Poljoprivredna savetodavna i stručna služba KOSOVSKA MITROVICA, d.o.o.

 

O nama

Poljoprivredna strucna služba Kosovska Mitrovica radi poslove utvrđene Zakonom o Poljoprivrednoj službi Republike Srbije, Zakonom o stočarstvu, Zakonom o zemljištu, Zakonom o semenu i sadnom materijalu, Zakonom o zaštiti bilja od biljnih bolesti, štetočina i korova i drugim zakonskim propisima. Služba radi i poslove po ovlašćenjima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao što su:stručna i zdravstvena kontrola nad proizvodnjom semena i sadnog materijala poljoprivednog bilja, proizvodnja priplodnog materijala u stočarstvu, kontrola izvoza poljoprivtednih proizvoda i izdavanje fitosanitarnih uverenja. Od jula 1999.god. navedene poslove ne obavljamo zbog prisustva UMNKA-a i snaga UN na području Kosova i Metohije.
 
Područje rada poljoprivredne strčne službe Kosovska Mitrovica su područja opština Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok, Leposavić, Vučitrn i Srbica, koje pokrivaju površinu od 58.890 ha. Na ovoj površini nalazi se  180 sela sa 7864 gazdinstava u kojima živi oko 61000 stanovnika.
 
Prirodni uslovi kako klimatski  tako i pedološki uslovljavaju i strukturu poljoprivredne proizvodnje na našem području. Ravničarski deo doline Ibra kao i teritorija opštine Vučitrn i Srbica pružaju mogućnost za ratarsku i povrtarsku proizvodnju. Brtsko planinsko područje severa Kosmeata (opštine Leposdavić, Zubin Potok i Zvečan) pruža mogućnost mešovite poljoprivredne proizvodnje (ratarske, voćarske i stočarske proizvodnje). Rad  naše službe odvija se po utvrđenim poslovima i zadacima, a relizuju ga 4 dipolomirana inžinjera poljoprivrede. Od 1999.godine nismo imali  odgovarajuće poslovne prostorije jer poslovni prostor i oprema je ostala u južnom delu Kosovske Mitrovice da bi od 01.01.2009.godine bili useljeni u dve prostoije dobijene od strane opštine Kosovska Mitrovica.
 
Rad službe je podeljen po odsecima i to
 
• Služba za ratarstvo
 
• Služba za stočarstvo
 
• Služba za voćarstvo
 
• Služba za zaštitu bilja
 
 
Služba za ratastvo
 
- Postavljanje makro i demonstracionih ogleda za različite kulture (kukutuz, pšenica, ječam, tritikale, raž, soja)
 
- Preporuka najpogodnijeg sortmenta za različite mikroklimatske i agroekološke uslove
 
- Primena stručnih mera na odabranim i drugim gazdinstvima
 
- održavanje predavanja (zimske škole, radionice) Davanje stručnih saveta (Bilteni, TV, i radio informisanje)
 
 
Služba za stočarstvo
 
- Primena i pružanje stručnih saveta
 
- Pružanje stručnih saveta (Bilten, TV, i radio informisane)
 
- Održavanje predavanja, radionice, i zimske škole
 
- Pružanje stručne pomoći na odabranim gazdinstvima.
 
 
Služba za voćarstvo
 
- Pružanje stručnih saveta
 
- Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
 
- Bilteni, TV, i radio informisanje
 
- Održavanje predavanje, radionica i zimske škole
 
 
Služba za zaštitu bilja
 
- Praćenje pojave biljnih bolesti, štetočina i korova  i njihova prognoza
 
- Pružanje stručnih saveta
 
- Bilteni, TV, i radio informisanje
 
- Primena sručnih mera na odabranim i drugim gazdinstvima
 
- Održavanje predavanja, radionica  i zimska škola
 
 
Finansiranje se vrši preko Ministarstva Poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. Sve usluge službe su besplatne za sve proizvođače, a nadzor nad radom poljoprivredne službe vrši  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede RS.