Category: PSSS Požarevac
Strana 4 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) – Zvezdana Jovanović
2. Miskantus - Aleksandar Stojanović Orah – Ana Đorđević
3. Ishrana domaćih životinja – Nenad Vujčić
4. Bolest svinjska kuga – Dane Hrkalović
5. Setva ozime pšenice bez osnovne obrade – direktna setva – Jorg ovanka Vlajkovac
6. Lisne vaši na ratarskim usevima – Dragana Urošević
7. Sprečavanje klijanja krtola krompira – Jovica Jurišić

Date 2018-12-03
File Size 1014.51 KB
Download 171

1. Plamenjača kupusa (Peronospora parasitica) - Zvezdana Jovanović
2. Higijena mleka  - Nenad Vujčić
3. Pregled prinosa hibrida kukuruza u demoogledu- Jorgovanka Vlajkovac
4. Simbiozna azotofiksacija - Aleksandar Stojanović
5. Celer lekovita i nutritivna svojstva - Ana Đorđević
6. Uslovi za IPARD fondove - Nacionalni standardi - Milena Zafirović
7. Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) – Jovica Jurišić
8. Jesenje „plavo“ prskanje voćaka  -  Dragana Urošević
9. Sudanska trava - Dane Hrkalović

Date 2018-11-01
File Size 1.26 MB
Download 165

1.Značaj poštovanja plodoreda – Ana Đorđević
2.Moderna „Knjiga polja“ – Aleksandar Stojanović
3.Selekcija trkaćih konja  - Nenad Vujčić
4.Fiziologija varenja kod goveda - Nenad Vujčić
5.Prinosi ozimih strnih žita u demoogledu u 2018.godini – Jorgovanka Vlajkovac
6.Prinosi hibrida suncokreta u demoogledu u 2018. god. – Jorgovanka Vlajkovac
7.Dezinfekcija zemljišta u zaštićenom prostoru - Zvezdana Jovanović
8.Zaprašivanje semena ozimih strnih žita za setvu – Jovica Jurišić
9.Skladišne štetočine žitarica – Dragana Urošević
10.Repičina lisna osa - Athalia rosae – Nevena Ristić
11.Napajanje krava vodom – Dane Hrkalović

Date 2018-09-19
File Size 1.1 MB
Download 202

1.Rakija od breskve – Ana Đorđević
2.Podrška mladim poljoprivrednicima – Aleksandar Stojanović
3.Fiziološki poremećaj kod krompira- Zvezdana Jovanović
4.Telesna kondicija mlečnih krava  - Nenad Vujčić
5.Siliranje kukuruza – Dane Hrkalović
6.Komercijalni kvalitet kukuruza i suncokreta - Jorgovanka  Vlajkovac
7.Azijska voćna mušica - Drosophila suzukii i siva trulež grožđa Botrytis cinerea -Jovica Jurišić
8.Mere borbe protiv krompirovog moljca- Nevena Ristić
9.Vilina kosica – Cuscuta campestris u usevu lucerke – Dragana Urošević

Date 2018-08-16
File Size 1008.25 KB
Download 199

1.Kupinovača–Ana Đorđević
2.Ishrana koza za vreme pripusta-Nenad Vujčić
3.Đubrenje oraha–Milena Zafirović Stojanović
4.Rezultai demoogleda ozimih strnih žita u 2017/2018. godini–Jorgovanka Vlajkovac
5.Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) na teritoriji Braničevskog okruga–Jovica Jurišić
6.Pojava buvača ( Phyllotreta spp.)–Zvezdana Jovanović
7.Pegavost paprike prouzokovana prisustvom bakterije Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria–Nevena Ristić
8.Antraknoza lubenica i dinja (Colletotrichum lagenarium)-Dragana Urošević
9.Proizvodnja kupusa–Aleksandar Stojanović

Date 2018-07-25
File Size 1.22 MB
Download 190

1.Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) – Jovica Jurišić
2.Žitni pivci (Anisoplia spp.) – Dragana Urošević
3.Grinje na soji – Zvezdana Jovanović
4.Ambientalna temperatura za gajenje goveda – Dane Hrkalović
5.Proizvodnja mesa u sistemu krava tele – Dane Hrkalović
6.Neplodnost krava – Nenad Vujčić
7.Tehnologija proizvodnje i primena čičoke –Jorgovanka Vlajkovac
8.Trešnjevača – Ana Đorđević
9.Koštičavo voće – Aleksandar Stojanović
10.Suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti u usevu krompira– Nevena Ristić

Date 2018-06-25
File Size 1.29 MB
Download 221

1.Кредитна подршка банака пољопривредним произвођачима–Ана Ђорђевић
2.Примена хранивих материја код сунцокрета–Александар Стојановић
3.Ненад Вујчић–Хигијена у штали
4.Корективно сузбијање корова у усеву кукуруза после ницања кукуруза и корова-Звездана Јовановић
5.Рамулариозна пегавост јечма - Ramularia collo-cygni;
6.Fusarium graminearum –проузроковач фузариозе класа-Јовица Јуришић
7.Кукурузна пипа Tanymecus dilaticollis-Драгана Урошевић
8.Силажа у тову јунади–Дане Хркаловић
9.Вирус бронзавости парадајза (Tomato spotted wilt virus, TSWV)-Невена Ристић
10.Примена и значај фолијарних ђубрива-Јоргованка Влајковац
11.Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу-Милена Зафировић Стојановић

Date 2018-05-21
File Size 1.43 MB
Download 186
 1. Zaštita crnog luka od korova - Zvezdana Jovanović
 2. Zaštita ječma i uljane repice - Jovica Jurišić
 3. Suzbijanje korova u usevu kukuruza u PRE-EM tretmanu (posle setve, a pre nicanja gajene biljke) - Dragana Urošević
 4. Proizvodnja raži – Aleksandar Stojanović
 5. Hleb od raži – Ana Đorđević
 6. Uslovi za držanje goveda - Jovan Grozdić
 7. Bosiljak kao lek - Jorgovanka Vlajkovac
Date 2018-04-25
File Size 1.07 MB
Download 189
 1. Subvencije za podizanje višegodišnjih zasada voća, vinove loze i hmelja - Milena Zafirović Stojanović
 2. Faktori koji utiču na izbor životinja za tov – Nenad Vujčić
 3. Mogućnosti suzbijanja žičnjaka na gajenim kulturama – Zvezdana Jovanović
 4. Hranljiva i lekovita vrednost cvekle – Ana Đorđević
 5. Kovrdžavost lišća breskve (Taphrina deformans) - Dragana Urošević
 6. Suzbijanje viline kosice u lucerištima i deteliništima - Nevena Ristić
 7. Značaj unošenja kalcijuma u zemljište - Jorgovanka Vlajkovac
 8. Prisustvo male i velike repičine pipe u uljanoj repici - Jovica Jurišić
 9. Smeštaj krava - Jovan Grozdić
Date 2018-03-16
File Size 1.41 MB
Download 196

1. Prihrana pšenice - Aleksandar Stojanović
2. Limun – Ana Đorđević
3. Štete u rasadu od puževa golaća – Zvezdana Jovanović
4. Uzgajalište za prasad – Nenad Vujčić
5. Zdravsteno stanje ozimog ječma i pšenica -Jovica Jurišić
6. Združeni usevi u organskoj proizvodnji – Jorgovanka Vlajkovac
7. Suzbijanje korova u pšenici – Dragana Urošević
8. Štetnost štitastih vašiju – Nevena Ristić
9. Odgoj jagnjadi – Jovan Grozdić

Date 2018-02-22
File Size 1.15 MB
Download 195