Category: PSSS Novi Pazar
Strana 3 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Puževi golaći - Svetlana Šućević
2.Potencijalni korisnici sredstava IPARD programa - Silvia Hodžić
3.Somatske ćelije u mleku - Safet Vesnić
4.Ocena telesne kondicije mlečnih krava - Zumreta Trtovac
5.Prihrana kasno zasejanih ozimih useva - Smail Ejupović

Date 2019-04-01
File Size 1.1 MB
Download 106

1.Feromonske klopke - Svetlana Šućević
2.Organska proizvodnja u malinarstvu - Silvia Hodžić
3.Uzgoj teladi u organskoj proizvodnji - Safet Vesnić
4.Zadružna načela - Zumreta Trtovac
5.Izbor podloge za plastenike - Smail Ejupović

Date 2019-02-26
File Size 1.2 MB
Download 97

1.Šimširov plamenac- Svetlana Šućević
2.Zašto i kako registrovati poljoprivredno gazdinstvo - Silvia Hodžić
3.Metode gajenja ovaca - Safet Vesnić
4.Domaće rase koza- Zumreta Trtovac
5.Uticaj agrotehnike na prezimljavanje ozimih žitarica - Smail Ejupović

Date 2019-02-26
File Size 1.33 MB
Download 116

1.Mešanje pesticida-Svetlana Šućević
2.Izbor sadnica za podizanje višegodišnjih zasada-Silvia Hodžić
3.Ishrana ovaca-Safet Vesnić
4.Silaža u ishrani domaćih životinja-Zumreta Trtovac
5.Humus glistenjak-Smail Ejupović

Date 2018-12-24
File Size 1.06 MB
Download 201

1. Mera nege voća –krečenje voćki  - Svetlana Šućević
2. Trenutna primena stajnjaka - Silvia Hodžić
3. Organska proizvodnja - Safet Vesnić
4. Kako se osnivaju zemljoradničke zadruge - Zumreta Trtovac
5. Malčiranje - Smail Ejupović

Date 2018-11-23
File Size 1.23 MB
Download 141

1. Bezbedna upotreba pesticida - Svetlana Šućević
2. Nega voćnjaka pre prvih mrazev- Silvia Hodžić
3. Striža ovaca - Safet Vesnić
4. Higijenski uslovi za dobijanje kvalitetnog mleka - Zumreta Trtovac
5. Uzgoj šipurka - Smail Ejupović

Date 2018-11-23
File Size 1.23 MB
Download 153

1.Kontaminiranosti kukuruza nikotoksinima-Svetlana Šućević
2.Đubrenje zasada maline u rodu-Silvia Hodzić
3.Varenje hrane kod ovaca-Safet Vesnić
4.Veštačko osemenjavanje ovaca-Zumreta Trtovac
5.Kombinovane silaže-Bilal Tajić
6.Skladištenje ratarskih proizvoda-Smail Ejupović

Date 2018-09-26
File Size 1.25 MB
Download 129

1.Virus šarke šljive-Svetlana Šućević
2.Nega maline nakon berbe-Slivia Hodzić
3.Ishrana priplodnih koza-Safet Vesnić
4.Faktori koji utiču na prinos i kvalitet sena-Zumreta Trtovac
5.Dobrobit goveda - Bilal Tajić
6.Facelija-agrotehnika i upotreba-Smail Ejupović

Date 2018-09-10
File Size 1.25 MB
Download 137

1.Mrka pegavost lista višnje i trešnje-Svetlana Šućević
2.Dobra higijenska praksa u proizvodnji maline - Slivia Hodzić
3.Ovčarstvo na pešterskoj visoravni-Safet Vesnić
4.Siliranje višegodišnjih trava i leguminoza - Zumreta Trtovac
5.Gubici pri spremanju sena - Bilal Tajić
6.Apel-Smail Ejupović

Date 2018-09-10
File Size 1.02 MB
Download 149

1.Jabukin smotavac-Svetlana Šućević
2.Primena zeolita u voćarstvu-Silvia Hodzić
3.Ishrana krava na pašnjacima-Safet Vesnić
4.Istorija zadrugarstva-Zumreta Trtovac
5.Jod u ishrani domaćih životinja-Bilala Tajić
6.Kosidba i spremanje sena-Smail Ejupović

Date 2018-06-14
File Size 956.94 KB
Download 240