Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Kraljevo d.o.o.

 

O nama

"Poljoprivredna stručna služba Ibar" je  regionalna stručna poljoprivredna služba. Područje delovanja: RAŠKI UPRAVNI OKRUG - Vrnjačka Banja, Kraljevo i Raška; MORAVIČKI  UPRAVNI OKRUG - Ivanjica.

Vrnjačka Banja, Kraljevo i Raška imaju površinu od 2439 km2, od čega su:
*poljoprivredne površine 115.307 ha,
*površine pod šumama 110.163 ha.

Ukupne poljoprivredne površine sastoje se od:
*oranice i bašte 31.878 ha,
*voćnjaci 10.830 ha,
*livade 30.633 ha,
*pašnjaci 41.937 ha.

Opština Ivanjica ima površinu od 1090 km2, od čega su:
*poljoprivredne površine 51.316 ha,
*površine pod šumama 57.098 ha.
                 
Ukupne poljoprivredne površine sastoje se od:
*oranice i bašte 14.823 ha,
*voćnjaci 3.483 ha,
*livade 18.899 ha,
*pašnjaci 14.111 ha.

Grane primarne poljoprivredne proizvodnje, koja se odvija na individualnim poljoprivrednim  gazdinstvima, su:
*Voćarstvo (šljiva, jabuka, kruška, malina...),
*Povrtarstvo (krompir, kupus, paprika, paradajz...),
*Ratarstvo (kukuruz, pšenica...).
*Stočarska proizvodnja – govedarstvo, ovčarstvo, svinjarstvo.

Osnovne karakteristike Raškog upravnog okruga (Vrnjačka Banja, Kraljevo, Raška) po popisu iz 2002. godine su:
*Broj stanovnika – 175.180
*Broj naselja – 167.

Broj stanovnika u opštini Ivanjica po popisu iz 2002. godine je 35.445. Broj naselja – 49.
Administrativni, kulturni, saobraćajni i trgovinski centar Raškog  upravnog okruga je KRALJEVO. Nalazi se u centralnom delu Srbije, 172 km od Beograda, na obalama Ibra, nedaleko od njegovog ušća u Zapadnu Moravu, na raskrsnici železničkih i savremenih drumskih komunikacija Beograd - Skopje i Stalać - Čačak - Požega. Na ovom području izražena su dva osnovna klimatska tipa: nizijska umereno-kontinentalna klima i visinska planinska klima. Uticaj umereno-kontinentalne klime iz Panonske nizije, koja se odlikuje hladnim zimama i toplim, a dosta suvim letima, ovde je izražen zbog vazdušnih strujanja koja dopiru dolinom Zapadne Morave.

Visinsku klimu, čak i na nižim padinama, karakterišu dosta duge i oštre zime, s velikim količinama snega i leta sa nešto više padavina. Izvestan uticaj na ovo područje ima i klima koja prodire s juga, što se naročito zapaža u naglom topljenju snega u proleće i čestim sušnim letima.

Najznačajniji potencijali Raškog  upravnog okruga su : Poljoprivredno zemljište -  pogodno za razvoj voćarstva, povrtarstva, ratarstva i stočarstva; Ruralni turizam - interakcija poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje tradicionalnih proizvoda, prezentacija tradicije, tradicionalne gastronomije i turističkih usluga.

``Poljoprivredna stručna služba Ibar`` D.O.O. Kraljevo je institucija za pružanje usluga besplatnog savetovanja porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima s ciljem povećanja proizvodnje i poboljšanja kvaliteta proizvoda i rad po ovlašćenju na osnovu Zakona (Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o semenu, Zakon o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja, Zakon o zaštiti bilja i drugi zakonski propisi). Zakon o poljoprivrednoj službi Republike Srbije uređuje uslove i način obavljanja stručnih poslova na unapređenju poljoprivredne proizvodnje kod poljoprivrednih gazdinstava i drugih proizvođača.

Stručna služba je organizovana u četiri  grupe, tj, odeljenja:
*grupa za stočarstvo
*grupa za ratarstvo,
*grupa za voćarstvo,
*grupa za zaštitu bilja.

"Poljoprivredna stručna služba Ibar" niz godina radi na unapređenju stočarske proizvodnje, a posebno govedarske i ovčarske proizvodnje. Što se rasnog sastava tiče, može se reći da u ravničarskim područjima (okolina Kraljeva) preovlađuje domaće šareno  goveče u tipu simentalca i nešto malo holštajnfrizijske rase i njihovih meleza, u brdskim područjima je zastupljeno domaće šareno  goveče u tipu simentalca, a u planinskim područjima (Kopaonik, Golija) domaće šareno goveče i njihovi melezi.

Osnovni ciljevi u govedarskoj proizvodnji su: povećanje proizvodnje i kvaliteta mleka,povećanje proizvodnje mesa, povećanje telesne razvijenosti grla, povećanje procenta  veštačkog osemenjavanja, povećanje broja umatičenih, odnosno, broja kontrolisanih grla, odabiranje i kontrola bikovskih majki, testiranje što većeg broja mladih bikova kroz biološki test i test na mleko, povećanje broja premiranih, odnosno, regresiranih prvotelki.

U oblasti ovčarske proizvodnje radi se na: kontroli produktivnosti ovaca, povećanju mlečnosti ovaca, povećanju proizvodnje mesa, poboljšanju rasnog sastava ovaca.

U živinarskoj proizvodnji vrši se registracija roditeljskih jata i kontrola produktivnosti u odgoju i eksploataciji.

Savetodavni poslovi u ratarskoj proizvodnji: planiranje proizvodnje u narednoj, a na osnovu analize proizvodnje u prethodnoj godini; promena strukture proizvodnje, uvođenje plodoreda i izbora odgovarajuće agrotehnike; izbor sortimenta; organizacija i izvođenje demonstracionih i makro ogleda sa ratarskim kulturama; praćenje stanja ratarske proizvodnje. Za primenu novih naučnih saznanja u praksi organizovana je saradnja sa naučno – istraživačkim institutima.

Radi se na kontroli proizvodnje semenskog materijala (krompir i strna žita ), kao i ispitivanje kvaliteta semena i analize pH vrednosti zemljišta.

U ekološkim uslovima Raškog upravnog okruga može se uspešno organizovati ekonomski opravdana proizvodnja voća primenom odgovarajućih agro i pomotehničkih mera, racionalnom primenom đubriva i upotrebom hemijskih sredstava do prihvatljivih ekonomskih i ekoloških granica.

Podizanje novih zasada, u kojima će biti zastupljene kvalitetne, visokoproduktivne sorte, predstavlja perspektivu voćarstva ovog područja.

Savetodavni poslovi u voćarskoj proizvodnji obuhvataju: praćenje stanja i strukture proizvodnje i primene tehnoloških postupaka u proizvodnji; smernice u pogledu izbora agro i pomotehničkih mera u cilju optimalne proizvodnje; izbor vrsta i sorti, sistema gajenja i razmaka sadnje; izrada uputstava; evidentiranje promena i stručna kontrola procesa proizvodnje sadnog materijala.

"Poljoprivredna stručna služba Ibar"  je ovlašćena organizacija za vršenje: prognozno-izveštajnih poslova u oblasti zaštite bilja, zdravstvenog pregleda useva i objekata za proizvodnju semena, rasada i sadnog materijala i zdravstvenog pregleda semena, rasada i sadnog materijala,  praćenja zdravstvenog stanja rasada i sadnog materijala iz uvoza kod krajnjeg korisnika – postkarantinski nadzor, kontrole proizvodnje semena, kontrole proizvodnje sadnog materijala (ruže). Stručna služba obavlja i sledeće poslove iz oblasti zaštite bilja:zdravstveni pregled pošiljaka bilja namenjenih izvozu, pružanja usluga u oblasti zaštite bilja (savetodavni i operativni). "Poljoprivredna stručna služba Ibar" D.O.O. Kraljevo organizuje predavanja za sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače i pruža informacije putem biltena i lokalnih sistema informisanja.