Category: PSSS Kragujevac
Strana 1 od 14
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:


1.Sporedni proizvodi u ishrani stoke -Goran Joksić
2.Sve potiče od semena-Lidija Vulović
3.Priprema skladišta za novi rod kukuruza-Lidija Vulović
4.Romanovska ovca- Goran Joksić
5.Preduslovi za uspešnu setvu ozimih strnina-Ljiljana Vuksanović
6.Fitogeni aditivi- Violeta Petrović-Luković
7.Raspisan je konkurs za podršku mladim poljoprivrednicima- Miloš Jelić
8.Fiksni i varijabilni troškovi- Suzana Nešković
9.Višnja kao veoma rentabilna voćka- Biljana Milosavljević
10.Uputstvo primene pesticida-Goran Varjačić
11.Četvrti javni poziv za IPARD podsticaje za nabavku novog traktora-
12.krajnji rok za prijavu do 25. novembra 2019. godine-Stefanija Anelković
13.Potrebni uslovi za IPARD podsticaje za nabavku novog traktora-Stefanija Anđelković

Date 2019-11-12
File Size 3.01 MB
Download 32

1.Bažne napomene za primenu pesticida-Goran Varjačić
2.Procena prinosa kukuruza sa Demo ogleda kukuruza 2019.-Ljiljana Vuksanović
3.Nov traktor kroz četvrti javni poziv IPARD programa -Violeta Petrović-Luković
4.Sektor jaja i sektor grožđa u IPARD programu-Violeta petrović-Luković
5.Svinjska kuga (Pestis suum classica)-Violeta Petrović-Luković
6.Dominantan fitopatološki problem vinograda u fazi zrenja-Lidija Vulović
7.Navodnjavanje lešnika-Danko Petrović
8.Kako prepoznati kvalitet grožđa-Biljana Milosavljević
9.Perspektiva i održivost novih zadruga u Srbiji-Suzana Nešković
10.Razvoj seoskog turizma uz podršku IPARD programa-Miloš Jelić
11.Ishrana senažom-povećana mlečnost krava-Goran Joksić
12.Zadružna načela-Miloš Jelić

Date 2019-10-07
File Size 3.26 MB
Download 44

1.Proizvodnja krastavca-Ljiljana Vuksanović
2.Hranljiva i upotrebna vrednost plodova kupine-Biljana Milosavljević
3.Izbor mesta za plastenik-Suzana Nešković
4.Do sredstava IPARD fond kroz strukturu biljne proizvodnje-Violeta Petrović-Luković
5.Objekti na ovčarskoj farmi-Violeta Petrović-Luković
6.Objekti i oprema za odgoj teladi-Goran Joksić
7.Fermentacija vina-Danko Petrović
8.Rezistentnost pesticida-Goran Varjačić
9.Prerada (muljanje) grožđa-Danko Petrović

Date 2019-09-04
File Size 3.13 MB
Download 27

1.Žetva strnina u Šumadiji 2019. god.-Ljiljana Vuksanović
2.Razvoj seoskog turizma uz podršku IPARD programa-Miloš Jelić
3.Zaštita povrća-Lidija Vulović
4.Značaj kontrole plodnosti zemljišta-Suzana Nešković
5.Žilogriz i šiljokrilac-Lidija Vulović
6.Virus šarke šljive-na šljivi-Marija Ivanović
7.Organska poljoprivreda-Suzana Nešković
8.Kalemljenje pupoljkom očenjem-Biljana Milosavljević
9.Stenica Nezara Viroula-Marija Ivanović
10.Obična pegavost lista jagode-Goran Varjačić

Date 2019-08-05
File Size 3.23 MB
Download 37

1.Porodilište - Goran Joksić
2.Siva plesan i trulež plodova maline - Goran Varjačić
3.Tehnologija gajenja pšenice u organskoj proizvodnji - Ljiljana Vuksanović
4.Kako možemo preći sa konvencionalne na organsku proizvodnju - Miloš Jelić
5.Temperatura i vlažnost vazduha u objektima za goveda - Violeta Petrović Luković
6.Prednosti i nedostaci gajenja dunje - Biljana Milosavljević
7.Podizanje višegodišnjih zasada- Danko Petrović
8.Dudovac - Marija Ivanović

Date 2019-07-03
File Size 3.12 MB
Download 42

1.Prašenje i ogrtanje krompira-Ljiljana Vuksanović
2.Žitne stenice-Marija Ivanović
3.Senaža lucerke-Violeta Petrović-Luković
4.Izmene IPARD programa-Violeta Petrović-Luković
5.Zelena rezidba voćaka-Biljana Milosavljević
6.Pepelnica u vinovoj lozi-Goran Varjačić
7.Kvalitet loznih kalemova-Danko Petrović
8.Štala za muzne krave-kako da objekat bude jednostavan a kvalitetan-Goran Joksić
9.Podrška IPARD programa za razvoj seoskog turizma-Dragana Jelić
10.Trešnjina lisna vaš-Marija Ivanović
11.Udruživanje poljoprivrednih proizvođača-Suzana Nešković
12.Racionalizacija mineralne ishrane gajenih biljaka-Suzana Nešković

Date 2019-06-07
File Size 3.03 MB
Download 39

1.Obrada zemljišta u proizvodnji krompira-Ljiljana Vuksanović
2.Trihineloza-kako se ova bolest prenosi na čoveka-Goran Joksić
3.Sorte šljive pogodne za sušenje- Biljana Milosavljević
4.Zasnivanje zasada oraha -Danko Petrović
5.Uticaj medonosne pčele na prinos voća -Danko Petrović
6.Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)-Marija Ivanović
7.Žitna pijavica -Goran Varjačić
8.Vođenje knjigovodstvene evidencije na poljoprivrednom gazdinstvu-Dragana Jelić
9.Sigurnost tova u stočarskoj proizvodnji sa osvrtom na duži vremenski period-Dobrivoje Popović
10.Rentabilnost mehanizacije na postojećem poljoprivrednom posedu sa osvrtom na duži
11.vremenski period- Dobrivoje Popović
12.Savremeni poljoprivredni proizvođač prati nauku i tehnologiju- Lidija Vulović

Date 2019-05-08
File Size 2.98 MB
Download 61

1.Prednosti i nedostaci organske u odnosu na konvencionalnu proizvodnju-Dragana Jelić
2.Privredni značaj kupine -Biljana Milosavljević
3.Žičnjaci u kukuruzu-Goran Varjačić
4.Monilioza višnje-Goran Varjačić
5.Setva krmnog sirka i sudanske trave-Ljiljana Vuksanović
6.Rak korena i korenovog vrata-Marija Ivanović
7.Osnovna zaštota višegodišnjih zasada pre kretanja vegetacije-Lidija Vulović
8.Na šta treba obratiti pažnju u usevu ozime pšenice-Lidija Vulović
9.Faktori koji utiču na uspešnost gajenja lucerke-Suzana Nešković
10.Ispoljavanje reproduktivnih poremećaja kod goveda-Violeta Petrović-Luković
11.Pietren-najmesnatija rasa svinja-Goran Joksić

Date 2019-04-08
File Size 3.06 MB
Download 42

1.Pravila jagnjenja-Violeta Petrović-Luković
2.Upis u vinogradarski registar-Biljana Milosavljević
3.IPARD-plan poziva za 2019.godinu-Violeta Petrović-Luković
4.Obična kruškina buva ( Cacopsilla Pyri)-Goran Varjačić
5.Buša-primitivna rasa krava-Goran Joksić
6.Plovdina (crvena slankamenka, dinka)-Danko Petrović
7.Pokretanje biznisa u ruralnom turizmu-Dragana Jelić
8.Rutava buba-cvetojed (Tropinota hirta)-Lidija Vulović
9.Jabukina osa (Hoplokampa testudinea)-Marija Ivanović
10.Setva jarih useva-Ljiljana Vuksanović
11.Obnova i promena podataka RPG-a u 2019. god.-Suzana Nešković
12.Diversifikacija prihoda na gazdinstvu seoski turizam u Janinom raju-Suzana Nešković

Date 2019-03-01
File Size 3.33 MB
Download 47

1.Žitni moljac-Marija Ivanović
2.Silaža-pravilno spremanje-Goran Joksić
3.Crvena ranka-Danko Ivanović
4.Sitni glodari u mladom zasadu voća-Lidija Vulović
5.Zaštita višegodišnjih zasada od zečeva i srna-Lidija Vulović
6.Žitni žižak-Marija Ivanović
7.Ekološki uslovi za gajenje jabuke-Biljana Milosavljević
8.Pepelnica strnih žita-bromelija graminis-Goran Varjačić
9.Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu i obnovi registracije poljoprivrednih gazdinstava-Dragana Jelić
10.Plodnost zemljišta u ekološkoj proizvodnji povrća -Ljiljana Vuksanović

Date 2019-02-11
File Size 3.01 MB
Download 51