Category: PSSS Pirot
Strana 1 od 14
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Postupci sa teletom neposredno po rođenju -  Zoran Nikolić
2. Treći Javni poziv za IPARD podsticaje za ulaganja u prerađivačke kapacitete - Mimica Kostić-Đorđević.
3. Proivodnja kelja pupčara - Olivera Gavrilović
4. Mešanje sredstava za zaštitu bilja - Zoran Panajotović
5.  Kaluđerka, zimska kruška  - Goran Svetozarević
6. Setva spanaća - Srđan Vidanović
7. Tok odvijanja fermentacije- naknadna fermentacija - Srđan Čalić

Date 2019-12-20
File Size 3.22 MB
Download 9

1.Potrebe goveda za vodom-Zoran Nikolić
2.Raspisan Peti javni poziv za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu RPG-Mimica Kostić-Đorđević
3.Sertifikacija i period konverzije-organska proizvodnja-Olivera Gavrilović
4.Krečenje i plavo prskanje koštičavog voća-Zoran Panajotović
5.Značaj zadrugarstva-Goran Svetozarević
6.Aluvijalna zemljišta Pirota (Fluvisol)-Srđan Vidanović
7.Tok odvijanja fermentacije (Glavna fermentacija)-Srđan Čalić

Date 2019-11-21
File Size 3.03 MB
Download 22

1.Održavanje opreme za mužu-  Zoran Nikolić
2.Čuvanje stonog grožđa - Mimica Kostić-Đorđević
3.Značaj i gajenje slačice kao ratarske kulture - Olivera Gavrilović
4.Evropsko žutilo koštičavog voća- Zoran Panajotović
5.Uslovi za uspevanje borovnice  - Goran Svetozarević
6.Posao koji se ne ostavlja za proleće - Srđan Vidanović
7.Tok odvijanja fermentacije.predfermentacija - Srđan Čalić

Date 2019-10-25
File Size 3.32 MB
Download 18

1.Jesenji neprijatelji pčela-Zoran Nikolić
2.Popravka osobina zemljišta pre podizanja vinograda-Mimica Kostić-Đorđević
3.Zemljište i đubrenje kod proizvodnje ljiljana-Olivera Gavrilović
4.Zaštita voćnjaka od glodara-Zoran Panajotović
5.Stone sorte grožđa koje i dalje najbolje prolaze na tržištu-Goran Svetozarević
6.Setva u optimalnom roku-Srđan Vidanović
7.Faktori od kojih zavisi fermentacija (konzervansi, anaerobni uslovi, temperatura)-Srđan Čalić

Date 2019-09-26
File Size 3.15 MB
Download 58

1. Uticaj visokih temperatura na proizvodnju mleka-  Zoran Nikolić
2. Stare sorte kruške - Mimica Kostić-Đorđević.
3. Inkarnatska detelina-agrotehnika i uslovi gajenja - Olivera Gavrilović
4. Dudovac ( Hyphantria cunea)- Zoran Panajotović
5. Veoma cenjena kupina bez bodlji -Triple crown  - Goran Svetozarević
6. Ogled strnih žita 2019.godine - Srđan Vidanović
7. Faktori od kojih zavisi fermentacija (kiseline, pH vrednost, šećer) - Srđan Čalić

Date 2019-08-26
File Size 3.15 MB
Download 548

1.Neke karakteristike ishrane koza-  Zoran Nikolić
2.Agroekološki uslovi za gajenje maline - Mimica Kostić-Đorđević.
3.Konzerviranje zemljišne vlage - Olivera Gavrilović
4.Plamenjača luka ( Peronospora destructor)- Zoran Panajotović
5.Julski muskat, rana stona sorta vinove loze  - Goran Svetozarević
6.Kvalitet pšenice - Srđan Vidanović
7.Faktori od kojih zavisi fermentacija (kuhinjska so) - Srđan Čalić

Date 2019-07-18
File Size 2.82 MB
Download 40

1.Siliranje trava-  Zoran Nikolić
2.Pravovremena berba voća - Mimica Kostić-Đorđević.
3.Uslovi uspevanja i tehnologija gajenja maka kao ratarske kulture- Olivera Gavrilović
4.Zaštita od plamenjače i pepelnice vinove loze- Zoran Panajotović
5.Zelena rezidba vinove loze  - Goran Svetozarević
6.Lucerka- Medicago sativa - Srđan Vidanović
7.Standardi kvaliteta fermentisanih proizvoda od mleka - Srđan Čalić

Date 2019-06-07
File Size 2.88 MB
Download 49

1.Striša ovaca-  Zoran Nikolić
2.Obaveza upisa u Vinogradarski registar - Mimica Kostić-Đorđević.
3.Tehnologija gajenja konoplje- Olivera Gavrilović
4.Fuzarium klasa pšenice (Fusarium graminearum) - Zoran Panajotović
5.Primena azotnih đubriva u vinogradarstvu  - Goran Svetozarević
6.Gajenje krastavca na špaliru - Srđan Vidanović
7.Standardi kvaliteta sirovog mleka-Pasterizovano i sterilizovano mleko - Srđan Čalić

Date 2019-05-20
File Size 3.19 MB
Download 43

1.Napajanje punomasnim mlekom i zamenom za mleko-  Zoran Nikolić
2.Radovi u mladom vinogradu - Mimica Kostić-Đorđević
3.Muskatna tikva-znčaj i tehnologija gajenja- Olivera Gavrilović
4.Bakteriozna plamenjača jabučastog voća - (Еrwinia amylovora) - Zoran Panajotović
5.Uticaj poznih prolećnih mrazeva na voćke  - Goran Svetozarević
6.Nega i đubrenje paprike posle rasađivanja - Srđan Vidanović
7.Standardi kvaliteta sirovog mleka - Srđan Čalić

Date 2019-04-18
File Size 2.91 MB
Download 43

1.Klima u objektima za goveda-  Zoran Nikolić
2.Agroekološki uslovi za gajenje jagode - Mimica Kostić-Đorđević.
3.Priprema terena za travnjak- Olivera Gavrilović
4.Zlatasto žutilo vinove loze - (Flavescence doree) - Zoran Panajotović
5.Kaberne Sovinjon  - Goran Svetozarević
6.Vreme je za setvu lucerke - Srđan Vidanović
7.Fizičke promene u toku fermentacije - Srđan Čalić

Date 2019-03-15
File Size 3.2 MB
Download 50