Category: PSSS Novi Pazar
Strana 4 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Zaštita cveća u zaštićenom prostoru-Svetlana Šućević
2.Pčela voćnjaka (osmia cornuta)-Silvia Hodzić
3.Ishrana jaradi-Safet Vesnić
4.Sistem ishrane krava-Zumreta Trtovac
5.Krmne kulture u ishrani goveda-Bilala Tajić
6.Značaj upotrebe sertifikovanog semena-Smail Ejupović

Date 2018-06-14
File Size 1.15 MB
Download 162

1.Fermonske klopke smanjuju upotrebu pesticida-svetlana Šućević
2.Kako pomoći voćkama u prevazilaženju stresa-Silvia Hodzić
3.Osnivanje udruženja poljoprivrednika-Safet Vesnić
4.Ručna muža-Zumreta Trtovac
5.Držanje teladi u organskoj proizvodnji-Bilala Tajić
6.Kompost-Smail Ejupović

Date 2018-06-14
File Size 1.04 MB
Download 140

1. Uslovi u oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja za IPARD podsticaje - Svetlana Šućević
2. Autohtone stare sorte jabuka - Silvia Hodžić
3. Napajanje domaćih životinja - Safet Vesnić
4. Varenje hrane kod preživara - Zumreta Trtovac
5. Cink u ishrani životinja - Bilal Tajić
6. Azot-simptomi nedostatka i viška kod biljaka - Smail Ejupović

Date 2018-03-28
File Size 1.15 MB
Download 213

1. Prisustvo virusa u povrću - Svetlana Šućević
2. Izbor voćne vrste i sorte za organsku proizvodnju - Silvija Hodžić
3. Ishrana koka nosilja - Safet Vesnić
4. Ishrana jagnjadi - Zumreta Trtovac
5. Zasušenje krava - Bilal Tajić
6. Sudanska trava - Smail Ejupović

Date 2018-02-21
File Size 1.02 MB
Download 164

1. Suzbijanje žičara u organskoj proizvodnji krompira - Svetlana Šućević
2. Javni poziv za nabavku traktora iz IPARD sredstava - Silvija Hodžić
3. Kontrola mlečnosti ovaca - Safet Vesnić
4. Tov junadi - Zumreta Trtovac
5. Jod u ishrani domaćih ovaca - Bilal Tajić
6. IPARD aplikacije za nabavku traktora - Smail Ejupović

Date 2018-02-20
File Size 1.17 MB
Download 251

1. Bordovska čorba kao fungicid i baktericid  - Svetlana Šućević
2. Oštećenja na voćkama  - Silvia Hodžić
3. Ishrana ovaca u zimskom periodu  - Safet Vesnić
4. Osnivanje zemljoradničke zadruge  - Zumreta Trtovac
5. Ishrana priplodnih ovaca  - Bilal Tajić
6. Finalne pripreme za ipard aplikacije  - Smail Ejupović

Date 2017-12-26
File Size 1.07 MB
Download 239

1. Primena pomoćnih sredsatva biljnog porekla u zaštiti bilja - Svetlana Šućević
2. Sušenje voća - Silvia Hodžić
3. Značaj silaže u ishrani goveda - Safet Vesnić
4. Vime i stvaranje mleka - Zumreta Trtovac
5. Karakteristike i upotreba stajskog đubriva - Bilal Tajić
6. Bundeva - Smail Ejupović


Date 2017-11-13
File Size 1.08 MB
Download 160

1. Žuta rđa pšenice - Svetlana Šućević
2. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje - Silvia Hodžić
3. Potencijali pešterske visoravni za razvoj seoskog turizma - Safet Vesnić
4. Vrsta hraniva za ovce i njihova priprema - Zumreta Trtovac
5. Uzroci povećanja somatskih ćelija u mleku - Bilal Tajić
6. Vađenje i skladištenje krompira - Smail Ejupović

Date 2017-11-13
File Size 1.1 MB
Download 148

1. Šljivin smotavac - Svetlana  Šućević
2. Diverzifikacija poljoprivredne proizvodnje - Silvia Hodžić
3. Ishrana visokoproduktivnih krava - Safet Vesnić
4. Uzgoj priplodnih grla - Zumreta Trtovac
5. Dopunska hraniva u ishrani ovaca - Bilal Tajić
6. Zaoravanje strništa - Smail Ejupović

Date 2017-09-29
File Size 1.11 MB
Download 195

1. Rđa šljive – Svetlana Šućević
2. IPARD - Specifični kriterijumi prihvatljivosti za investicije u preradu – Silvia Hodžić
3. Domaći brdski konj – Savet Vesnić
4. Korišćenje sena – Zumreta Trtovac
5. Veštačko osemenjavanje ovaca – Bilal Tajić
6. Postrna (naknadna) setva – Smail Ejupović

Date 2017-08-30
File Size 1.39 MB
Download 158