zoran
 4. Snežna plesan - Gošić Slobodan
 5. Zašto lucerka brzo propada - Zlatarić Svetlana
 6. Nematode kao prouzrokovači šteta i obolenja - Maksimović Slavica
 7. Izbor zemljišta za setvu lucerke - Simić Darko
Date 2017-01-24
File Size 2337943
Download 303
Bilten za mesec Decembar 2016. godine
Date 2016-12-22
File Size 2429092
Download 306
Bilten za mesec Novembar 2016. godine
Date 2016-12-05
File Size 2164641
Download 490