Category: PSSS Šabac
Strana 3 od 16
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Postrna setva silažnog kukuruza-Svetlana Zlatarić
2.Nedostatak organske materije-Darko Simić
3.Sačuvajmo pčele od uticaja sredstava za zaštitu bilja-Gordana Rehak
4.Miner belih mina-Slavica Maksimović
5.Cikade maline i kupine-Slobodan Gošić
6.Senaža-najvažniji pojmovi-Zoran Kozlina
7.Zaštita voćaka od srna i ostale divljači-Milorad Jocković

Date 2018-06-22
File Size 1.86 MB
Download 90


1.Sudanska trava-Svetlana Zlatarić
2.Podrivanje u Mačvi i Pocerini-Darko Simić
3.Korak do organske proizvodnje-primena integralne poljoprivrede-Gordana Rehak
4.Mrka pegavost lista višnje i trešnj-Slavica Maksimović
5.Fuzarioze Strnih žita-Slobodan Gošić
6.Dobrobit domaćih životinja-Zoran Kozlina
7.Podsticaji za izgradnju i opreme objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje-Zoran Beljić

Date 2018-05-17
File Size 1.83 MB
Download 88

1. Vreme setve, količina semena i prinos po hektaru krmnog bilja
2. Setva suncokreta
3. Agrotehnika sirka - njegov značaj i primena
4. Graškov trips
5. Korovi u kukuruzu i njihovo suzbijanje
6. Biogas kao moguće ekološko rešenje problema sa osokom na velikim svinjarskim farmama u Mačvi
7. Podsticaj za krave za uzgoj teladi za tov
8. Dominantne cene poljoprivrednih proizvoda u centralnoj Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i EU.

Date 2018-04-24
File Size 1.65 MB
Download 93

1. Gajenje biljaka u monokulturi - Svetlana Zlatarić
2. Azot – Darko Simić   
3. Kalendar radova pri gajenju jagode period vegetacije : mart do oktobra – Milorad Jocković
4. Crna pegavost paradajza (Alternaria solani) – Slavica Maksimović
5. Uljana repica; tretiranje herbicidima; kada i zašto? – Slobodan Gošić
6. Osnivanje zadruge – Zoran Kozlina
Dominantne cene poljoprivrednih proizvoda u centralnoj Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, EU

Date 2018-04-10
File Size 1.47 MB
Download 89

1. Stočni grašak za zrno - jari- Svetlana Zlatarić
2. Fosfor - Darko Simić
3. Kako odabrati i pripremiti parcelu za setvu lucerke i crvene deteline - Gordana Rehak
4. Prouzrokovač kovrdžavosti lišća breskve - Slavica Maksimović
5. Čađava krastavost jabuke - Slobodan Gošić
6. Kapacitet objekata za skladištenje životinjskih izlučevina prema broju uslovnih grla na gazdinstvu - Mr Zoran Beljić
7. Ishrana krava u zasušenju - Zoran Kozlin

Date 2018-02-22
File Size 1.5 MB
Download 114

1. Plan setve i korišćenja zelenih biljaka u konvejerskoj proizvodnji - Svetlana Zlatarić
2. Đubrenje ratarskih kultura - Darko Simić
3. Crni luk - Allium cepa L., Osnovne karakteristike i tehnologija gajenja - Gordana Rehak
4. Bolesti suncokreta - Slavica Maksimović
5. Suzbijanje korova u soji i suncokretu - Slobodan Gošić
6. IPARD podsticaji za kupovinu mehanizacije i opreme - mr Zoran Beljić

Date 2018-01-17
File Size 1.54 MB
Download 109

1. Salata - Svetlana Zlatarić
2. Poboljšajmo strukturu zemljišta - Darko Simić
3. Značaj mikroorganizama u zemljištu - Gordana Rehak
4. Suzbijanje glodara - Slavica Maksimović
5. Zaštita vinove loze od najvažnijih bolesti - Slobodan Gošić
6. Razmena kukuruza za tovnu stoku - mr Zoran Beljić

Date 2017-12-21
File Size 1.41 MB
Download 97

1. Načini đubrenja biljaka - Svetlana Zlatarić
2. Optimalni rokovi setve pšenice - Darko Simić
3. Lucerka - Gordana Rehak
4. Azijska višebojna bubamara - Slavica Maksimović
5. Kruškina buva - Slobodan Gošić
6. Tov junadi do većih telesnih masa - Zoran Kozlina
7. Posebni uslovi za nabavku novog traktora - Marina Gačić
8. IPARD podsticaji - Mr Zoran Beljić

Date 2017-11-17
File Size 1.56 MB
Download 125

1. Vreme setve pšenice - zakasnela setva -  SVETLANA ZLATARIĆ
2. Klijanje i nicanje pšenice - DARKO SIMIĆ
3. Čuvanje i skladištenje kukuruza - GORDANA REHAK
4. Mikotoksini u kukuruzu - ZORAN KOZLINA
5. Suzbijanje skladišnih štetočina i priprema skladišta za prijem nove robe - SLAVICA MAKSIMOVIĆ
6. Bolesti uskladištenog jabučastog voća - SLOBODAN GOŠIĆ
7. Kreditna podrška u poljoprivredi - ZORAN BELJIĆ
    Dominantne cene poljoprivrednih proizvoda u centralnoj Srbiji. u Hrvatskoj, Crnoj Gori i EU.

Date 2017-10-19
File Size 1.36 MB
Download 108

1. Organska đubriva - Svetlana Zlatarić
2. Zaštita životne sredine i organska poljoprivreda - Gordana Rehak
3. Štetočine duvana u skladištu - Slavica Maksimović
4. Invazivna korovska vrsta - Slobodan Gošić
5. Kako popraviti vazdušni režim zemljišta - Darko Simić
6. Sadnja jagode - Milorad Jocković
7. Podrška za izgradnju i opremu objekata - Zoran Beljić

Date 2017-09-13
File Size 1.71 MB
Download 268