Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Čačak, d.o.o.

 

O nama

Poljoprivredna stručna služba Čačak  radi sve poslove utvrđene Zakonom o Poljoprivrednoj službi Republike Srbije, Zakonom o stočarstvu, Zakonom o Zemljištu, Zakonom o semenu i sadnom materijalu, Zakonom o zaštiti bilja od biljnih bolesti štetočina i korova i drugim zakonskim propisima. Služba radi i određene poslove po ovlašćenjima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao što su: stručna i zdravstvena kontrola nad proizvodnjom semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, proizvodnja priplodnog materijala u stočarstvu, kontrola izvoza poljoprivrednih proizvoda i izdavanje fitosanitarnih uverenja.
Područje rada Poljoprivredne stručne službe Čačak su područja opština Čačak, Gornji Milanovac, Lučani, Arilje i Požega koje pokrivaju površinu od  270150 ha. Raspolažemo sa podacima za teritorije opština Čačak, Gornji Milanovac i Lučane a to su : 157 naseljenih mesta u kojima živi oko 200.000 stanovnika i 31.000 poljoprivrednih gazdinstava, 125.000 ha poljoprivrednog zemljišta od čega 56.000 ha oranica, 17.000 ha voćnjaka, i 52.000 ha livada i pašnjaka.
Sa aspekta prirodnih uslova kako klimatskih tako i pedoloških naše područje ima značajnih prednosti u odnosu na druga područja u Srbiji jer je moguće uspešno organizovati proizvodnju u svim oblastima poljoprivrede.Ravničarski deo čačanske kotline i dolina zapadne Morave, pružaju odlične uslove za ratarsku i povrtarsku proizvodnju. Blago talasasti predeli na levoj strani Zapadne Morave, svojom ekspozicijom pružaju izvanredne uslove za plasteničku proizvodnju ranog povrća. Na brdskom području razvijena je voćarska i stočarska proizvodnja. Ovo područje je poznato po velikim voćnim zasadima i odličnim voćarima. Stočarstvo predstavlja stratešku granu unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ima posebno mesto i svoju tradiciju. Proizvodi od stočarstva predstavljaju najveći tržišni višak od čega poljoprivrednici ostvaruju preko 50% ukupnog dohotka. Područje Moravičkog okruga je prepoznatljivo po proizvodnji semenskog i merkantilnog krompira i kvalitetne maline.Rad naše službe se odvija po tačno utvđenim poslovima i zadacima i obavljaju ga 8 diplomiranih inžinjera poljoprivrede. Imamo i odgovarajuće poslovne i pomoćne prostorije, potrebnu labolatorijsku opremu, vozila i informacioni sistem.

Rad naše službe je podeljen po odsecima i to:

 • Služba za zaštitu bilja
 • Služba za ratarstvo
 • Služba za voćarstvo
 • Služba za stočarstvo
 • Služba za agroekonomiju  

Služba za zaštitu bilja

 • kontrola proizvodnje semena i sadnog materijala
 • zdravstveni pregledi pošiljki namenjenih izvozu
 • poslovi DDD
 • praćenje pojave bolesti i štetočina i njihova prognoza
 • pružanje stručnih saveta
 • (bilteni, sredstva javnog informisanja)
 • primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima  

Služba za ratarstvo

 • kontrola semenskog i sadnog materijala
 • provera pH vrednsoti zemljišta
 • postavljanje mikro, makro i demonstracionih ogleda za različite kulture (kukuruz, pšenica, ječam, tritikale)
 • preporuka najpogodnijeg sortimenta za različite mikroklimatske i agroekološke uslove
 • analiza kvaliteta semena primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima

Služba za voćarstvo

 • kontrola proizvodnje sadnog materijala
 • pružanje stručnih saveta u vidu biltena, putem sredstava javnog informisanja
 • primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima

Služba za stočarstvo

 • unapređenje genetskog materijala
 • vrši nadzor i organizuje rad na vođenju matične evidencije, selekcije i kontrole produktivnosti kvalitetne priplodne stoke u osnovnim službama
 • organizovanje selekcijskih smotri, stočarskih izložbi
 • primena stručnih mera
 • pružanje stručnih saveta (bilteni, TV i radio informisanje)  

Služba za agroekonomiju

 • savetodavne aktivnosti o aktuelnim uredbama, registraciji gazdinstava,  marketinga u poljoprivredi, pomoć u organizaciji i radu udruženja, pomoć pri izradi biznis planova.
 • pružanje stručnih saveta u vidu biltena, putem sredstava javnog informisanja
 • primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima 

Finansiranje službe vrši se delimično iz agrarnog budžeta preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS a delimično od prihoda sa tržišta pružanjem komercijalnih stručnih usluga proizvodnim organizacijama sa našeg područja. Usluge savetodavne službe za poljoprivredne proizvođače su besplatne. Nadzor nad radom poljoprivredne službe vrši Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS.