Category: PSSS Požarevac
Strana 5 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Preporuke Komisije za ocenu stanja useva kukuruza i praćenje sadržaja mikotoksina u  kukuruzu roda 2017. Godine - Aleksandar Stojanović
2. Obaveštenje o razmeni semenske za merkantilnu pšenicu - Milena Zafirović Stojanović
3. Mogućnosti korišćenja IPARD sredstava - Jovanović Zvezdana
4. Uzgoj prasadi - Nenad Vujč
5. Parenje ovaca - Jovan Grozdić
6. Orah - Ana Đorđević
7. Pravilna primena agrotehničkih mera - visoki prinosi ozime pšenice - Vlajkovac Jorgovanka
8. Skladišne štetočine - Nevena Nikolić
9. Pregled stanja useva uljane repice na teritoriji Braničevskog okruga - Jovica Jurišić
10. Tretiranje semena žitarica fungicidima - Dragana Urošević

Date 2017-10-12
File Size 1.15 MB
Download 217

1. Pravilnik o uslovima, načinu I obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja - Aleksandar Stojanović
2. Pregled prinosa hibrida suncokreta u demoogledu 2017. god. – Vlajkovac Jorgovanka
3. Upotreba silaže u tovu junadi - Nenad Vujčić
4. Plesnivost klipa kukuruza prouzrokovana prisustvom gljiva iz roda Aspergillus - Nevena Nikolić
5. Rak korena - Jovanović Zvezdana
6. Upotreba sudova u  tehnologiji proizvodnje jakih alkoholnih pića - Ana Đorđević
7. Veliki kupusar - Pieris brassicae - Dragana Urošević
8. Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)- stanje u voćnjacima i vinogradima - Jovica Jurišić
9. Izbor lokacije za podizanje voćnjaka - Milena Zafirović Stojanović
10. Ovčije mleko - Jovan Grozdić

Date 2017-09-18
File Size 1.41 MB
Download 215

1. Kajsijevača - Ana Đorđević
2. Suzbijanje korova u sirku za zrno - Jovanović Zvezdana
3. Tov junadi silažom - Nenad Vujčić
4. Suzbijanje korova na strništu - Dragana Urošević
5. Bela ili medena cikada (Metclfa pruinosa) - Božanić Monika
6. Komercijalni kvalitet zrnastih proizvoda - Vlajkovac Jorgovanka
7. Sadnja jagoda - Milena Zafirović Stojanović
8. Crvenilo kukuruza - Nevena Nikolić
9. Proizvodnja silaže u sušnim uslovima - Jovan Grozdić
10. Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje - Aleksandar Stojanović

Date 2017-08-15
File Size 1.09 MB
Download 529

1. Lubenica - Ana Đorđević
2. Zlatasto žutilo vinove loze–(Flavescence doree) –Božanić Monika,
3. Fuzariozno uvenuće dinje - Jovanović Zvezdana
4. Rezultat demoogleda ozimih strnih žita u 2016/2017. godini - Vlajkovac Jorgovanka
5. Značaj livada i pašnjaka- Nenad Vujčić
6. Đubrenje voćaka azotom - Milena Zafirović Stojanović
7. Crna pegavost lista i krastavost plodova paradajza – Pseudomonas syringae pv. Tomato - Dragana Urošević
8. Zaoravanjem žetvenih ostataka čuvamo plodnost zemljišta – Aleksandar Stojanović
9. Moljac paradajza (Tuta absoluta) - Nevena Nikolić
10. Ishrana koza u organskoj proizvodnji - Jovan Grozdić

Date 2017-07-14
File Size 1.3 MB
Download 511

1. Pojava podgrizajućih sovica na povrću - Jovanović Zvezdana
2. Životinje za tov- Nenad Vujčić
3. Suzbijanje breskvinog smotavca - Božanić Monika
4. Zadrugarstvo kao rešenje za mala i srednja poljoprivredna gazdinstva -  Ana Đorđević
5. Kako konkurisati za IPARD sredstva - Aleksandar Stojanović
6. Sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta dozvoljeni za primenu u organskoj biljnoj proizvodnji - Milena Zafirović Stojanović
7. Tehnologija proizvodnje postrnog kupusa - Vlajkovac Jorgovanka
8. Kvalitet kravljeg mleka - Jovan Grozdić
9. Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) - Jovica Jurišić
10. Plamenjača suncokreta (Plasmopara halstedii) - Nevena Nikolić

Date 2017-06-19
File Size 1.28 MB
Download 586
 1. Tehnologija proizvodnje i značaj čičoke u ishrani ljudi i životinja - Vlajkovac Jorgovanka
 2. Krompirova zlatica - Božanić Monika
 3. Šta utiče na plodnost kod krava - Vujčić Nenad
 4. Fuzarioza klasa ječma - Jovanović Zvezdana
 5. Zaštita pšenice - Jurišić Jovica
 6. Plamenjača krompira (Phytophthora infestans) - Nikolić Nevena
 7. Raspisan konkurs za podršku mladim poljoprivrednicima - Stojanović Aleksandar
 8. Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja - Zafirović Stojanović Milena
 9. Sirova soja u ishrani muznih krava - Grozdić Jovan
 10. Značaj poštovanja plodoreda - Đorđević Ana
Date 2017-05-17
File Size 1.33 MB
Download 517
 1. Tehnologija proizvodnje heljde - Vlajkovac Jorgovanka
 2. Kopriva - hranljiva i lekovita svojstva - Đorđević Ana
 3. Pravilno negovanje junica - Vujčić Nenad
 4. Siva kukuruzna pipa - Božanić Monika
 5. Zaštita suncokreta od korova posle setve , a pre nicanja - Jovanović Zvezdana
 6. Suzbijanje korova u usevu kukuruza - Nikolić Nevena
 7. Zdravstveno stanje ozime pšenice - Jurišić Jovica
 8. Subvencije Ministarstva poljoprivrede za mlade poljoprivrednike - Zafirović Stojanović Milena
 9. Subvencije Ministarstva poljoprivrede za kupovinu novih traktora - Stojanović Aleksandar
 10. Odgoj jagnjadi - Grozdić Jovan
Date 2017-04-21
File Size 1.07 MB
Download 612
 1. Pravo vreme za drugo pretakanje vina - Đorđević Ana
 2. Vilina kosica- Cuscuta campestris Yunck. - Nikolić Nevena
 3. Zdravstveno stanje ozimih useva ječma - Jurišić Jovica
 4. Tehnologija proizvodnje kukuruza - Vlajkovac Jorgovanka
 5. Zemljišne štetočine i mogućnosti njihovog suzbijanja - Jovanović Zvezdana
 6. Rezidba leske u rodu - Zafirović Stojanović Milena
 7. Uslovi spoljne sredine za gajenje sirka za zrno - Stojanović Aleksandar
 8. Uslovi držanja i plodnost krava - Vujčić Nenad
 9. Kovrdžavost lišća breskve - Božanić Monika
 10. Subvencionisanje nabavke kvaltetnog priplodnog materijala Ministarstva poljoprivrede - Grozdić Jovan
Date 2017-03-20
File Size 1425062
Download 486
 1. Tehnologija proizvodnje esparzete - Vlajkovac Jorgovanka
 2. Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice - Jurišić Jovica
 3. Prouzrokovači bolesti rasada i mere zaštite - Božanić Monika
 4. Pravilna ishrana ovnova za priplod - Vujčić Nenad
 5. Ne prihvatljivi troškovi IPARD programa - Zafirović Stojanović Milena
 6. Spisak ovlašćenik kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole I sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2017. Godinu - Stojanović Aleksandar
 7. Kupus - Đorđević Ana
 8. Zaštita stare lucerke od korova u zimskom periodu - Jovanović Zvezdana
 9. Sastav i hranljiva vrednost hraniva - Grozdić Jovan
Date 2017-02-17
File Size 1147781
Download 469
 1. Kako izbaciti štetne materije iz organizma - Vlajkovac Jorgovanka
 2. Pesticidi i ljudsko zdravlje - Božanić Monika
 3. Žitni bauljar- Zabrus tenebrioides - Jovanović Zvezdana
 4. Uticaj niskuh emperatura na voće - Zafirović Stojanović Milena
 5. Prihrana ozime pšenice - Stojanović Aleksandar
 6. Savremeno oplemenjivanje goveda - Grozdić Jovan
 7. Bundeva - Đorđević Ana
 8. Voćna mušica - Drosophila suzukii - Jurišić Jovica
 9. Higijenski ispravno mleko - Vujčić Nenad
Date 2017-01-19
File Size 1146916
Download 457