Download details
PSSS Beograd - Bilten April 2020 PSSS Beograd - Bilten April 2020 HOT
(0 votes)

1. Postupak podnošenja zahteva za dozvolu za kretanje poljoprivrednika tokom vanrednog stanja- Mladen Pavlović
2.Značaj i agrotehnika ječma -Milica Janković
3.Kako se boriti protiv suše u kukuruzu -Miloš Nikoletić
4.Predsetvena priprema zemljišta za setvu kukuruza- Violeta Veličković
5.Perko -Dragana Stoiljković
6.Uloga kupusnjača u održivoj poljoprivredi - Anka Kačarević
7.Združeni usevi u sistemu održive poljoprivrede -Zlatko Vampovac
8.Upotrba biostimulativnih đubriva u prevazilaženju stresnih agroklimatskih uslova- Radmila Koprivica
9.Vodič za rezidbu trešnje u gustim zasadima - Dejan Marinković
10.Mere zaštite voćaka od prolećnih mrazeva -Zoran Janković
11.Lucerkina buba -Eleonora Onć Jovanović
12.Trulež luka -Tamara Mihailović
13.Bolesti pšenice i mogućnosti suzbijanja-Bojan Mijatović
14.Zasušenje u proizvodnom ciklusu mlečnih krava -Dragoljub Krajnović
15.Sejalice za okopavine -Željko lazić

Data
Created 2020-04-16
Changed
Version
Size 8.55 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum 49b0887459c31cb64142fa9cdf4d2242
Created by Administrator
Changed by
Downloads 102
License
Price
Website
SHA1 Checksum fa9e17e23de924fce9e25530a6b51ce0d523f778
Filename:PSSS ...020.pdf
Size:8.55 MB