Category: PSSS Novi Pazar
Strana 2 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

 1. Zastita od glodara - Svetlana Šućević
2.Zimsko mirovanje vocaka - Silvia Hodžić
3.Ishrana koka nosilja - Safet Vesnić
4.Gajenje pastrmke - Zumreta Trtovac
5.Uredba o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju - Smail Ejupović

Date 2020-03-20
File Size 621.62 KB
Download 52

1.Bakteriozna plamenjača jabučastog voća - Svetlana Šućević
2.Oskoruša - Silvia Hodžić
3.Iahrana jagnjadi u periodu dojenja - Safet Vesnić
4.Objekti za uzgoj ovaca - Zumreta Trtovac
5.Spremanje mehanizacije za zimu - Smail Ejupović

Date 2019-12-25
File Size 738.58 KB
Download 118


1.Jesenja zaštita voća - Svetlana Šućević
2.Radovi u voćnjaku nakon berbe - Silvia Hodžić
3.Nadun junadi - Safet Vesnić
4.Poreklo koza - Zumreta Trtovac
5.Lavanda - Smail Ejupović

Date 2019-11-21
File Size 1.32 MB
Download 79

 1.Apopleksija vinove loze ESKA - Svetlana Šućević
2.Vreme đubrenja jabuke - Silvia Hodžić
3.Israna krava u proizvodnom ciklusu i zasušenom periodu - Safet Vesnić
4.Grahorica kao stočna hrana - Zumreta Trtovac
5.Setva ozimih useva u našem kraju - Smail Ejupović

Date 2019-11-21
File Size 1.22 MB
Download 74

1.Priprema skladišta i suzbijanje skladišnih insekata - Svetlana Šućević
2.Optimalno vreme berbe voća- Silvia Hodžić
3.Varenje hrane kod ovaca - Safet Vesnić
4.Siliranje cele biljke kukuruza - Zumreta Trtovac
5.Jesenja setva spanaća- Smail Ejupović

Date 2019-09-26
File Size 1.02 MB
Download 105

1.Šimširov plamenac - Svetlana Šućević
2.Pravila sakupljanja lekovitog bilja- Silvia Hodžić
3.Israna teladi kolostralnim mlekom - Safet Vesnić
4.Najvažnije višegodišnje trave- Zumreta Trtovac
5.Finansiranje zemljoradničkih zadruga- Smail Ejupović

Date 2019-08-30
File Size 1.03 MB
Download 107


1.Kukuruzni plamenac - Svetlana Šućević
2.Primena dobre higijenske prakse u berbi malina - Silvia Hodžić
3.Potrebe ovaca za vodom - Safet Vesnić
4.Siliranje jednogodišnjih leguminoza - Zumreta Trtovac
5.Spaljivanje žetvenih ostataka - Smail Ejupović

Date 2019-08-30
File Size 976.28 KB
Download 95

1.Sušenje cvetova, grančica i mrka trulež plodova koštičavih voćaka - Svetlana Šućević
2.Opadanje plodova u voćnacima - Silvia Hodžić
3.Dobrobit goveda - Safet Vesnić
4.Striža ovaca - Zumreta Trtovac
5.Nega krompira - Smail Ejupović

Date 2019-06-28
File Size 1.18 MB
Download 110

1.Obična kruškina buva - Svetlana Šućević
2.Gajenje borovnice u hidroponici - Silvia Hodžić
3.Stajsko đubrivo, njegove karakteristike i upotreba - Safet Vesnić
4.Činioci koji utiču na učinak muže - Zumreta Trtovac
5.Setva kukuruza i preporuke hibrida za 2019. godinu - Smail Ejupović

Date 2019-05-31
File Size 1.07 MB
Download 113

1.Najznačajnije bolesti vinove loze - Svetlana Šućević
2.Dokumentacija uz zahtev za odobrenje projekta za korišćenje IPARD sredstava - Silvia Hodžić
3.Pranje i dezinfekcija opreme za mužu krava  - Safet Vesnić
4.Veterinarski pregled mesa - Zumreta Trtovac
5.Prolećna obrada zemljišta - Smail Ejupović

Date 2019-05-31
File Size 1.03 MB
Download 108