Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Leskovac

On April 29, 2021
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 18
Dana 29.04.2021. savetodavac Bojana Karapandžić posetio je udruženje Udruženje korisnika voda i poljoprivrednih proizvođača Jablanica, mesto Turekovac, opština Leskovac - grad, u periodu od 12:00 do 13:00 časova
Sastanak sa članovima udruženja je održan u cilju upoznavanja sa uslovima, načinom i dokumentacijom za korišćenje sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021.godini. Sastanak je održan na gazdinstvu Kocić Aleksandra u selu Svirce.


Izvor: PSSS Leskovac