Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Padinska Skela, d.o.o.

 

O nama

Stručnjaci zaposleni u SSPP Padinska Skela, bave se savetodavnim poslovima u poljoprivredi, u okviru toga sarađuju sa predstavnicima lokalne samouprave, kao i sa naučnim institutima i poljoprivrednim fakultetima, u cilju primene naučnih dostignuća u poljoprivredi. Kadrovska struktura: četiri magistra poljoprivrednih nauka (magistar agroekonomije, magistar voćarstva, magistar zaštite bilja i magistar ratarstva), jedan dipl.inž. ratarstva, jedan dipl. inž. stočarstva i jedan dipl. inž. melioracija.

 

Zaposleni SSPP Padinska Skela svojim stručnim sposobnostima i zalaganjem pružaju kvalitetne usluge korisnicima, a uz stalno usavršavanje poboljšavaju krajnji proizvod.

 

Poljoprivredna savetodavna služba pokriva šest opština (Palilula, Novi Beograd, Zemun, Surčin, Obrenovac i Grocka).