Category: PSSS Šabac
Strana 1 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Siliranje jednogodišnjih leguminoza - Svetlana Zlatarić
2.Suvišak padavina na parapodzolu - Darko Simić
3.Proso - veoma korisna hrana za ljude i životinje
4.Kupusov moljac - Slavica Maksimović
5.Azijska stenica - Slobodan Gošić
6.Rigolovanje i podrivanje zemljišta u voćnjacima pre zasnivanja i tokom eksploatacije voćnjaka - Milorad Jocković
7.Osnivački akt zadruge - Mirjana Milošević

Date 2019-08-07
File Size 1.9 MB
Download 8

1.Uticaj padavina na ratarsku proizvodnju - Svetlana Zlatarić
2.Posledice suviška vlage u zemljištu - Darko Simić
3.Fuzarioze pšenice - Slobodan Gošić
4.Sadnja jagode - Milorad Jocković
5.Podsticaji za sertifikaciju kvaliteta hrane, organskih proizvoda sa oznakom geografskog porekla i neophodna dokumentacija uz zahtev - Mirjana Milošević
Date 2019-06-28
File Size 1.61 MB
Download 14

1.Poleganje strnih žita - Svetlana Zlatarić
2.Prednosti letnje - jesenje setve travno leguminoznih smeša - Darko Simić
3.Sudanska trava - agrotehnika - Gordana Rehak
4.Korovi u lucerki - suzbijanje - Slavica Maksimović
5.Suzbijanje skladišnih štetočina - Slobodan Gošić
6.Potrebna dokumentacija za osnivanje zadruga - Mirjana Milošević

Date 2019-05-29
File Size 1.65 MB
Download 17

1.Nitragin - Svetlana Zlatarić
2.Đubrenje soje - Darko Simić
3.Mesto soje u plodoredu - Gordana Rehak
4.Korovi u lucerki - Slavica Maksimović
5.Suzbijanje korova u voćnjacima - Slobodan Gošić
6.Neophodni uslovi za registraciju pčelarskog poljoprivrednog gazdinstva i podsticaji po košnici pčela - Mirjana MiloševićDate 2019-05-09
File Size 1.55 MB
Download 18

1.Način đubrenja biljaka - Svetlana Zlatarić
2.Značaj zemljišnih mikroorganizama - Darko Simić
3.Čičoka - Gordana Rehak
4.Provera ispravnosti ratarskih prskalica i njihova priprema za sezonu - Slavica Maksimović
5.Jagodina lisna nematoda - Slavica Maksimović
6.Repičin sjajnik - Slobodan Gošić
7.Osnivanje zadruge - Mirjana Milošević
8.Sadnja kalemova vinove loze - Milorad Jocković

Date 2019-03-29
File Size 1.89 MB
Download 20

1.Prihrana pšenice - Svetlana Zlatarić
2.Analiza zemljišta - Darko Simić
3.Kovrdžavost lista breskve - Slavica Maksimović
4.Mala repičina pipa - Slobodan Gošić
5.Obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava u 2019. godini - Mirjana Milošević
6.Podsticaji u poljoprivredi kroz direktna plaćanja -Zoran Beljić

Date 2019-03-01
File Size 1.49 MB
Download 22

1.Đubrenje i prihranjivanje pšenice-Svetlana Zlatarić
2.Sortna specifičnost i primena azota-Darko Simić
3.Bitne karakteristike i značaj navodnjavanja-Gordana Rehak
4.Bolesti i štetočine sobnih biljaka-Slavica Maksimović
5.Jagode zimi-Slobodan Gošić
6.STIPS-sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije-Mirjana Milošević
7.Upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnova registracije-Zoran Beljić

Date 2019-01-21
File Size 1.28 MB
Download 35

1.Ekonomski značaj proizvodnje povrća u zaštićenom prostoru - Darko Simić
2.Proizvodnja rasada u plastenicima - Gordana Rehak
3.Princip primene đubriva - Svetlana Zlatarić
4.Zubača obična - Slavica Maksimović
5.Zimsko prskanje lucerke protiv korova - Slobodan Gošić
6.Ishrana pojedinih kategorija svinja - Zoran Kozlina
7.Standardi u poljoprivredi i podsticaji kroz sertifikaciju - Mirjana Milošević
8.Radovi u voćnjacima u toku zime - Milorad Jocković

Date 2018-12-25
File Size 1.7 MB
Download 32

1. Pravo vreme za meliorativnu popravku zemljišta - Darko Simić
2. Staklenici - Gordana Rehak
3. Upotreba slame kao đubriva - Svetlana Zlatarić
4. Dezinfekcija zemljišta u plastenicima - Slavica Maksimović
5. Obična kruškina buva - Slobodan Gošić
6. Aberdin angus - rasa goveda za tov - Zoran Kozlina
7. Plan održavanja muzne opreme - Marina Gačić
8. Dobijanje sertifikata u organskoj proizvodnji -  Mirjana Milošević
9. Treći javni poziv za IPARD podsticaje za Meru 1 - Zoran Beljić
10. Priprema zemljišta za sadnju voća i vinove loze - Milorad Jocković

Date 2018-11-27
File Size 2.31 MB
Download 38

1.Sve je manje organske materije-Darko Simić
2.Gajenje povrća u zaštićenom prostoru-Gordana Rehak
3.Ocena kvaliteta silaže-Svetlana Zlatarić
4.Vilina kosica u lucerki-Slavica Maksimović
5.Stenica-Slobodan Gošić
6.Sistem gajenja krava-tele kao moguće rešenje za nedostatak teladi za tov-Zoran Kozlina
7.Osiguranje biljne proizvodnje-Mirjana Milošević
8.Podsticaji za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u stočarstvu-Zoran Beljić

Date 2018-10-30
File Size 1.84 MB
Download 36