Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Kragujevac, d.o.o.

 

O nama

Poljoprivredna stanica Kragujevac kao stručna služba svojim radom pokriva poljoprivredno područje regiona Šumadije (opštine: Kragujevac, Topola, Aranđelovac, Rača, Knić, Batočina, Lapovo). Taj prostor ima oko 180.000 ha obradivih površina, sa 120.000 ha oraničnih, oko 30.000 ha pod voćem i vinogradima, 30.000 ha livada, pašnjaka i dr. Poljoprivrednom proizvodnjom se bavi više od 30.000 domaćinstava na prostoru 172 sela. Pored stručnog kadra Poljoprivredna stanica ima neophodne laboratorije i opremu:

• agrohemijska laboratorija

• fitopatološka i
• laboratorija za kontrolu kvaliteta semena poljoprivrednog bilja.
 

Tri su osnovne celine sadržaja rada:

• saradnja sa naukom radi primene u praksi

• edukacija struke u svim vidovima primarne poljoprivredne proizvodnje

• povereni poslovi od strane Ministarstva poljoprivrede (sistematska kontrola plodnosti zemljišta,kontrola proizvodnje semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, mere selekcije u stočarstvu, prognozno izveštajna služba...)

U osnovi biljne proizvodnje testiranjem biljnih vrsta, sorata i hibrida na našim atarima imajući željeni cilj, edukacijom smo uveli odgovarajuću setvenu strukturu kao i adekvatne sorte i hibride.U odnosu na period pre nekoliko decenija promenjena je setvena struktura. Značajne su površine pod tritikaleom, stočnim graškom, grahoricom i nekim drugim krmnim biljem što pored drugih prednosti obezbeđujemo i kompletnu stočnu hranu sa poseda.Proizvodnja mesa i mleka su na neki način lična karta 2/3 naših domaćinstava. Ono što smo nasledili u populaciji goveda, svinja, ovaca održali smo u kvalitetu, merama selekcije a naravno svojim radom unosimo nove poboljšane genetske odlike. Na primer goveda Simentalske rase iz godine u godinu povećavaju mlečnost kao i tovnost što podrazumeva veći randman, bolju tovnost i veći prirast. To ovu rasu goveda svrstava u red najboljih rasa dvojnih sposobnosti. Navedene odlike su apsolutno uporedive sa razvijenim agrarnim zemljama.Šumadija proizvodi šljivu i drugo voće, po čemu je bila, ostala i biće prepoznatljiva van prostora Srbije. To je mišljenje svih koji su sa zadovoljstvom odredili mesto mnogih domaćina, proizvođača nivoa plantažnog tipa agrarno razvijenih zemalja. Stručno u oblasti voćarstva i zaštite bilja neophodnom višegodišnjom edukacijom u zasnivanju i negovanju zasada prisutni smo, sa ciljem da postignemo još više.

 

Rad službe podeljen je po odsecima i to:

• služba za ratarstvo i povrtarstvo
• služba za stočarstvo
• služba za voćarstvo i vinogradarstvo
• služba za zaštitu bilja
• agrohemijska laboratorija
• semenska laboratorija
• fito laboratorija
 

Služba za ratarstvo

 • stručna kontrola proizvodnje semena
• postavljanje mikro i makro ogleda pšenice i kukuruza
• savetodavni rad
• izveštavanje o sezonskim poslovima
• edukacija poljoprivrednih proizvođača putem sredstava informisanja, štampe, biltena, predavanja

 

Služba za stočarstvo

 • unapređenje genetskog materijala
• vrši nadzor i organizuje rad na vođenju matične evidencuje,selekcije i kontrole priplodne stoke u osnovnim službsma
• organizovanje selekcijskih smotri, stočarskih izložbi
• licenciranje ovnova
• izveštavanje za STIPS
• primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
• pružanje stručnih saveta (bilteni, TV i radio informisanje)
 

Služba za voćarstvo i vinogradarstvo

 • stručna kontrola proizvodnje sadnog materijala
• pružanje stručnih saveta na odabranim gazdinstvima
• pružanje stručnih saveta (bilteni, TV i radio informisanje)
• izrada projekata
 

Služba za zaštitu bilja

 • zdravstvena kontrola proizvodnje semena i sadnog materujala
• pregled pošiljki biljnog porekla namenjenih izvozu i reeksport
• edukacija poljoprivrednih proizvođača putem sredstava informisanja, štampe, biltena, predavanja
• izrada projekata
• vođenje evidencije o prodaji pesticida na malo
• sprovođenje moritoringa za merkantilni krompir
• praćenje i suzbijanje invazivnih korova
• praćenje i suzbijanje ekonomski najvažnijih bolesti i štetočina
• rad na izveštajno-prognoznim poslovima
• rad sa odabranim gazdinstvima
 

Agrohemijska laboratorija

• sistematska kontrola plodnosti zemljišta
• određivanje makro i mikro elemenata u zemljištu
• određivanje hemijskog sastava neorganskih i organskih đubriva
 

Semenska laboratorija

 • kontrola kvaliteta semena poljoprivrednog bilja
 

Fito laboratorija

 • identifikacija bolesti i štetočina
• ispitivanje prisustva patogena na semenu i sadnom materijalu