Category: PSSS Leskovac
Strana 2 od 18
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Standard dobre poljoprivredne prakse - Boban Stanković
2.Aktuelni radovi u voćnjaku - Aleksandar Mitić
3.Suzbijanje korova u zasadu jagoda - Mirjana Petrović
4.GlobalGap - Bojana Karapandžić
5.Podizanje malinjaka - Nenad Stefanović
6.Plasman poljoprivredno-prehrambenih proizvoda kroz usluge u ruralnom turizmu- Igor Ristić

Date 2019-03-11
File Size 782.74 KB
Download 61

1.Rezidba i uzgojni oblici kruške -Dalibor Cvetanović
2.Sirak, biljka pogodna za uslove suvog ratarenja-Jelena Stojiljković
3.Piramidalni uzgojni oblik kod višnje-Aleksandar Mitić
4.Taphrina deformans - kovrdžavost lista breskve-Gordana Jovanović
5.Zaštita kruške-Mirjana Petrović
6.Kupusna muva-Bojana Karapandžić
7.Da li treba požuriti sa prvom prihranom pšenice-Boban Stanković
8.Sadnja ,đubrenje i gajenje maline-Nenad Stefanović
9.Seoski turizam-Igor Ristić

Date 2019-02-11
File Size 730.41 KB
Download 70

1.Sneg može da ,,obere” plastenike-Boban Stanković
2.Upis u vinogradarski registar-Nenad Stefanović
3.Prvi radovi u zaštiti-Mirjana Petrović
4.Rezidba trešnje – piramidalni uzgojni oblik-Aleksandar Mitić
5.Uslovi u oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja za IPARD podsticaje-Bojana Karapandžić
6.Priprema živića jagode za sadnju-Dalibor Cvetanović
7.Preporuke za setvu jarih kultura na području JO-Jelena Stojiljković
8.Mogućnosti prognoze infekcije krompira patogenom Phytophthora inestans-Gordana Jovanović
9.Cink i njegov značaj u ishrani ovaca i koza -Dejan Ranđelović
10.Marketing plan u razvoju seoskog turizma-Igor Ristić

Date 2019-01-21
File Size 832.21 KB
Download 87

1. Prihrana preko lista - Boban Stanković
2. Radovi na pčelinjaku decembra meseca - Nenad Stefanović
3. Nematode i poljoprivredna proizvodnja - Mirjana Petrović
4. Rezidba višnje - Aleksandar Mitić
5. Ramulariozna pegavost ječma (Ramularia collo-cygni) - Bojana Karapandžić
6. Položaj plastenika kao jedan od faktora u plasteničkoj proizvodnji - Jelena Stojiljković
7. Filoksera se vraća u vinograde - Gordana Jovanović
8. Kiselost zemljišta ometa pravilan razvoj biljaka - Igor Ristić
9. Nega zasada Borovnice - Dalibor Cvetanović

Date 2018-12-10
File Size 505.52 KB
Download 145
  1. Setva ozimih strnina izvan optimalnih rokova - Boban Stanković
  2. Sadnja vinove loze - Nenad Stefanović
  3. Priprema plastenika - Mirjana Petrović
  4. Krošnja voćnog stabla - Aleksandar Mitić
  5. Pravilno rukovanje pesticidima - Bojana Karapandžić
  6. Vrste zadruga - Dalibor Cvetanović
  7. Za sadnju krompira bitan je kvalitet krtola - Jelena Stojiljković
  8. Zaštita useva i zasada od glodara - Gordana Jovanović
  9. Uslovi za dobijanje IPARD sredstva u oblasti govedarstva - Dejan Ranđelović
  10. Treći javni poziv za IPARD podsticaj Mera M1 - Igor Ristić
Date 2018-11-05
File Size 616.94 KB
Download 44

1. Setva ozimih strnina izvan optimalnih rokova - Boban Stanković
2. Sadnja vinove loze-Nenad Stefanović
3. Priprema plastenika- Mirjana Petrović
4. Krošnja voćnog stabla - Aleksandar Mitić
5. Pravilno rukovanje pesticidima - Bojana Karapandžić
6. Vrste zadruga - Dalibor Cvetanović
7. Za sadnju krompira bitan je kvalitet krtola - Jelena Stojiljković
8. Zaštita useva i zasada od glodara - Gordana Jovanović
9. Uslovi za dobijanje IPARD sredstva u oblasti govedarstva - Dejan Ranđelović
10. Treći javni poziv za IPARD podsticaj Mera M1 -Igor Ristić

Date 2018-11-05
File Size 616.94 KB
Download 78

1.Standard dobre poljoprivredne prakse -Boban Stanković
2.Bilten radova u voćarstvu i vinogradarstvu u mesecu Septembru 2018 godine -Nenad Stefanović
3.Sušenje kajsije- Mirjana Petrović
4.Rasadnička proizvodnja - Aleksandar Mitić
5.Crvenilo kukuruza- Bojana Karapandžić
6.Upotreba stajskog đubriva - zapostavljena - Jelena Stojiljković
7.Suzbijanje korova u rasadničkoj proizvodnji voćaka i vinove loze -Gordana Jovanović
8.Pravilna upotreba prskalica ili atomizera- Igor Ristić

Date 2018-09-10
File Size 658.38 KB
Download 87

1.Priprema zemljišta i izgradnja terasa za voćno – vinogradarske zasade-Igor Ristić
2.Kome je namenjen GLOBALGAP- Boban Stanković
3.Đubrenje višegodišnjih zasada - Nenad Stefanović strana
4.Solarna sterilizacija - Mirjana Petrović
5.Sadnja Jagode - Dalibor Cvetanović
6.Azijska voćna mušica - Bojana Karapandžić
7.Primena agrotehničkih mera u zaštiti voća od Drosophila suzukii - Gordana Jovanović
8.Agrohemiska analiza zemljišta za poljoprivredne proizvođače - Aleksandar Mitić
9.Pravilnim konzervisanjem kabaste stočne hrane do visoke produktivnosti -Dejan Ranđelović

Date 2018-08-13
File Size 956.89 KB
Download 119

1.Ekonomski uspeh poljoprivredne proizvodnje-Nenad Stefanović
2.Značenje GlobalGAP-a-Boban Stanković
3.Radovi u vinogradu tokom jula meseca-Mitić Aleksandar  
4.Šimširov plamenac-Mirjana Petrović
5.Žetva pšenice na području Jablaničkog okruga-Jelena Stojiljković  
6.Pamukova sovica-Bojana Karapandžić  
7.Stolbur krompira-Gordana Jovanović
8.Zašto kupovati lokalne poljoprivredne proizvode-Igor Ristić

Date 2018-07-16
File Size 911.19 KB
Download 97

1.Inokulacija nesazrelih plodova raznih sorti voćaka i drugih biljnih vrsta kao pouzdan i brzi test provere pa- togenosti Erwinia amylovora - Gordana Jovanović
2.Deblo trajni organ voćaka - Mitić Aleksandar
3.Pravilna setva lucerke - Boban Stanković
4.Fiziološki poremećaji na plodu paradajza - Jelena Stojiljković
5.Radovi na pčelinjaku juna meseca-Nenad Stefanović
6.Zlatasto žutilo vinove loze - Bojana Karapandžić
7.Integrisana zaštita povrća- Mirjana Petrović
8.Kako konkurisati za Iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja - Igor Ristić

Date 2018-06-25
File Size 2.11 MB
Download 121