Download details
PSSS Beograd - Bilten Septembar  2020 PSSS Beograd - Bilten Septembar 2020 HOT
(0 votes)

1. Rezultati projekta-Violeta Veličković
2. Upotrebni i ekonomski značaj formiranja mašinskog prstena-  Mladen Pavlović
3. Izbor sadnog materijala-Zoran Janković
4. Čuvanje jabuka nakon berbe-Radmila Koprivica
5. Značaj agrohemijske analize zemljišta-Milica Janković
6. Osnovno đubrenje-Miloš Nikoletić
7. Grahorica-Dragana Stoiljković
8. Plodnost zemljišta u voćnjacima-Dejan Marinković
9. Delovanje organskih đubriva na zemljište i biljke-Zlatko Vampovac
10. Ljuštenje strništa u letnjem periodu-Zlatko Vampovac
11. Eska vinove loze-Ljiljana Krsmanović
12. Cikade kao štetočine pšenice-Ljiljana Krsmanović
13. Bakteriozna plamenjača pasulja-prouzrokovač Xanthomonas campestris pv. Phaseoli-Ljiljana Krsmanović
14. Stanje breskvinog smotavca (Cydia mollesta) na području PSSS Beograd-Bojan Mijatović
15. Siva trulež na paradajzu u zaštićenom prostoru-Eleonora Onć Jovanović
16. Osnovni činioci u selekciji goveda-Dragoljub Krajnović
17. Kako pravilno podesiti dvoredni berač kukuruza-Željko Lazić

Data
Created 2020-09-21
Changed
Version
Size 11.25 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum a570bb28ce1444ce22d990196894afb1
Created by Administrator
Changed by
Downloads 131
License
Price
Website
SHA1 Checksum f8de52abe006a298c3a0706127b4188d21541ecb
Filename:PSSS ...0 2.pdf
Size:11.25 MB