Download details
PSSS Beograd - Bilten br. 1 2021 PSSS Beograd - Bilten br. 1 2021
(0 votes)

1. Javni poziv - Milica Janković
2. Japa grahorica - Milica Janković
3. Osnovna ofipada - Miloš Nikoletić
4. Setva kukuruza - Miloš Nikoletić
5. Zasnivanje veštačkih travnjaka - Violeta Veličković
6. Negativne strane monokulture-kukuruz - Dragana Stoiljković
7. Prihrana ozimih strnina - Anka Kačarević
8. Osetljivost borovnice na niske temperature u fenofazi cvetanja i zametanja plodova - Radmila Koprivica
9. Procena vrednosti vohnih zasada i stabala - Zoran Janković
10. Zakon o vinu, rejonizacija i vinogradarski registar - Dejan Marinković
11. Aktuelni koncepti intenzivnog gajenja jabuke - Dejan Marinković
12. Invazivni štetni organizmi u biljnoj proizvodnji - Eleonora Onć Jovanović
13. Fitosanitarne mere u zasadu vinove loze u periodu mirovanja - Bojan Mijatović
14. Biznis plan kao obavezni deo dokumentacije za IPARD aplikaciju - Mladen Pavlović
15. Upotreba Đubriva za prihranu pšenice - Zlatko Vampovac

Data
Created 2021-06-30
Changed
Version
Size 11.83 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum c288d1027dbef713c04f1b166d96b954
Created by Administrator
Changed by
Downloads 31
License
Price
Website
SHA1 Checksum a6bf1809c6625409f51016037fa2cc7259a2076d
Filename:Bilten 10.pdf
Size:11.83 MB