Category: PSSS Šabac
Strana 2 od 16
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Pravo vreme za meliorativnu popravku zemljišta - Darko Simić
2. Staklenici - Gordana Rehak
3. Upotreba slame kao đubriva - Svetlana Zlatarić
4. Dezinfekcija zemljišta u plastenicima - Slavica Maksimović
5. Obična kruškina buva - Slobodan Gošić
6. Aberdin angus - rasa goveda za tov - Zoran Kozlina
7. Plan održavanja muzne opreme - Marina Gačić
8. Dobijanje sertifikata u organskoj proizvodnji -  Mirjana Milošević
9. Treći javni poziv za IPARD podsticaje za Meru 1 - Zoran Beljić
10. Priprema zemljišta za sadnju voća i vinove loze - Milorad Jocković

Date 2018-11-27
File Size 2.31 MB
Download 44

1.Sve je manje organske materije-Darko Simić
2.Gajenje povrća u zaštićenom prostoru-Gordana Rehak
3.Ocena kvaliteta silaže-Svetlana Zlatarić
4.Vilina kosica u lucerki-Slavica Maksimović
5.Stenica-Slobodan Gošić
6.Sistem gajenja krava-tele kao moguće rešenje za nedostatak teladi za tov-Zoran Kozlina
7.Osiguranje biljne proizvodnje-Mirjana Milošević
8.Podsticaji za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u stočarstvu-Zoran Beljić

Date 2018-10-30
File Size 1.84 MB
Download 42

1.O humusu - Darko Simić
2.Važnost parametara agrohemijske analize zemljišta i njihov značaj na kulturne biljke i zemljište - Gordana Rehak
3.Živinski stajnjak - Svetlana Zlatarić
4.Suzbijanje korova u voćnjacima - Slavica Maksimović
5.Moljac paradajza - Slobodan Gošić
6.Ishrana krmača u različitim fazama proizvodnje - Zoran Kozlina
7.Organizovanje izložbi krava - Marina Gačić
8.Podrška za izgradnju i opremu objekata u poljoprivredi - Zoran Beljić
9.Tehnologija podizanja vinograda - Milorad Jocković

Date 2018-09-19
File Size 2.36 MB
Download 46

1.Uljana repica-Svetlana Zlatarić
2.Ispiranje organske materije-Darko Simić
3.Značaj vremena i načina kosidbe lucerke-Gordana Rehak
4.Bolesti paradajza u zaštićenom prostoru-Slavica Maksimović
5.Virus šarke šljive-Slobodan Gošić
6.Optimalno vreme za pripremu silaže od cele biljke kukuruza-Zoran Kozlina
7.Sistem tržišnih cena u Srbiji

Date 2018-08-29
File Size 1.18 MB
Download 47

1.Eksploatacija teških mašina na vlažnim zemljištima-Darko Simić  
2.Livade i pašnjaci-Gordana Rehak
3.Ambrozija-Slavica Maksimović
4.Zaštita lešnika-Slobodan Gošić
5.Ambijentalni uslovi u stajama za smeštaj krava za proizvodnju mleka-Zoran Kozlina
6.Podsticaji za mlade poljoprivredne proizvođače-Zoran Beljić
7.Kalendar radova pri gajenju maline-Milorad Jocković

Date 2018-07-23
File Size 1.49 MB
Download 68

1.Postrna setva silažnog kukuruza-Svetlana Zlatarić
2.Nedostatak organske materije-Darko Simić
3.Sačuvajmo pčele od uticaja sredstava za zaštitu bilja-Gordana Rehak
4.Miner belih mina-Slavica Maksimović
5.Cikade maline i kupine-Slobodan Gošić
6.Senaža-najvažniji pojmovi-Zoran Kozlina
7.Zaštita voćaka od srna i ostale divljači-Milorad Jocković

Date 2018-06-22
File Size 1.86 MB
Download 57


1.Sudanska trava-Svetlana Zlatarić
2.Podrivanje u Mačvi i Pocerini-Darko Simić
3.Korak do organske proizvodnje-primena integralne poljoprivrede-Gordana Rehak
4.Mrka pegavost lista višnje i trešnj-Slavica Maksimović
5.Fuzarioze Strnih žita-Slobodan Gošić
6.Dobrobit domaćih životinja-Zoran Kozlina
7.Podsticaji za izgradnju i opreme objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje-Zoran Beljić

Date 2018-05-17
File Size 1.83 MB
Download 56

1. Vreme setve, količina semena i prinos po hektaru krmnog bilja
2. Setva suncokreta
3. Agrotehnika sirka - njegov značaj i primena
4. Graškov trips
5. Korovi u kukuruzu i njihovo suzbijanje
6. Biogas kao moguće ekološko rešenje problema sa osokom na velikim svinjarskim farmama u Mačvi
7. Podsticaj za krave za uzgoj teladi za tov
8. Dominantne cene poljoprivrednih proizvoda u centralnoj Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i EU.

Date 2018-04-24
File Size 1.65 MB
Download 60

1. Gajenje biljaka u monokulturi - Svetlana Zlatarić
2. Azot – Darko Simić   
3. Kalendar radova pri gajenju jagode period vegetacije : mart do oktobra – Milorad Jocković
4. Crna pegavost paradajza (Alternaria solani) – Slavica Maksimović
5. Uljana repica; tretiranje herbicidima; kada i zašto? – Slobodan Gošić
6. Osnivanje zadruge – Zoran Kozlina
Dominantne cene poljoprivrednih proizvoda u centralnoj Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, EU

Date 2018-04-10
File Size 1.47 MB
Download 62

1. Stočni grašak za zrno - jari- Svetlana Zlatarić
2. Fosfor - Darko Simić
3. Kako odabrati i pripremiti parcelu za setvu lucerke i crvene deteline - Gordana Rehak
4. Prouzrokovač kovrdžavosti lišća breskve - Slavica Maksimović
5. Čađava krastavost jabuke - Slobodan Gošić
6. Kapacitet objekata za skladištenje životinjskih izlučevina prema broju uslovnih grla na gazdinstvu - Mr Zoran Beljić
7. Ishrana krava u zasušenju - Zoran Kozlin

Date 2018-02-22
File Size 1.5 MB
Download 79