Category: PSSS Novi Pazar
Strana 3 od 14
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Kontaminiranosti kukuruza nikotoksinima-Svetlana Šućević
2.Đubrenje zasada maline u rodu-Silvia Hodzić
3.Varenje hrane kod ovaca-Safet Vesnić
4.Veštačko osemenjavanje ovaca-Zumreta Trtovac
5.Kombinovane silaže-Bilal Tajić
6.Skladištenje ratarskih proizvoda-Smail Ejupović

Date 2018-09-26
File Size 1.25 MB
Download 91

1.Virus šarke šljive-Svetlana Šućević
2.Nega maline nakon berbe-Slivia Hodzić
3.Ishrana priplodnih koza-Safet Vesnić
4.Faktori koji utiču na prinos i kvalitet sena-Zumreta Trtovac
5.Dobrobit goveda - Bilal Tajić
6.Facelija-agrotehnika i upotreba-Smail Ejupović

Date 2018-09-10
File Size 1.25 MB
Download 99

1.Mrka pegavost lista višnje i trešnje-Svetlana Šućević
2.Dobra higijenska praksa u proizvodnji maline - Slivia Hodzić
3.Ovčarstvo na pešterskoj visoravni-Safet Vesnić
4.Siliranje višegodišnjih trava i leguminoza - Zumreta Trtovac
5.Gubici pri spremanju sena - Bilal Tajić
6.Apel-Smail Ejupović

Date 2018-09-10
File Size 1.02 MB
Download 121

1.Jabukin smotavac-Svetlana Šućević
2.Primena zeolita u voćarstvu-Silvia Hodzić
3.Ishrana krava na pašnjacima-Safet Vesnić
4.Istorija zadrugarstva-Zumreta Trtovac
5.Jod u ishrani domaćih životinja-Bilala Tajić
6.Kosidba i spremanje sena-Smail Ejupović

Date 2018-06-14
File Size 956.94 KB
Download 187

1.Zaštita cveća u zaštićenom prostoru-Svetlana Šućević
2.Pčela voćnjaka (osmia cornuta)-Silvia Hodzić
3.Ishrana jaradi-Safet Vesnić
4.Sistem ishrane krava-Zumreta Trtovac
5.Krmne kulture u ishrani goveda-Bilala Tajić
6.Značaj upotrebe sertifikovanog semena-Smail Ejupović

Date 2018-06-14
File Size 1.15 MB
Download 129

1.Fermonske klopke smanjuju upotrebu pesticida-svetlana Šućević
2.Kako pomoći voćkama u prevazilaženju stresa-Silvia Hodzić
3.Osnivanje udruženja poljoprivrednika-Safet Vesnić
4.Ručna muža-Zumreta Trtovac
5.Držanje teladi u organskoj proizvodnji-Bilala Tajić
6.Kompost-Smail Ejupović

Date 2018-06-14
File Size 1.04 MB
Download 110

1. Uslovi u oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja za IPARD podsticaje - Svetlana Šućević
2. Autohtone stare sorte jabuka - Silvia Hodžić
3. Napajanje domaćih životinja - Safet Vesnić
4. Varenje hrane kod preživara - Zumreta Trtovac
5. Cink u ishrani životinja - Bilal Tajić
6. Azot-simptomi nedostatka i viška kod biljaka - Smail Ejupović

Date 2018-03-28
File Size 1.15 MB
Download 158

1. Prisustvo virusa u povrću - Svetlana Šućević
2. Izbor voćne vrste i sorte za organsku proizvodnju - Silvija Hodžić
3. Ishrana koka nosilja - Safet Vesnić
4. Ishrana jagnjadi - Zumreta Trtovac
5. Zasušenje krava - Bilal Tajić
6. Sudanska trava - Smail Ejupović

Date 2018-02-21
File Size 1.02 MB
Download 132

1. Suzbijanje žičara u organskoj proizvodnji krompira - Svetlana Šućević
2. Javni poziv za nabavku traktora iz IPARD sredstava - Silvija Hodžić
3. Kontrola mlečnosti ovaca - Safet Vesnić
4. Tov junadi - Zumreta Trtovac
5. Jod u ishrani domaćih ovaca - Bilal Tajić
6. IPARD aplikacije za nabavku traktora - Smail Ejupović

Date 2018-02-20
File Size 1.17 MB
Download 217

1. Bordovska čorba kao fungicid i baktericid  - Svetlana Šućević
2. Oštećenja na voćkama  - Silvia Hodžić
3. Ishrana ovaca u zimskom periodu  - Safet Vesnić
4. Osnivanje zemljoradničke zadruge  - Zumreta Trtovac
5. Ishrana priplodnih ovaca  - Bilal Tajić
6. Finalne pripreme za ipard aplikacije  - Smail Ejupović

Date 2017-12-26
File Size 1.07 MB
Download 197