Category: PSSS Kruševac
Strana 1 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Ocena kvaliteta zemljišta namenjenog gajenju jagodastog voća na području rasinskog okruga kao rezultata projekta kontrole kvaliteta zemljišta sprovedenog u saradnji sa UNDP – om – Momir Nedić
2. Značaj zimskog prskanja voćaka- Sandra Miletaković
3. Popravka kiselosti zemljišta- kalcifikacija– Radojka Nikolić
4. Značaj zimskog oranja – Snježana Vujinović
5. Gajenje oraha – Živomir Nikolić
6. Čuvanje oraha – Dragana Andrejić
7. Najvažniji poslovi pri nezi vina- Slađana Cvetković

Date 2020-11-09
File Size 1.32 MB
Download 8

1. Preporuke za proizvođače o preventivnim merama od pojave mikotoksina i čuvanju kukuruza u klipu - Sandra Miletaković
2. Agrotehnika i sortiment strnih žita – Radojka Nikolić
3. Jesenja setva i sadnja povrća – Snježana Vujinović
4. Spravljanje dunjevače– Slađana Cvetković
5. Čuvanje lešnika -Dragana Andrejić
6. Podrška poljoprivrednicima kroz otkup junadi–Zoran Starinac
7. Uiticaj boje zemljišta na razvoj vinove loze, kvalitet grožđa i vina – Živomir     Nikolić
8. Izbor sadnica za podizanje višegodišnjih zasada –Radomir Bušatović

Date 2020-10-13
File Size 778.14 KB
Download 11

1. Izveštaj o realizaciji prve faze projekta kontrole kvaliteta zemljišta u saradnji sa UNDP – om – Momir Nedić
2. Priprema skladišta za čuvanje kukuruza–Sandra Miletaković
3. Setva višegodišnjih leguminoza- Radojka Nikolić
4. Zamućenja rakija i njihova popravka–Slađana Cvetković
5. Sumporisanje vina–Slađana Cvetković
6. Voćna vina–Dragana Andrejić
7. Podrivanje poljoprivrednog zemljišta – Snježana Vujinović
8. Počinje berba vinskih sorata grožđa – Radomir Bušatović
9. Organska biljna đubriva – Nemanja Konstantinović

Date 2020-09-15
File Size 767.03 KB
Download 25


1.Aktuelna zaštita vinove loze- Sandra Miletaković
2.Navodnjavanje paradajza – Snježana Vujinović
3.Hranljiva i upotrebna vrednost plodova kupine – , Dragana Andrejić
4.Podsticaji za seoski turizam-Mera 7 IPARD –Zoran Starinac
5.Biološki ciklus kod biljaka – Nemanja Konstantinović
6.Nega jagodnjaka nakon sadnje – Momir Nedić

Date 2020-08-05
File Size 536.62 KB
Download 18

1.Deformacije plodova paradajza-Radojka Nikolić
2.Priprema skladišta za čuvanje pšenice–Sandra Miletaković
3.Značaj zaoravanja žetvenih ostataka – Snježana Vujinović
4.Upis u vinogradarski registar – Živomir Nikolić
5.Osnovni postupci pri priozvodnji vina – Slađana Cvetković
6.Spravljanje dezertnog vina od višanja– Dragana Andrejić

Date 2020-07-15
File Size 598.47 KB
Download 20

1. Obrada zemljišta u zasadu ribizle -  Snježana Vujinović
2.Značaj humusa u biljnoj proizvodnji– Slađana  Cvetković
3.Karenca u zaštiti biljaka – Sandra Miletaković
4.Seoski turizam– Zoran Starinac
5.Nega sudova za čuvanje vina i rakija– Dragana Andrejić
6.Supstrati za setvu i rasađivanje – Nemanja Konstantinović
7.Primena dobre higijenske prakse u primarnoj proizvodnji sitnog jagodastog voća – Radomr Bušatović

Date 2020-06-11
File Size 783.01 KB
Download 24

1.Aktuelna zaštita voćaka – Sandra Miletaković
2.Rasađivanje paprike –  Snježana Vujinović
3.Priprema silaže od jednogodišnjih leguminoza–Radojka Nikolić
4.Uzimanje uzoraka zemljišta za agro-hemijsku analizu –  Dragana Andrejić
5.Značaj kalijuma za biljnu proizvodnju -  Slađana Cvetković
6.Zelena rezidba voćnih stabala –  Momir Nedić

Date 2020-05-13
File Size 855.68 KB
Download 29

1.Preporuke za setvu kukuruza–Radojka Nikolić
2.Priprema zemljišta za setvu kukuruza– Snježana Vujinović
3.Suzbijanje korova u kukuruzu primenom pre -em herbicida– Sandra Miletaković
4.Uticaj dubine sadnje i visine debla na razvoj i rodnost oraha –  Živomir Nikolić
5.Značaj fosfora za biljnu proizvodnju -  Slađana Cvetković
6.Hemijske analize zemljišta –  Dragana Andrejić

Date 2020-04-21
File Size 644.2 KB
Download 34

1.Prednosti malčiranja zemljišta u povrtarskoj proizvodnji  -   Snježana Vujinović
2.Zaštita useva pšenice od biljnih bolesti  - Sandra Miletaković
3.Prekalemljavanje voćaka – Živomir Nikolić
4.Radovi u jagodnjaku početkom vegetacije - Momir Nedić

Date 2020-03-11
File Size 4.33 MB
Download 54

1.Povećanje trajnosti drvenog naslona za vinovu lozu – Živomir Nikolić
2.Prihranjivanje pšenice i ostalih žita  –  Radojka Nikolić
3.Značaj zimskog prskanja voćaka – Sandra Miletaković
4.Prolećna obrada zemljišta –  Snježana Vujinović
5.Ratarska i povrtarska organska proizvodnja - Nemanja Konstantinović

Date 2020-02-13
File Size 763.12 KB
Download 50