Download details
PSSS Šabac - Bilten Septembar 2018. PSSS Šabac - Bilten Septembar 2018. HOT
(0 votes)

1.O humusu - Darko Simić
2.Važnost parametara agrohemijske analize zemljišta i njihov značaj na kulturne biljke i zemljište - Gordana Rehak
3.Živinski stajnjak - Svetlana Zlatarić
4.Suzbijanje korova u voćnjacima - Slavica Maksimović
5.Moljac paradajza - Slobodan Gošić
6.Ishrana krmača u različitim fazama proizvodnje - Zoran Kozlina
7.Organizovanje izložbi krava - Marina Gačić
8.Podrška za izgradnju i opremu objekata u poljoprivredi - Zoran Beljić
9.Tehnologija podizanja vinograda - Milorad Jocković

Data
Created 2018-09-19
Changed
Version
Size 2.36 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum c50e3e7ff9fd45e56fb0256acb5769cf
Created by Administrator
Changed by
Downloads 159
License
Price
Website
SHA1 Checksum 968f259e51226b12ebd991788ed10e1b87d0af94
Filename:PSSS ...018.pdf
Size:2.36 MB