Category: PSSS Požarevac
Strana 1 od 13
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Mrežasta pegavost lista ječma (Pyrenophora teres) -  Zvezdana Jovanović
2.Vlažni kukuruz sa usitnjenim zrnom koji se čuva u silosu (silirani kukuruz)    Nenad Vujčić
3.Zaštita ovaca od hladnoće -Dane Hrkalović
4.Značaj zemljišta i NPK hraniva u proizvodnji kukuruza -Jorgovanka Vlajkovac
5.Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma – Jovica Jurišić
6.Zaštita kajsije od gljive prouzrokovača sušenja grana, grančica i cvetova (Monilia laxa) – Dragana Urošević
7.Hranljiva vrednost gljiva – Ana Đorđević

Date 2019-03-20
File Size 1.17 MB
Download 9

1.Lekovita svojstva đumbira – Ana Đorđević
2.Osnovna pravila ishrane konja – Nenad Vujčić
3.Novi rok za podnošenje zahteva za podizanje višegodišnjih zasada – Milena Zafirović Stojanović
4.Zaštita stare lucerke od korova u fazi mirovanja vegetacije-  Zvezdana Jovanović
5.Za dobar prinos pšenice – Aleksandar Stojanović
6.Zaštita bilja u februaru – Jovica Jurišić
7.Kovrdžavost lišća breskve (Taphrina deformans) – Dragana Urošević
8.Sudanska trava- Dane Hrkalović

Date 2019-03-15
File Size 1.03 MB
Download 9

1.Sazrevanje vina pod određenim uslovima čuvanja- Ana Đorđević
2.Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole  sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2019. godinu - Aleksandar Stojanović
3.Prednosti i  potencijalni rizici gajenja useva tolerantnih na pojedine herbicide –Zvezdana Jovanović
4.Smeštaj mlečnih krava. – Nenad Vujčić
5.Pravilna prihrana ozime pšenice - Jorgovanka Vlajkovac
6.Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstva i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva -Milena Zafirović Stojanović
7.Rezistentnost divljeg sirka na herbicide – Jovica Jurišić
8.Pepelnica žita - Dragana Urošević
9.Nega junica – Dane Hrkalović

Date 2019-01-31
File Size 1022.37 KB
Download 20

1.Bakterijska trulež krtola krompira–Zvezdana Jovanović
2.Bundeva-Ana Đorđević
3.Hranilice u tovu svinja-Nenad Vujčić
4.Značaj zaoravanja žetvenih ostataka-Jorgovanka Vlajkovac
5.Pšenična nematoda–Jovica Jurišić
6.Virus žite patuljavosti pšenice i ječma–Dragana Urošević
7.Ishrana ovnova–Dane Hrkalović

Date 2018-12-24
File Size 1001.88 KB
Download 14

1. Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) – Zvezdana Jovanović
2. Miskantus - Aleksandar Stojanović Orah – Ana Đorđević
3. Ishrana domaćih životinja – Nenad Vujčić
4. Bolest svinjska kuga – Dane Hrkalović
5. Setva ozime pšenice bez osnovne obrade – direktna setva – Jorg ovanka Vlajkovac
6. Lisne vaši na ratarskim usevima – Dragana Urošević
7. Sprečavanje klijanja krtola krompira – Jovica Jurišić

Date 2018-12-03
File Size 1014.51 KB
Download 21

1. Plamenjača kupusa (Peronospora parasitica) - Zvezdana Jovanović
2. Higijena mleka  - Nenad Vujčić
3. Pregled prinosa hibrida kukuruza u demoogledu- Jorgovanka Vlajkovac
4. Simbiozna azotofiksacija - Aleksandar Stojanović
5. Celer lekovita i nutritivna svojstva - Ana Đorđević
6. Uslovi za IPARD fondove - Nacionalni standardi - Milena Zafirović
7. Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) – Jovica Jurišić
8. Jesenje „plavo“ prskanje voćaka  -  Dragana Urošević
9. Sudanska trava - Dane Hrkalović

Date 2018-11-01
File Size 1.26 MB
Download 20

1.Značaj poštovanja plodoreda – Ana Đorđević
2.Moderna „Knjiga polja“ – Aleksandar Stojanović
3.Selekcija trkaćih konja  - Nenad Vujčić
4.Fiziologija varenja kod goveda - Nenad Vujčić
5.Prinosi ozimih strnih žita u demoogledu u 2018.godini – Jorgovanka Vlajkovac
6.Prinosi hibrida suncokreta u demoogledu u 2018. god. – Jorgovanka Vlajkovac
7.Dezinfekcija zemljišta u zaštićenom prostoru - Zvezdana Jovanović
8.Zaprašivanje semena ozimih strnih žita za setvu – Jovica Jurišić
9.Skladišne štetočine žitarica – Dragana Urošević
10.Repičina lisna osa - Athalia rosae – Nevena Ristić
11.Napajanje krava vodom – Dane Hrkalović

Date 2018-09-19
File Size 1.1 MB
Download 54

1.Rakija od breskve – Ana Đorđević
2.Podrška mladim poljoprivrednicima – Aleksandar Stojanović
3.Fiziološki poremećaj kod krompira- Zvezdana Jovanović
4.Telesna kondicija mlečnih krava  - Nenad Vujčić
5.Siliranje kukuruza – Dane Hrkalović
6.Komercijalni kvalitet kukuruza i suncokreta - Jorgovanka  Vlajkovac
7.Azijska voćna mušica - Drosophila suzukii i siva trulež grožđa Botrytis cinerea -Jovica Jurišić
8.Mere borbe protiv krompirovog moljca- Nevena Ristić
9.Vilina kosica – Cuscuta campestris u usevu lucerke – Dragana Urošević

Date 2018-08-16
File Size 1008.25 KB
Download 49

1.Kupinovača–Ana Đorđević
2.Ishrana koza za vreme pripusta-Nenad Vujčić
3.Đubrenje oraha–Milena Zafirović Stojanović
4.Rezultai demoogleda ozimih strnih žita u 2017/2018. godini–Jorgovanka Vlajkovac
5.Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) na teritoriji Braničevskog okruga–Jovica Jurišić
6.Pojava buvača ( Phyllotreta spp.)–Zvezdana Jovanović
7.Pegavost paprike prouzokovana prisustvom bakterije Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria–Nevena Ristić
8.Antraknoza lubenica i dinja (Colletotrichum lagenarium)-Dragana Urošević
9.Proizvodnja kupusa–Aleksandar Stojanović

Date 2018-07-25
File Size 1.22 MB
Download 45

1.Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) – Jovica Jurišić
2.Žitni pivci (Anisoplia spp.) – Dragana Urošević
3.Grinje na soji – Zvezdana Jovanović
4.Ambientalna temperatura za gajenje goveda – Dane Hrkalović
5.Proizvodnja mesa u sistemu krava tele – Dane Hrkalović
6.Neplodnost krava – Nenad Vujčić
7.Tehnologija proizvodnje i primena čičoke –Jorgovanka Vlajkovac
8.Trešnjevača – Ana Đorđević
9.Koštičavo voće – Aleksandar Stojanović
10.Suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti u usevu krompira– Nevena Ristić

Date 2018-06-25
File Size 1.29 MB
Download 48