Category: PSSS Vranje
Strana 1 od 21
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Izbor sadnica oraha za sadnju - Suzana Jerkić

2. Pravilna priprema loznih kalemova za sadnju - Nebojša Mladenović

3. Priprema plastenika za sledeću proizvodnu sezonu - Nada Lazović Đoković

4. Zaštita vinove loze - Phomopsis viticola - Crna pegavost (Ekskorioza) - Dejan Mujakić

5. Phytophthoracactorum – Vlažna trulež korenovog vrata jabuke - Mica Stajić

6. Razvoj seoskog turizma i Mera7 IPARD II programa EU - Robert Širtov

Date 2019-11-28
File Size 2.28 MB
Download 3

1.Nabavka i čuvanje sadnica - Suzana Jerkić
2.Berba i čuvanje plodova dunje - Nebojša Mladenović
3.Setva ozimih strnina - Nada Lazović Đoković
4.Radovi u višegodišnjim zasadima u mirovanju vegetacije - Mica Stajić
5.Lozina štitasta vaš - Pulvinariavitis - Dejan Mujakić
6.Mlečno govedarstvo na teritoriji Pčinjskog okruga - Robert Širtov

Date 2019-10-30
File Size 2.26 MB
Download 7

1. Čuvanje plodova voća - Nebojša Mladenović
2. Ozimi stočni grašak (pisum sativum var. arvense) i ozima obična grahorica (vicia sativa l.) - Nada Lazović Đoković.  
3. Zasnivanje zasada kupine - Suzana Jerkić
4. Zaštita maline - Dejan Mujakić
5. Priprema skladišta za kukuruz i čuvanje pšenice u magacinu - Mica Stajić

Date 2019-09-26
File Size 2.55 MB
Download 27

1. Krvavo mleko kod krava - Hyperemia uberis - Robert Širtov, Doktor veterinarske medicine sci.
2. Stanje useva strnih žita u 2018/19 godini - rezultati ogleda - Nada Lazović Đoković
3. Čuvanje stonog grožđa - mr Nebojša Mladenović
4. Carpocapsa pomonella - Jabukin smotavac stalni problem kod jabuke - Dejan Mujakić
5. Izbor sadnog materijala i agrotehnike u cilju smanjenja štete prouzrokovane kruškinim buvama - Mica Stajić
6. Berba i čuvanje plodova aronije - Suzana Jerkić

Date 2019-08-28
File Size 2.73 MB
Download 28

1.Normalan (fiziološki) puerperium kod krava - Robert Širtov
2.Berba i čuvanje plodova borovnice - Suzana Jerkić
3. Suva trulež vrha ploda paprike - Nada Lazović Đoković
4.Berba, pakovanje, transport i čuvanje plodova kupine -Nebojša Mladenović
5.Plamenjača šljive – Polystigma rubrum - Dejan Mujakić
6.Monilinia fructicola opasnost za koštičavo voće - Mica Stajić

Date 2019-07-24
File Size 2.4 MB
Download 33

1.Ishrana, sisanje novorođenčadi - Robert Širtov
2.Navodnjavanje zasada maline - Suzana Jerkić
3.Paradajz - zametanje viših etaža - Nada Lazović Đoković
4.Toplotni stres kod goveda - Srđan Zafirović
5.Nega zasada jagode posle berbe - Mr Neboša Mladenović
6.Voćna mušica (Drosophila suzukii) - Dejan Mujakić
7.Candidatusphytoplasmavitis – Flavescence doree - Mica Stajić

Date 2019-06-26
File Size 2.72 MB
Download 26

1.Problemi u zaštiti maline - Dejan Mujakić
2.Berba i čuvanje plodova jagode - Suzana Jerkić
3.Agroekološki uslovi gajenja nevena - Nada Lazović - Đoković
4.Navodnjavanje zasada borovnice - Nebojša Mladenović,
5.Da li je žilogriz ozbiljna opasnost za koštičavo voće ?! - Mica Stajić

Date 2019-05-29
File Size 2.16 MB
Download 29

1.Kako zasušiti kravu - Robert Širtov
2.Direktne mere zaštite od mraza u zasadu kajsije - Suzana Jerkić
3.Faza klijanja i nicanja kukuruza - Nada Lazović Đoković
4.Rezidba maline u toku perioda vegetacije - Neboša Mladenović
5.Zaštita jabuke - Jabukin smotavac (carpocapsapomonella) - Dejan Mujakić
6.Intenzivna poljoprivredna proizvodnja i bezbedna primena pesticida - Mica Stajić

Date 2019-04-30
File Size 2.49 MB
Download 37

1.Nega mladog vinograda u prvoj godini - Suzana Jerkić
2.Rasađivanje ranog kupusa - Nada Lazović Đoković
3.Rezidba kupine za rod -  Neboša Mladenović
4.Najčešće mane sira - Srđan Zafirović
5.Skupština poljoprivredne zadruge – sastav i nadležnost - Robert Širtov
6.Bela leptirasta vaš (Trialeurodes-vaporariorum) - Dejan Mujakić  
7.Priprema plastenika za rasađivanje paprike i paradajza - Mica Stajić

Date 2019-03-22
File Size 2.6 MB
Download 55

1.Kontrola organske prizvodnje–Suzana Jerkić
2.Osnovno đubrenje izostalo-Kako prihraniti pšenicu–Nada Lazović-Đoković
3.Rezidba u cilju formiranja uzgojnog oblika kod dunje–Nebojša Mladenović
4.Nozema (pčelinji proliv)–Srđan Zafirović
5.Kriterijumi za otkup kravljeg sirovog mleka–Robert Širtov
6.Fuzariozno uvenuće-Fusarium oxisporum–Dejan Mujakić
7.Ralstonia solanacearum–Mrka trulež krtola krompira i bakterijskog uvenuća krompira i paradajza–Mica Stajić

Date 2019-02-26
File Size 2.33 MB
Download 50