Category: PSSS Šabac
Strana 1 od 17
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Bela detelina - Gordana Rehak
2. Posledice suviška vlage u oraničnom sloju - Darko Simić
3. Miner belih mina - Slavica Maksimović
4. Cikade maline i kupine - Slobodan Gošić
5. Rovašenje, povijanje grana, prstenovanje, letnja - zelena rezidba voća
6. Podnošenje zahteva za podsticaje za nabavku mašina i opreme u primarnoj biljnoj i stočarskoj proizvodnji - Mirjana Milošević

Date 2020-06-17
File Size 1.96 MB
Download 9

1. Zeleno đubrenje - Svetlana Zlatarić
2. Đubrenje suncokreta - Darko Simić
3. Značajne karakteristike i lekovita svojstva ječma - Gordana Rehak
4. Kupusov moljac - Slavica Maksimović
5. Pravilna primena pesticida - karenca - Slobodan Gošić
6. Izvori rizika u poljoprivrednom sektoru - Mirjana Milošević

Date 2020-05-29
File Size 1.35 MB
Download 13

1.  Padavine i planiranje proizvodnje - Svetlana Zlatarić
2.  Crvena detelina - Darko Simić
3.  Duvan - Gordana Rehak
4.  Siva pegavost ječma i suzbijanje korova - Slavica Maksimović
5.  Korovi i njihovo suzbijanje u suncokretu - Slobodan Gošić
6.  Instrumenti za upravljanje rizikom u poljoprivredi - Mirjana Milošević

Date 2020-04-29
File Size 1.32 MB
Download 28

1.Sudanska trava - Svetlana Zlatarić
2.Zemljište za setvu lucerke - Darko Simić
3.Priprema sredstava za zaštitu bilja - Slavica Maksimović
4.Siva pegavost lista pšenice - Slobodan Gošić
5.Marža pokrića varijabilnih troškova u proizvodnji povrtarskih i voćarskih kultura - Mirjana Milošević

Date 2020-03-25
File Size 1.81 MB
Download 36

1. Crvena detelina - Svetlana Zlatarić
2.  Očuvanje strukture zemljišta - Darko Simić
3.  Đubrenje i prihranjivanje pšenice - Gordana Rehak
4.  Vilina kosica - Slavica Maksimović
5.  Suva trulež - Slobodan Gošić
6.  Prihrana voćnih zasada - Milorad Jocković
7.  Marža pokrića varijabilnih troškova u proizvodnji ratarskih kultura - Mirjana Milošević

Date 2020-03-03
File Size 1.25 MB
Download 39

1. Hranljive materije - Svetlana Zlatarić
2. Izražena sabijenost zemljišta u Mačvanskom regionu - Darko Simić
3. Kako koristiti UREU (veliki značaj mikroorganizama u zemljištu) - Gordana Rehak
4. Poleganje rasada i palež klijanaca - Slavica Maksimović
5. Ljubičasta pegavost izdanaka maline - Slobodan Gošić
6. Bruto marža - marža pokrića na poljoprivrednim gazdinstvima - Mirjana Milošević
7. Ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku novog traktora - Zoran Beljić

Date 2020-01-21
File Size 1.21 MB
Download 33

1. Salata - Svetlana Zlatarić
2. Poljoprivreda i zagađenje životne sredine, kao i mere popravke koje se mogu preduzeti - Gordana Rehak
3. Sada se razmišlja o đubrenju kukuruza - Darko Simić
4. Sakupljanje i spaljivanje biljnih ostataka - Slavica Maksimović
5. Štetočine skladišta zrnastih proizvoda - Slobodan Gošić
6. Krečenje stabala voćaka i zaštita mladog voća i sadnica od divljači - Milorad Jocković
7. Mačvanski upravni okrug i stanje u selima - Mirjana Milošević

Date 2019-12-17
File Size 1.53 MB
Download 87


1. Zašto lucerka brzo propada - Svetlana Zlatarić
2. Seoski turizam, spoj zdravog i korisnog - Gordana Rehak
3. Nedovoljno organske materije - Darko Simić
4. Nematode kao prouzrokovač šteta i obolenja na gajenim kulturama - Slavica Maksimović
5. Jesenja zaštita ozimih strnih žita od štetočina - Slobodan Gošić
6. Podizanje voćnjaka - Milorad Jocković
7. Podsticaji za podršku mladim poljoprivrednicima u 2019. god. - Mirjana Milošević
8. Naturalna razmena kukuruza za tovnu junad - Zoran Beljić

Date 2019-11-29
File Size 1.8 MB
Download 48


1.Vreme setve pšenice - zakasnela setva; Svetlana Zlatarić
2.Značaj unošenja stajnjaka pod osnovnu obradu - Gordana Rehak
3.Sad se misli o kukuruzu - Darko Simić
4.Bakterioze biljaka - Slavica Maksimović
5.Krompirov moljac - Slobodan Gošić
6.Podsticaji za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske proizvodnje u 2019. - Mirjana Milošević
7.Nabavka traktora, mehanizacije i izgradnje objekata preko IPARD podsticaja -  Zoran Beljić

Date 2019-10-25
File Size 1.78 MB
Download 65

1. Đubrenje pšenice fosforom i kalijumom - Darko Simić
2. Azijska višebojna bubamara - Slavica Maksimović
3. Xilella fastidiosa - Slobodan Gošić
4. Sađenje voćaka - Milorad Jocković
5. GLOBALG.A.P. - Mirjana Milošević

Date 2019-10-02
File Size 1.63 MB
Download 70