Najava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Beograd

On Decembar 09, 2020
Posted by PSSS Mladenovac
Hits: 321

U periodu od 09.12.2020. do 11.12.2020. godine, održaće se zimska škola, mesto Mladenovac (varoš) , opština Beograd-Mladenovac, PSSS Beograd. Zimska škola počinje 09.12.2020. godine u 10:00 prema sledećem rasporedu:
09.12.2020.

09-12-2020.
   10:00 do 10:30 Dizajn i pakovanje/upravljanje brendom , eksterni predavač Marija Veljković
   10:30 do 11:00 Agrotehnika kukuruza , savetodavac Miloš Nikoletić
   11:15 do 11:45 Nacionalni standardi opšti i specifični kriterijumi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta za Meru 1 i Meru 7 IPARD II programa , savetodavac Radmila Koprivica
   11:45 do 12:15 PĐV u poljoprivredi , savetodavac Milica Janković
   12:30 do 13:00 Diverzifikacija prihoda na gazdinstvu , savetodavac Violeta Veličković
   13:00 do 13:30 Primena Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda , savetodavac Dragana Stoiljković
   13:45 do 14:15 Prerada , savetodavac Miloš Nikoletić

10-12-2020.
   10:00 do 10:30 Dizajn i pakovanje/upravljanje brendom , eksterni predavač Marija Veljković
   10:30 do 11:00 Uvođenje standarda u primarnoj proizvodnji voća i povrća , savetodavac Anka Kačarević
   11:15 do 11:45 Tumačenje agrohemijske analize zemljišta , savetodavac Zlatko Vampovac
   11:45 do 12:15 Antirezistentna strategija primene herbicida , savetodavac Eleonora Onć Jovanović
   12:30 do 13:00 Ishrana pšenice , savetodavac Zlatko Vampovac
   13:00 do 13:30 Vinogradarski registar i rejonizacija vinove loze , savetodavac Dejan Marinković
   13:45 do 14:15 Unapređenje proizvodnje i prerade grožđa , savetodavac Dejan Marinković

11-12-2020.
   10:00 do 10:30 Dizajn i pakovanje/upravljanje brendom , eksterni predavač Marija Veljković
   10:30 do 11:00 Zadrugarstvo u poljoprivredi , savetodavac Mladen Pavlović
   11:15 do 11:45 Proizvodnja sadnog materijala , savetodavac Zoran Janković
   11:45 do 12:15 Organska proizvodnja-aktuelni trendovi , savetodavac Bojan Mijatović
   12:30 do 13:00 Unapređenje kvaliteta mleka , savetodavac Dragoljub Krajnović
   13:00 do 13:30 Proizvodnja u govedarstvu sistem krava-tele , savetodavac Dragoljub Krajnović
   13:45 do 14:15 Bruto marža u poljoprivredi , savetodavac Mladen Pavlović
   14:15 do 14:45 PIS-mogućnosti primene , savetodavac Bojan Mijatović
   15:00 do 15:30 Prisutne insekatske vrste kao iznednadne ekonomski značaj štetočina , savetodavac Bojan Mijatović

U periodu od 09.12.do11.12.2020.godine PSSS Beograd organizovaće Zimsku školu za poljoprivredne proizvođače sa aktuelnim temama iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje kao i iz oblasti Agrarne politike,uz poštovanje svih mera u skladu sa odredbama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID – 19. Na predavanjima će biti izložene teme iz voćarstva, ratarstva, stočarstva, zaštite bilja, organske proizvodnje, kao i iz oblasti agrarne politike koje se odnose na zadrugarstvo i mere IPARD programa u Srbiji, kao i predavanje iz oblasti Global Gap standarda, agroekonomije koje se odnosi na troškove na poljopriivrednom gazdinstvu, i PDV-u u poljoprivredi.Napomena:Posle svakog izlaganja predviđeno je 5 minuta vremena za diskusiju.
Koordinator: Dragana Stoiljković


Izvor: PSSS Beograd