Download details
PSSS Kosovska Mitrovica - Bilten April 2020. PSSS Kosovska Mitrovica - Bilten April 2020. HOT
(0 votes)

1.Gajenje paradajza i paprike na malom posedu - Nebojša Božović
2.Tehnologija proizvodnje soje - Zoran Mislosavlјević
3.Zaštita voća od kasnih prolećnih mrazeva - Ljilјana Gvozdić
4.Potreba svinja u mineralnim materijama  -Kosovka Jakšić
5.Sušenje cvetova, grančica i trulež plodova jabučastih (Monilinia fructigena)  -  Siniša Nedelјković

Data
Created 2020-04-16
Changed
Version
Size 602.28 KB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum 44d13359cc8b1afcce24a855e4c133bd
Created by Administrator
Changed by
Downloads 167
License
Price
Website
SHA1 Checksum e6c515cdee5498c37f8ad277e6808401bac053ee
Filename:PSSS ...020.pdf
Size:602.28 KB