Category: PSSS Šabac
Strana 1 od 16
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Đubrenje pšenice fosforom i kalijumom - Darko Simić
2. Azijska višebojna bubamara - Slavica Maksimović
3. Xilella fastidiosa - Slobodan Gošić
4. Sađenje voćaka - Milorad Jocković
5. GLOBALG.A.P. - Mirjana Milošević

Date 2019-10-02
File Size 1.63 MB
Download 8

1. Tehnološki kvalitet pšenice - Svetlana Zlatarić
2. Suvišak padavina u klijanju i nicanju kukuruza - Darko Simić
3. Kako zasnovati sejane travnjake na pseudogleju - Gordana Rehak
4. Trulež glavice crnog luka - Slavica Maksimović
5. Žilogriz - Slobodan Gošić
6. Podsticaji za unapređenje ekonomske aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima - Mirjana Milošević
Cene poljoprivrednih proizvoda u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i EU.

Date 2019-08-28
File Size 1.66 MB
Download 12

1. Tehnološki kvalitet pšenice - Svetlana Zlatarić
2. Suvišak padavina u klijanju i nicanju kukuruza - Darko Simić
3. Kako zasnovati sejane travnjake na pseudogleju - Gordana Rehak
4. Trulež glavice crnog luka - Slavica Maksimović
5. Žilogriz - Slobodan Gošić
6. Podsticaji za unapređenje ekonomske aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima - Mirjana Milošević
Cene poljoprivrednih proizvoda u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i EU.

Date 2019-08-28
File Size 1.66 MB
Download 9

1.Siliranje jednogodišnjih leguminoza - Svetlana Zlatarić
2.Suvišak padavina na parapodzolu - Darko Simić
3.Proso - veoma korisna hrana za ljude i životinje
4.Kupusov moljac - Slavica Maksimović
5.Azijska stenica - Slobodan Gošić
6.Rigolovanje i podrivanje zemljišta u voćnjacima pre zasnivanja i tokom eksploatacije voćnjaka - Milorad Jocković
7.Osnivački akt zadruge - Mirjana Milošević

Date 2019-08-07
File Size 1.9 MB
Download 17

1.Uticaj padavina na ratarsku proizvodnju - Svetlana Zlatarić
2.Posledice suviška vlage u zemljištu - Darko Simić
3.Fuzarioze pšenice - Slobodan Gošić
4.Sadnja jagode - Milorad Jocković
5.Podsticaji za sertifikaciju kvaliteta hrane, organskih proizvoda sa oznakom geografskog porekla i neophodna dokumentacija uz zahtev - Mirjana Milošević
Date 2019-06-28
File Size 1.61 MB
Download 20

1.Poleganje strnih žita - Svetlana Zlatarić
2.Prednosti letnje - jesenje setve travno leguminoznih smeša - Darko Simić
3.Sudanska trava - agrotehnika - Gordana Rehak
4.Korovi u lucerki - suzbijanje - Slavica Maksimović
5.Suzbijanje skladišnih štetočina - Slobodan Gošić
6.Potrebna dokumentacija za osnivanje zadruga - Mirjana Milošević

Date 2019-05-29
File Size 1.65 MB
Download 25

1.Nitragin - Svetlana Zlatarić
2.Đubrenje soje - Darko Simić
3.Mesto soje u plodoredu - Gordana Rehak
4.Korovi u lucerki - Slavica Maksimović
5.Suzbijanje korova u voćnjacima - Slobodan Gošić
6.Neophodni uslovi za registraciju pčelarskog poljoprivrednog gazdinstva i podsticaji po košnici pčela - Mirjana MiloševićDate 2019-05-09
File Size 1.55 MB
Download 23

1.Način đubrenja biljaka - Svetlana Zlatarić
2.Značaj zemljišnih mikroorganizama - Darko Simić
3.Čičoka - Gordana Rehak
4.Provera ispravnosti ratarskih prskalica i njihova priprema za sezonu - Slavica Maksimović
5.Jagodina lisna nematoda - Slavica Maksimović
6.Repičin sjajnik - Slobodan Gošić
7.Osnivanje zadruge - Mirjana Milošević
8.Sadnja kalemova vinove loze - Milorad Jocković

Date 2019-03-29
File Size 1.89 MB
Download 28

1.Prihrana pšenice - Svetlana Zlatarić
2.Analiza zemljišta - Darko Simić
3.Kovrdžavost lista breskve - Slavica Maksimović
4.Mala repičina pipa - Slobodan Gošić
5.Obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava u 2019. godini - Mirjana Milošević
6.Podsticaji u poljoprivredi kroz direktna plaćanja -Zoran Beljić

Date 2019-03-01
File Size 1.49 MB
Download 30

1.Đubrenje i prihranjivanje pšenice-Svetlana Zlatarić
2.Sortna specifičnost i primena azota-Darko Simić
3.Bitne karakteristike i značaj navodnjavanja-Gordana Rehak
4.Bolesti i štetočine sobnih biljaka-Slavica Maksimović
5.Jagode zimi-Slobodan Gošić
6.STIPS-sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije-Mirjana Milošević
7.Upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnova registracije-Zoran Beljić

Date 2019-01-21
File Size 1.28 MB
Download 41