Download details
PSSS Šabac - Bilten Jul 2020 PSSS Šabac - Bilten Jul 2020
(0 votes)

1. Značaj i višestruka korist pri zaoravanju žetvenih ostataka - Gordana Rehak
2. Mehanički sastav zemljišta - Darko Simić
3. Siliranje jednogodišnjih leguminoza - Svetlana Zlatarić
4. Trulež glavice crnog luka - Slavica Maksimović
5. Suzbijanje korova na strništu - Slobodan Gošić
6. Sadnja jagode - Milorad Jocković
7. Značaj i tehnike upravljanja rizikom u poljoprivrednom sektoru - Mirjana Milošević

Data
Created 2020-07-31
Changed
Version
Size 1.62 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum ea76610e8601d01aa042f1001a67f86d
Created by Administrator
Changed by
Downloads 59
License
Price
Website
SHA1 Checksum 842ddc8f668b710ae8ec825454f8dc512117d3dc
Filename:PSSS ...020.pdf
Size:1.62 MB