Category: PSSS Zaječar
Strana 1 od 16
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Važne agrotehničke mere u proizvodnji paprike na otvorenom polju – Slavica Kodžopeljić
2.Formiranje cvetnih pupoljaka višnje - Mihajlo Žikić
3.Zaštita koštičavog voća u cvetanju i precvetavanju – Slavica Dželatović
4.Nabavka nove poljoprivredne priključne mehanizacije i opreme iz sredstava Budžetskog fonda za poljoprivredu Grada Zaječara - Saša Stamenković

Date 2022-05-09
File Size 6.62 MB
Download 3

1. Folijarna ishrana biljaka u savremenoj proizvodnji povrća - Slavica Kodžopeljić
2. Prolećna sadnja voćaka - Mihajlo Žikić
3. Preventivne mere u plasteničkoj proizvodnji rasada povrtarskih kultura - Slavica Dželatović
4. Elektronsko prijavljivanje sezonskih radnika - Saša Stamenković

Date 2022-03-28
File Size 3.01 MB
Download 10

1. Potrebe zelene salate u hranivima - Slavica Kodžopeljić
2. Kalcifikacija zemljišta - Slavica Kodžopeljić
3. Uticaj boja malč folije na proizvodnju povrća - Slavica Kodžopeljić
4. Pretakanje vina - Mihajlo Žikić
5. Najvažniji procesi u proizvodnji rakije šljivovice - Mihajlo Žikić
6. Rezidba kruške - Mihajlo Žikić
7. Zaštita salate - Slavica Dželatović
8. Jesenja zaštita koštičavog voća - Slavica Dželatović
9. Fitosanitarne mere u povrtarstvu - Slavica Dželatović
1. Izbor hraniva za zasušene krave - Ivanka Vidojković
2. Odgoj teladi - Ivanka Vidojković
3. Ishrana ovaca u zimskom periodu - Ivanka Vidojković
1. Avansna isplata IPARD podsticaja - Saša Stamenković
2. Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima - Saša Stamenković
3. Platforma eAgrar - Saša Stamenković

Date 2021-12-22
File Size 5.4 MB
Download 20

1. Letnja proizvodnja kornišona na otvorenom polju - Slavica Kodžopeljić                                                                       
2. Proizvodnja spanaća kao drugog useva - Slavica Kodžopeljić                                                                                               
3. Slabo zastupljeno povrće-rukola - Slavica Kodžopeljić                                                                                                    
4. Određivanje optimalnog vremena berbe dunje - Mihajlo Žikić                                                                               
5. Fosforna đubriva i njihova primena u voćarstvu - Mihajlo Žikić                                                                          
6. Osnovne faze u proizvodnji belih vina - Mihajlo Žikić                                                                                         
7. Zaštita krastavca - Slavica Dželatović                                                                                                              
8. Crna trulež grožđa - Slavica Dželatović                                                                                                                               
9. Bakteriozna plamenjača leske - Slavica Dželatović                                                                                                                                    
10. Ishrana koza - Ivanka Vidojković  
11. Vrste stajnjaka - Ivanka Vidojković
12. Poboljšanje kvaliteta sirovog mleka - Ivanka Vidojković                                                                                                                   
13. Podsticaji  Grada Zaječara za osiguranje poljoprivredne proizvodnje - Saša Stamenković
14. Pomoć države za nabavku kvalitetnih priplodnih grla - Saša Stamenković
15. Pravo na penzijsko osiguranje u poljoprivredi - Saša Stamenković

Date 2021-09-30
File Size 540.5 KB
Download 27

1. Dobra poljoprivredna praksa u ratarskoj proizvodnji - Slavica Кodžopeljić
2. Agrotehnička mera u proizvodnji zdravstveno bezbednog povrća - malčovanje - Slavica Кodžopeljić
3. Folijarna ishrana u intenzivnoj proizvodnji povrća - Slavica Кodžopeljić
4. Sorte leske - Mihajlo Žikić
5. Proizvodnja organskog voća-uslovimzasnivanja organske proizvodnje - Mihajlo Žikić
6. Prednosti i mane mašinske bere koštičavog voća - Mihajlo Žikić
7. Zaštita vinove loze - Slavica Dželatović
8. Zaštita leske - Slavica Dželatović
9. Moljac paradajza (Tuta absoluta) u plasteničkoj proizvodnji paradajza - Slavica Dželatović
10. Gajenje ćuraka - Ivanka Vidojković
11. Uticaj ishrane na količinu i kvalitet ovčijeg mleka - Ivanka Vidojković
12. Tečni proizvodi od surutke - Ivanka Vidojković
13. SCAP - Saša Stamenković
14. Izmena pravilnika o IPARD-u - Saša Stamenković
15. Podizanje višegodišnjih zasada voća i hmelja - Saša Stamenković

Date 2021-06-28
File Size 5.97 MB
Download 45

autor Slavica Кodžopeljić, dipl.inž. – stručni saradnik za ratarstvo i povrtarstvo

 1. Opasnost od izmrzavanja ozime pšenice
 2. Važni momenti u ranoj proizvodnji rasada povrća
 3. Кorišćenje zelenišnog đubriva u organskoj poljoprivredi

autor Mihajlo Žikić, dipl.inž. – stručni saradnik za voćarstvo i vinogradarstvo

 1. Prolećna sadnja voćaka
 2. Prednosti i mane zatravnjivanja voćnjaka
 3. Pravilno formiranje Gijovog uzgojnog oblika

autor Slavica Dželatović, dipl.inž. - stručni saradnik za zaštitu bilja

 1. Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca
 2. Prvo prolećno prskanje voćaka
 3. Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)

autor Ivanka Vidojković, dipl.inž.-stručni saradnik za stočarastvo

 1. 1.Sporedni proizvodi prehrambene industrije u ishrani preživara
 2. Izbor teladi za tov
 3. Određivanje najpovoljnijeg momenta prodaje stoke

autor Saša Stamenković, dipl.inž- stručni saradnik za agroekonomiju

 1. Prodaja jaja na poljoprivrednom gazdinstvu
 2. Podsticaji za tov
 3. Elektrifikacija polja uz pomoć države
Date 2021-03-22
File Size 4.57 MB
Download 78

1. Važni faktori u proizvodnji rasada povrtarskih biljaka – Slavica Kodžopeljić
2. Greške prilikom mešanja pesticida - Slavica Dželatović
3. Zimsko mirovanje voćaka – Mihajlo Žikić
4. Prodaja sirovog mleka na poljoprivrednom gazdinstvu - Saša Stamenković
5. Proizvodnja parmezana - ( Parmigiano – Reggiano ) - Ivanka Vidojković

Date 2020-12-30
File Size 1.59 MB
Download 75

1. Opasnost od glodara u voćnjacima - Slavica Dželatović
2. Sadnja kruške– Mihajlo Žikić
3. Digitalizacija stočarske proizvodnje - Saša Stamenković
4. Optimalno vreme za prvo osemenjavanje junica simentalske rase-Ivanka Vidojković

Date 2020-11-30
File Size 755.89 KB
Download 74

1. Organsko đubrivo-zelenišno đubrivo - Slavica Kodžopeljić
2. Jesenji tretman koštičavog voća– Slavica Dželatović
3. Najznačajniji faktori koji utiču na usvajanje hranljivih elemenata kod voćaka - Mihajlo Žikić
4. Finansijska pomoć stočarima-Saša Stamenković
5. Biosigurnost na porodičnim farmama svinja i poljoprivrednim gazdinstvima-Ivanka Vidojković

Date 2020-11-02
File Size 657.11 KB
Download 90

1. Korišćenje stajnjaka u organskoj proizvodnji - Slavica Kodžopeljić
2. Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)– Slavica Dželatović
3.Berba i čuvanje plodova lešnika- Mihajlo Žikić
4.Regresiranje osiguranja na području Grada Zaječara-Saša Stamenković

Date 2020-09-25
File Size 1.83 MB
Download 71