Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Šabac, d.o.o.

 

O nama

Delatnost 

Poljoprivredna stručna služba Šabac ima status područne poljoprivredne stručne službe i nosilac je određenih kontrolnih javnih ovlašćenja koja mu je poverilo Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije.

Naziv opština 

Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije 2009.godine, PSS Šabac su povereni poslovi na unapređenju poljoprivredne proizvodnje na području opština Bogatić, Vladimirci, Koceljeva, Obrenovac i Šabac. 

Osnovne karakteristike teritorije

Opština Šabac, Bogatić, Vladimirci, Koceljeva i Obrenovac zahvataju zapadni i severozapadni deo Republike Srbije i pripadaju Mačvanskom okrugu i  Podrinjsko-Kolubarskom regionu. Ova područja ograničena su na severu prema Sremu rekom Savom, na zapadu  prema Bosni, Drinom. Po svom poljoprivrednom potencijalu - resursima,   geografskom položaju, tradiciji - Region spada u najbogatija područja u centralnoj Srbiji. Broj naselja  je 141.

Broj stanovnika

Na području opština Šabac, Bogatić, Vladimirci i Koceljeva, prema popisu iz 2002.   godine živi 191.892 stanovnika. Po popisu  2002. godine na području navedenih opština bilo je  59.168 poljoprivrednih stanovnika. Učešće poljoprivrednog u ukupnom stanovništvu je oko 31 %, ali se znatno razlikuje po opštinama kao rezultat nejednakog privrednog razvoja (Šabac 21%, Vladimirci 50%).

Površina i struktura poljoprivrednog zemljišta  

Ukupna poljoprivredna površina iznosi oko 185.173 ha (bez šumskog zemljišta). Ukupna obradiva povrsina iznosi 166.368 ha , od čega oranična površina je 149.315 ha, a voćnjaci i vinogradi zauzimaju 10.202 ha. Ostalo spada u pašnjake, močvare i trstike.   Specificnosti klime i reljefa   Klimatske odlike područja određene su njegovim geografskim položajem i  konkretnim svojstvima bitnih klimatskih faktora. Srednja godišnja temperatura ovog područja kreće se oko 11,5º. Suma godišnjih padavina varira od 650 do 950 mm, sa takođe značajnim razlikama u padavinama u toku vegetacionog perioda. Dužina vegetacionog perioda kreće se od 240-260 dana.     

Broj zaposlenih
 

Zavod za poljoprivredu ima ukupno 13 zaposlenih, od kojih 7 obavlja savetodavne poslove.  

Kadrovska struktura  

Od ukupnog broja radnika 9 je sa visokom stručnom spremom, 2 sa višom stručnom spremom i 2 sa srednjom stručnom spremom. Oblasti koje pokriva Zavod su: agropedologija, ratarstvo sa povrtarstvom, stočarstvo, voćarstvo sa vinogradarstvom i zaštita bilja. Zavod za poljoprivredu Sabac u organizacionom smislu cine sledeca odeljenja: 

 • agropedolosko,
 • ratarsko,
 • voćarsko,
 • stočarsko,
 • zaštitarsko i
 • odeljenje opstih poslova.  

Oprema  

Laboratorije - jedna u okviru koje su:  laboratorija za ispitivanje plodnosti zemljišta, za ispitivanje kvaliteta semena, kvaliteta stočne hrane i za ispitivanje mleka na procenat  mlečne masti. Laboratorija je trenutno u toku akreditacije. Računari: 8 kom., prevozna sredstva (auta): 3 kom.  

Najvažniji poslovi PSS
 

Savetodavni poslovi:

 1. Praćenje odabranih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,
 2. Edukativne aktivnosti u vidu direktnog ili indirektnog davanja preporuka i stručnih saveta na unapređenju poljoprivredeno-prehrambene proizvodnje,
 3. Uvođenje novog sortimenta i rasnog sastava izvođenjem demonstracionih ogleda u biljnoj i stočarskoj proizvodnji,
 4. Organizovanje i održavanje predavanja, seminara, radionica i kurseva,
 5. Izdavanje stručnih publikacija kao i svi drugi vidovi javnog informisanja iz oblasti koje se tiču novih dostignuća i zakonskih propisa iz oblasti poljoprivrede,
 6. Informisanje poljoprivrednih proizvođača o merama agrarne politike,
 7. Praćenje i izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima,
 8. Prikupljanje parametara i rad na unapređenju razvoja sela i seoskog turizma,
 9. Pomoć u formiranju i radu udruženja, asocijacija i društvenih grupa na selu,
 10. Informisanje poljoprivrednih proizvođača o održivoj poljoprivrednoj proizvodnji i očuvanju životne sredine i
 11. Prognozno-izveštajni poslovi.

Kontrolni poslovi:

1. Ispitivanje plodnosti zemljišta,
2. Obavljanje poslova iz čl.14. Zakona o merama za unapređenje stočarstva,
3. Poslovi pružanja savetodavnih i operativnih usluga u oblasti poljoprivrede,
4. Kontrola proizvodnje semena poljoprivrednog bilja,
5. Kontrola procesa proizvodnje sadnog materijala ruža,
6. Poslovi zdravstvenih pregleda (vizuelni pregledi) u toku vegetacije useva i objekata za  proizvodnju semena, rasada i sadnog materijala, kao i zdravstvene preglede bezvirusnog ili na određene viruse testiranog semena, rasada i sadnog materijala,
7. Postkarantinski nadzor nad objektima pod biljem,
8. Zdravstveni pregled pošiljaka bilja koje se izvoze ili reeksportuju iz RS.