Category: PSSS Šabac
Strana 3 od 16
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Plan setve i korišćenja zelenih biljaka u konvejerskoj proizvodnji - Svetlana Zlatarić
2. Đubrenje ratarskih kultura - Darko Simić
3. Crni luk - Allium cepa L., Osnovne karakteristike i tehnologija gajenja - Gordana Rehak
4. Bolesti suncokreta - Slavica Maksimović
5. Suzbijanje korova u soji i suncokretu - Slobodan Gošić
6. IPARD podsticaji za kupovinu mehanizacije i opreme - mr Zoran Beljić

Date 2018-01-17
File Size 1.54 MB
Download 76

1. Salata - Svetlana Zlatarić
2. Poboljšajmo strukturu zemljišta - Darko Simić
3. Značaj mikroorganizama u zemljištu - Gordana Rehak
4. Suzbijanje glodara - Slavica Maksimović
5. Zaštita vinove loze od najvažnijih bolesti - Slobodan Gošić
6. Razmena kukuruza za tovnu stoku - mr Zoran Beljić

Date 2017-12-21
File Size 1.41 MB
Download 63

1. Načini đubrenja biljaka - Svetlana Zlatarić
2. Optimalni rokovi setve pšenice - Darko Simić
3. Lucerka - Gordana Rehak
4. Azijska višebojna bubamara - Slavica Maksimović
5. Kruškina buva - Slobodan Gošić
6. Tov junadi do većih telesnih masa - Zoran Kozlina
7. Posebni uslovi za nabavku novog traktora - Marina Gačić
8. IPARD podsticaji - Mr Zoran Beljić

Date 2017-11-17
File Size 1.56 MB
Download 87

1. Vreme setve pšenice - zakasnela setva -  SVETLANA ZLATARIĆ
2. Klijanje i nicanje pšenice - DARKO SIMIĆ
3. Čuvanje i skladištenje kukuruza - GORDANA REHAK
4. Mikotoksini u kukuruzu - ZORAN KOZLINA
5. Suzbijanje skladišnih štetočina i priprema skladišta za prijem nove robe - SLAVICA MAKSIMOVIĆ
6. Bolesti uskladištenog jabučastog voća - SLOBODAN GOŠIĆ
7. Kreditna podrška u poljoprivredi - ZORAN BELJIĆ
    Dominantne cene poljoprivrednih proizvoda u centralnoj Srbiji. u Hrvatskoj, Crnoj Gori i EU.

Date 2017-10-19
File Size 1.36 MB
Download 77

1. Organska đubriva - Svetlana Zlatarić
2. Zaštita životne sredine i organska poljoprivreda - Gordana Rehak
3. Štetočine duvana u skladištu - Slavica Maksimović
4. Invazivna korovska vrsta - Slobodan Gošić
5. Kako popraviti vazdušni režim zemljišta - Darko Simić
6. Sadnja jagode - Milorad Jocković
7. Podrška za izgradnju i opremu objekata - Zoran Beljić

Date 2017-09-13
File Size 1.71 MB
Download 229
 1. Ocena kvaliteta silaže - Svetlana Zlatarić
 2. Višestruka korist pri zaoravanju žetvenih ostataka - Gordana Rehak
 3. Tripsi na ukrasnim živim ogradama - Slavica Maksimović
 4. Pamukova sovica - Slobodan Gošić
 5. Nedostatak organske materije - Darko Simić
 6. Zadružni principi - Zoran Kozlina
 7. Pravilan postupak muže - Marina Gačić
 8. Podsticaji u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov - mr Zoran Beljić
Date 2017-08-14
File Size 1.82 MB
Download 241

1. Značaj kalcifikacije - Svetlana Zlatarić
2. Žetva, čišćenje, sušenje i skladištenje pšenice - Gordana Rehak
3. Pamukova sovica - Slavica Maksimović
4. Plamenjača paradajza - Slobodan Gošić
5. Uloga fosfora i njegova koncentracija u zemljištu - Darko Simić
6. Uticaj ekstremno visokih temperatura na muzne krave - Zoran Kozlina

Date 2017-07-07
File Size 1.78 MB
Download 258
 1. Odnos pšenice prema pozitivnim temperaturama; savetodavac za ratarstvo - Svetlana Zlatarić
 2. Bela detelina Trifolium repens; savetodavacza ratarstvo - Gordana Rehak
 3. Bolesti ruže; savetodavac za zaštitu bilja - Slavica Maksimović
 4. Bakteriozna pegavost i krastavost plodova paradajza i paprike; savetodavac za zaštitu bilja - Slobodan Gošić
 5. Fiziološki kisela đubriva; savetodavacza ratarstvo - Darko Simić                                                                                   
Date 2017-06-14
File Size 1.63 MB
Download 240
 1. Unosan posao - gajenje bukovača - Rehak Gordana
 2. Romanovska ovca - Kozlina Zoran
 3. Poleganje žita - Zlatarić Svetlana
 4. Podrška mladima u ruralnoj sredini - Beljić Zoran
 5. Potrošnja mineralnog đubriva i ekologija - Simić Darko
 6. Zaštita useva kukuruza od korova - Maksimović Slavica
 7. Fuzarioze pšenice - Gošić Slobodan
 8. Letnja-zelena rezidba voćaka - Jocković Milorad
Date 2017-05-24
File Size 2.68 MB
Download 281
 1. Važne napomene za uspešno gajenje suncokreta - Rehak Gordana
 2. Ječam - Simić Darko
 3. Soja -agrotehnika - Zlatarić Svetlana
 4. Tovne rase goveda - Kozlina Zoran
 5. Lisni mineri na jabuci - Maksimović Slavica
 6. Breskvin smotavac - Gošić Slobodan
 7. Podrška za unapređenje konkurentnosti primarne biljne i stočarske proizvodnje - Beljić Zoran
Date 2017-04-27
File Size 2.82 MB
Download 298