Download details
PSSS Beograd -Bilten Februar 2020 PSSS Beograd -Bilten Februar 2020 HOT
(0 votes)

1.Kako proceniti vrednost voćnog zasada-Mladen Pavlović
2.Rezidba kajsije-Radmila Koprivica
3.Sortiment kruške u EU-Dejan Marinković
4.Zimska nega jagode u intenzivnoj proizvodnji-Zoran Janković
5.Setva jarog stočnog graška i grahorice-Miloš Nikoletić
6.Plodored u povrtarskoj proizvodnji-Violeta Veličković
7.Lan-malo gajena biljka-Dragana Stoiljković
8.Osetljivost uljane repice na izmrzavanje-Anka Kačarević
9.Potrebe pšenice za elementima ishrane i prihrane-Zlatko Vampovac
10.Plesnivost lista paradajza-Fulvia fulva-Tamara Mihailović
11.Štete koje pričinjava krvava vaš i mogućnosti suzbijanja-Bojan Mijatović
12Ustilago maydis-mehurasta gar kukuruza-Tamara Mihailović
13.Virus patuljavosti pšenice i švedska mušica-Eleonora Onć Jovanović
14.Ishrana u početnom periodu laktacije kod mlečnih krava-Dragoljub Krajnović
15.Traktor u saobraćaju-Željko Lazić

Data
Created 2020-02-20
Changed
Version
Size 8.31 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum 73f910cace1dfa5d914c2849b142ad68
Created by Administrator
Changed by
Downloads 128
License
Price
Website
SHA1 Checksum 37e706c14917dde60eb1d2600551848255814e0c
Filename:PSSS ...020.pdf
Size:8.31 MB