Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Vranje, d.o.o.

O nama

Poljoprivredna stručna služba "Vranje" radi sve poslove utvrđene Zakonom o Poljoprivrednoj službi Republike Srbije, Zakonom o stočarstvu, Zakonom o Zemljištu, Zakonom o semenu i sadnom materijalu, Zakonom o zaštiti bilja od biljnih bolesti štetočina i korova i drugim zakonskim propisima i podzakonskim aktima.
Služba radi i određene poslove po ovlašćenjima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao što su: stručna i zdravstvena kontrola nad proizvodnjom semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, proizvodnja priplodnog materijala u stočarstvu, kontrola izvoza poljoprivrednih proizvoda i izdavanje fitosanitarnih uverenja. Područje rada Poljoprivredne stručne službe Vranje su područje grada Vranja, područja opština Bosilegrad, Surdulica, Vladičin Han, Trgovište, Bujanovac i Preševo koje pokrivaju površinu od 3520 km2, imaju 363 naseljena mesta u kojima živi oko 250.000 stanovnika i 60.000 poljoprivrednih gazdinstava, oko 200.000 ha poljoprivrednog zemljišta od čega 80.000 ha oranica, 7.000 ha voćnjaka, 1.500 ha vinograda i 110.000 ha livada i pašnjaka.
Sa aspekta prirodnih uslova, kako klimatskih tako i pedoloških, moguće je uspešno organizovati proizvodnju u svim oblastima poljoprivrede, a ovo područje je inače poznato po raznolikosti svoje poljoprivredne proizvodnje.
Rad naše službe se odvija po tačno utvđenim poslovima i zadacima i obavljaju ga diplomirani inženjeri poljoprivrede određenih smerova, od kojih su 2 magistra. Imamo i odgovarajuće poslovne i pomoćne prostorije, potrebnu labolatorijsku opremu, vozila i informacioni sistem.

Rad naše službe je podeljen po odsecima i to:
 • Služba za zaštitu bilja
 • Služba za ratarstvo i povrtarstvo
 • Služba za voćarstvo i vinogradarstvo
 • Služba za stočarstvo
 • Laboratorija 
Služba za zaštitu bilja:
 • zdravstveni pregledi pošiljki namenjenih izvozu
 • praćenje pojave bolesti i štetočina i njihova prognoza
 • evidentiranje prometa poljoprivrednih apoteka na malo
 • pružanje stručnih saveta
 • (bilteni, sredstva javnog informisanja)
 • primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
 • organizovanje i održavanje predavanja, radionica, kurseva i seminara u cilju edukacije i
 • informisanja poljoprivrednih proizvođača iz oblasti zaštite bilja, ruralnog (seoskog)
 • turizma, farm menadžmenta, organske proizvodnje, udruživanja itd.
Služba za ratarstvo i povrtarstvo:
 • kontrola semenskog materijala
 • postavljanje mikro, makro i demonstracionih ogleda za različite kulture (kukuruz, pšenica, ječam, tritikale)
 • preporuka najpogodnijeg sortimenta za različite mikroklimatske i agroekološke uslove
 • analiza kvaliteta semena
 • primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
 • organizovanje i održavanje predavanja, radionica, kurseva i seminara u cilju edukacije i informisanja poljoprivrednih proizvođača iz oblasti ratarstva i povrtarstva, ruralnog (seoskog) turizma, farm menadžmenta, organske proizvodnje, udruživanja itd.
Služba za voćarstvo i vinogradarstvo:
 • kontrola proizvodnje sadnog materijala
 • ispitivanje novih sorti, podloga i klonova u Oglednom centru
 • izrada projekata za podizanje novih zasada voća i vinove loze
 • edukacija o savremenoj tehnologiji proizvodnje pojedinih voćnih vrsta i vinove loze
 • pružanje stručnih saveta (bilteni, brošure, plakati, TV i radio informisanje)
 • obilazak poljoprivrednih gazdinstava radi direktnog kontakta na farmi
 • organizovanje i održavanje predavanja, radionica, kurseva i seminara u cilju edukacije i
 • informisanja poljoprivrednih proizvođača iz oblasti voćarstva i vinogradarstva, ruralnog (seoskog) turizma, farm menadžmenta, organske proizvodnje, udruživanja itd.
Služba za stočarstvo:
 • unapređenje genetskog materijala
 • vrši nadzor i organizuje rad na vođenju matične evidencije, selekcije i kontrole
 • produktivnosti kvalitetne priplodne stoke u osnovnim službama
 • organizovanje selekcijskih smotri, stočarskih izložbi *primena stručnih mera
 • pružanje stručnih saveta (bilteni, brošure, TV i radio informisanje)
 • obilazak poljoprivrednih gazdinstava radi direktnog kontakta na farmi
 • organizovanje i održavanje predavanja, radionica, kurseva i seminara u cilju edukacije i
 • informisanja poljoprivrednih proizvođača iz oblasti stocarstva, ruralnog (seoskog)
 • turizma, farm menadžmenta, organske proizvodnje, udruživanja itd.
Laboratorija:
 • Agrohemijska analiza plodnosti zemljišta na 6 parametara: pH u nKCl-u , humus, N, P2O5, K2O i CaCO3 

Usluge savetodavne službe za poljoprivredne proizvođače su besplatne. Nadzor nad radom poljoprivredne službe vrši Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS.