Category: PSSS Novi Pazar
Strana 5 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Plamenjača krompira i paradajza - Svetlana Šućević
2. IPARD i bezbednost hrane - Silvia Hodžić
3. Uslovi finansiranja i korisnici IPARD programa u Srbiji – Safet Vesnić
3. Spravljanje sena – Zumreta Trtovac
4. Bilansiranje obroka u ishrani ovaca – Bilal Tajić
5. Apel za ne spaljivanje zetvenih ostataka – Smail Ejupović

Date 2017-08-30
File Size 1.06 MB
Download 141

1. Preventivne mere u zaštiti maline od najprisutnih bolesti - Svetlana Šućević
2. Povijanje grana - Silvia Hodžić  
3. Silaža - Safet Vesnić
4. Striža ovaca - Zumreta Trtovac
5. Dobrobit goveda - Bilal Tajić  
6. Jari stočni grašak - Smail Ejupović

Date 2017-06-29
File Size 1.08 MB
Download 171
 1. Tehnologija uzgoja heljde - Ejupović Smail
 2. Štetočine maline - Šućević Svetlana
 3. Broj somaytskih ćelija u mleku - Tajić Bilal
 4. Organska poljoprivreda - Hodžić Silvija
 5. Zarazne bolesti ovaca - Trtovac Zumreta
 6. Napajanje ovaca - Vesnić Safet
Date 2017-05-29
File Size 1.09 MB
Download 214
 1. Važnost đubrenja voćaka azotom u proleće - Hodžić Silvija
 2. Ishrana jagnjadi u dojnom periodu - Tajić Bilal
 3. Proizvodnja ovčijeg mleka - Trtovac Zumreta
 4. Objekti za smeštaj jagnjadi ovnova i ovaca - Vesnić Safet
 5. Mere negovanja kukuruza - Ejupović Smail
 6. Zaštita lucerke od korova - Šućević Svetlana
Date 2017-05-29
File Size 1.3 MB
Download 171
 1. Prednosti zadružnog organizovanja - Trtovac Zumreta
 2. Ishrana maline - Hodžić Silvija
 3. Akutni nadun junadi - Tajić Bilal
 4. Lisnik - Vesnić Safet
 5. Prihrana strnih žita - Ejupović Smail
 6. Braon mramorasta stenica - Šućević Svetlana
Date 2017-03-16
File Size 1139044
Download 249
 1. Smilje-lekovito bilje - Ejupović Smail
 2. IPARD II  PROGRAM EU – Neprihvatljivi troškovi - Hodžić Silvija
 3. Ishrana pčela - Vesnić Safet
 4. Nega i smeštaj krava - Trtovac Zumreta
 5. Ishrana steonih(zasušenih) krava - Tajić Bilal
 6. Žižak pasulja - Acanthocelides obtectus - Šućević Svetlana
Date 2017-03-03
File Size 1040443
Download 226
 1. Stanje ozimih useva - Ejupović Smail
 2. Zaštita voćaka od mraza - Hodžić Silvija
 3. Organska proizvodnja hrane - Tajić Bilal
 4. Proizvodnja ovčijeg mesa - Vesnić Safet
 5. Jagnjenje - Trtovac Zumreta
 6. Zaštita  voćnjaka  od  glodara  i  divljači - Šućević Svetlana
Date 2017-03-03
File Size 1271646
Download 229
Bilten za mesec Decembar 2016. godine
Date 2016-12-16
File Size 1190888
Download 297
PSSS Novi Pazar - Bilten 86, Novembar 2016.
Date 2016-11-29
File Size 1254823
Download 233
Bilten za mesec Oktobar 2016. godine
Date 2016-10-27
File Size 1165174
Download 187