Category: Materijali sa edukacija
Strana 1 od 10
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

Modul 13  Klimatske promene - uticaj i prilagođavanje u animalnoj proizvodnji

Date 2022-09-25
File Size 2.85 MB
Download 0

Модул 6: Органска сточарска производња

Date 2022-06-24
File Size 30.53 MB
Download 12

Заснивање засада малине и високожбунасте боровнице
Др Александар ЛепосавићИнститут за воћарство,
Чачак2. 06. 2022. године

Date 2022-06-20
File Size 5.52 MB
Download 41

Модул 12: Обрада земљишта као адаптацијска мера на климатске промене у пољопривредној производњи

Date 2022-05-30
File Size 12.91 MB
Download 31

Модул 10: Добра пољопривредна пракса

Date 2022-05-30
File Size 13.4 MB
Download 26

Модул 11: Адаптација на климатске промене у пољопривреди

Date 2022-05-29
File Size 14.05 MB
Download 35

Модул 2. Тумачење резултата агрохемијских анализа земљишта на основу елементе плодности (воћарство и виноградарство)

Date 2022-05-16
File Size 7.09 MB
Download 30

Модул 9: Коришћење софтвера у изради планова осемењавања крава

Date 2022-05-05
File Size 9.6 MB
Download 10

Модул 5: Унапређење производње млечних производа на пољопривредним газдинствима са производњом 150 - 1000 л/дан

Date 2022-05-04
File Size 3.84 MB
Download 9

Модул 1: Тумачење резултата агрохемијских анализа земљишта на основне елементе плодности (ратарство и повртарство)

Date 2022-04-29
File Size 16.64 MB
Download 32