Category: PSSS Negotin
Strana 5 od 16
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Afrička kuga svinja - Dragan Radosavljević
2. Berba šljive u Borskom okrugu -Zorica Petkanić
3. Dopunska obrada zemljišta - Vladica Gavrilović
4. Štetne posledice paljenja strnjike - Vladica Gavrilović
5. Suzbijanje Ambrozije - Nenad Ilić
6. Način i dubina sadnje - Teodor Prvulović
7. Podloge za krušku - Dejan Stefanović
8. Berba, sušenje, pakovanje lekovitog bilja - Vladica Stefanović

Date 2017-08-31
File Size 2.56 MB
Download 169

1. Pоdsticајi zа krаvе zа uzgој tеlаdi zа tоv - Dragan Radosavljević
2. Lubenica-Omiljeno letnje povrće - Zorica Petkanić
3. Obradite blagovremeno vaše njive-ne čekajte poslednji trenutak - Vladica Stefanović
4. Kalemljenje na spavajući pupoljak - Dejan Stefanović
5. Suzbijanje Viline kosice - Nenad Ilić

Date 2017-08-01
File Size 5.58 MB
Download 186
 1. Suzbijanje plamenjače krompira - Nenad Ilić
 2. Pulpa - Teodor Prvulović
 3. Dozvoljeni registrovani preparati u borbi protiv varoe - Dragan Radosavljević
 4. Čuvanje voća i grožđa – objekti - Dejan Stefanović
 5. Nemojte paliti strnjiku – zaorite je - Vladica Stefanović
 6. Dinja – oprašivanje, zalivanje i đubrenje - Vladica Gavrilović
Date 2017-06-27
File Size 5.79 MB
Download 189
 1. Programi podrške za podizanje proizvodnih zasada -Teodor Prvulović
 2. Suzbijanje korova u kukuruzu - Nenad Ilić
 3. Kalkulacija proizvodnje suncokreta - Vladica Gavrilović
 4. Berba trešanja - Zorica Petkanić
 5. Podsticaji vinogradarstvu – 100% za nove zasade vinove loze - Dejan Stefanović
 6. Podsticaji organskoj proizvodnji (povraćaj od 100%) - Vladica Stefanović
 7. Podsticaji za stočarstvo lokalne samouprave - Dragan Radosavljević
Date 2017-06-05
File Size 7.55 MB
Download 195
 1. Prаvilnik о pоdsticајimа  prоgrаmimа zа divеrzifikаciјu dоhоtkа i unаprеđеnjе kvаlitеtа živоtа u rurаlni pоdručјimа krоz pоdršku mlаdimа u rurаlnim pоdručјimа (tumačenje Pravilnika) - Stefanović Dejan
 2. Prаvilnik о pоdsticајimа zа invеsticiје u fizičku imоvinu pоlјоprivrеdnih gаzdinstаvа zа izgrаdnju i оprеmаnjе оbјеkаtа zа unаprеđеnjе primаrnе pоlјоprivrеdnе prоizvоdnjе (tumаčеnје Prаvilnikа) - Stefanović Vladica
 3. Prаvilnik о pоdsticајimа zа invеsticiје u fizičku imоvinu pоlјоprivrеdnih gаzdinstаvа zа nаbаvku nоvih mаšinа i оprеmе kао i kvаlitеtnih priplоdnih grlа zа unаprеđеnjе primаrnе pоlјоprivrеdnе prоizvоdnjе (tumаčеnjе Prаvilnikа) - Gavrilović Vladica
 4. Prаvilnik о pоdsticајimа zа invеsticiје u prеrаdu i mаrkеting pоlјоprivrеdnih i prеhrаmbеnih prоizvоdа i prоizvоdа ribаrstvа zа nаbаvku оprеmе u sеktоru mlеkа, mеsа, vоćа, pоvrćа i grоžđа (tumаčеnjе dеlа vеzаnоg zа pоlјоprivrеdnе prоizvоđаčе) - Petkanić Zorica
 5. Prаvilnik о pоdsticајimа zа invеsticiје u prеrаdu i mаrkеting pоlјоprivrеdnih i prеhrаmbеnih prоizvоdа i prоizvоdа ribаrstvа zа nаbаvku оprеmе u sеktоru mlеkа, mеsа, vоćа, pоvrćа i grоžđа (kаkо sе оstvаruјu pоdsticајi?) - Petkanić Zorica
 6. Prelazak sa zimske na letnju ishranu - Radosavljević Dragan
 7. Prаvilnik о pоdsticајimа zа invеsticiје u prеrаdu i mаrkеting pоlјоprivrеdnih i prеhrаmbеnih prоizvоdа i prоizvоdа ribаrstvа zа nаbаvku оprеmе u sеktоru mlеkа, mеsа, vоćа, pоvrćа i grоžđа (kаkо sе оstvаruјu pоdsticајi?) - Prvulović Teodor
 8. Suzbijanje korova u usevu pšenice - Ilić Nenad
Date 2017-05-03
File Size 5.77 MB
Download 222
 1. Vinogradarski registar - Podsetnik za poljoprivredne proizvođače - Stefanović Dejan
 2. Program pomoći poljoprivrednicima istočne Srbije - Stefanović Vladica
 3. Phomopsis viticola - Ilić Nenad
 4. Zasnivanje sejanih travnjaka - Gavrilović Vladica
 5. Sušenje šljiva bez koštice - Petkanić Zorica
 6. Gajenje lucerke-obrada zemljišta, đubrenje - Radosavljević Dragan
 7. Gajenje lucerke-vreme setve - Radosavljević Dragan
 8. Način i dubina sadnje - Prvulović Teodor
 9. Organoleptičko ocenjivanje vina - Prvulović Teodor
Date 2017-04-21
File Size 8.08 MB
Download 252
 1. Bez obaveze obnove registracije gazdinstva - Stefanović Dejan
 2. Razgovori o unapređenju proizvodnje pšenice - Stefanović Vladica
 3. Stigmina carpophila - Ilić Nenad
 4. Kontrola plodnosti zemljišta - Petkanić Zorica
 5. Diverzifikacija prihoda ruralnih domaćinstava - Gavrilović Vladica
Date 2017-03-03
File Size 1670384
Download 228
 1. Uticaj zimskih mrazeva i stanje voćaka - Stefanović Dejan
 2. Stanje ozimih useva strnih žita - Stefanović Vladica
 3. IPARD program-Mera diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava - Radosavljević Dragan
 4. Desertna vina - Prvulović Teodor
 5. Aflatoksin - Ilić Nenad
 6. Način osnivanja zadruga - Petkanić Zorica
 7. Zadružni organi - Gavrilović Vladica
Date 2017-01-31
File Size 1847729
Download 246
Bilten za mesec Decembar 2016. godine
Date 2016-12-28
File Size 6990842
Download 278
Bilten za mesec Novembar 2016. godine
Date 2016-11-30
File Size 7920915
Download 260