Category: PSSS Požarevac
Strana 2 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Bob (Faba vulgaris) - Danijela Ilić
2.Hranlјiva vrednost  i lekovita svojstva koprive - Ana Đorđević
3.Ishrana ovnova– Nenad Vujčić
4.Faktori koji doprinose prinosu i sastavu mleka– Dane Hrkalović
5.Sistem kosidbe lucerke - Jorgovanka Vlajkovac
6.Primena herbicida u kukuruzu posle setve, a pre nicanja  -Dragana Urošević
7.Primena herbicida u usevu soje - Zvezdana  Jovanović
8.Knjiga polјa – Aleksandar Stojanović

Date 2020-06-16
File Size 1.01 MB
Download 72

1.Uslovi uspevanja kukuruza – Danijela Ilić
2.Diverzifikacija na poljoprivrednom gazdinstvu - Ana Đorđević
3.Selekcija u konjarstvu– Nenad Vujčić
4.Polno sazrevanje junica– Dane Hrkalović
5.Sposobnost rezistentnosti na pesticide - Zvezdana  Jovanović
6.Štetnost male i velike repičine pipe- Nevena Ristić
7.Agrotehnika proizvodnje rena i lekovita svojstva -Jorgovanka Vlajkovac

Date 2020-03-31
File Size 890.96 KB
Download 90

1.Heljda (Fagopurum esculentum) – Danijela Ilić
2.Pasulj (Phaselus vulgaris) – Danijela Ilić
3.Celer kao lek i hrana - Ana Đorđević
4.Prasad u odgoju – Nenad Vujčić
3.Nabavka sadnog materijala za podizanje voćnih zasada – Milena Zafirović
4.Pravovremena zaštita od prouzokovača kovrdžavosti lista breskve - Nevena Ristić
5.Kako do viskoih prinosa kukuruza – Jorgovanka Vlajkovac
6.Način i vreme berbe heljde - Aleksandar Stojanović
7.Zaštita crnog luka od korova - Zvezdana Jovanović
8.Odgoj jagnjadi – Dane Hrkalović

Date 2020-03-31
File Size 995.07 KB
Download 95

1.Konkurs za podnošenje zahteva za ostvarivanje podsticaja za nabavku novog traktora u 2020. godini – Milena Zafirović
2.Obuke za korisnike IPARD podsticaja- Ana Đorđević
3.Karakteristike tovnih rasa goveda – Nenad Vujčić
4.Suzbijanje plamenjače salate- Bremia lactuce (u plasteničkoj proizvodnji)– Jovica Jurišić
5.Prihrana ozime pšenice - Jorgovanka Vlajkovac
6.Prouzrokovač sušenja cvetova i grančica na leski- Nevena Ristić
7.Proizvodnja rena – Aleksandar Stojanović
8.Ishrana odlučene prasadi– DaneHrkalović
9.Zaštita lucerke od korova–ZvezdanaJovanović

Date 2020-02-12
File Size 942.41 KB
Download 108

1.Lan  – Ana Đorđević
2.Rukola  – Ana Đorđević
3.Odgoj jagnjadi - Nenad Vujčić
4.Gajene bilјke – čistači organizma od toksina -   Jorgovanka Vlajkovac
5.Pravilna nega krava- Dane Hrkalović
6.IPARD podsticaji za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga polјoprivrednih proizvoda u sektoru voća i povrća - Milena Zafirović
7.Vaši i cikade vektori virusa na pšenici- Nevena Ristić
8.Jagodina grinja- Zvezdana Jovanović
9.Mrežasta pegavost lista ječma– Jovica Jurišić
10.Pšenična nematoda- Jovica Jurišić

Date 2019-12-31
File Size 1.14 MB
Download 110

1.Podrška mladim polјoprivrednicima – AnaĐorđević
2.Zaštita od krompirovog molјca u skladištima  krompira - Zvezdana Jovanović
3.Period tečne ishrane teladi- Dane Hrkalović
4.Ishrana krmača - Nenad Vujčić
5.Značaj ranije osnovne obrade zemlјišta u jesen -  Jorgovanka Vlajkovac
6.Zaštita ozimih strnih žita (pšenice, ječma, raži i tritikalea) – Jovica Jurišić
7.Sušenje centralnog lista mladih bilјaka ozimih strnih žita – Nevena Ristić

Date 2019-12-31
File Size 1.02 MB
Download 107

1.Pregled prinosa  hibrida kukuruza u demoogledu u 2019. godini – Jorgovanka Vlajkovac
2.Smeštaj i držanje mlečnih krava - Nenad  Vujčić
3.Dunjevača – aromatična lepotica – AnaĐorđević
4.Prouzrokovač pegavosti jagode-Mycosphaerella fragariae- Nevena Ristić
5.Najznačajnija bolest ruže- Zvezdana Jovanović
6.broci za visokosteone krave - Dane Hrkalović
7.Suzbijanje štetočina ulјane repice– Jovica Jurišić
8.Postupci za podizanje zasada lešnika – Milena Zafirović
9.Četvrti javni poziv polјopprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora– Aleksandar Stojanović

Date 2019-12-31
File Size 1.53 MB
Download 109


1.Hranljiva i nutritivna vrednost oraha – AnaĐorđević
2.Setva ozimog stočnog graška – Aleksandar Stojanović
3.Halyomorpha halys - braon mramorasta stenica – Jovica Jurišić
4.Značaj jesenjeg “plavog prskanja” u voćnjaku - Zvezdana Jovanović
5.Kvalitet mleka - Nenad Vujčić
6.Osnivanje zemljoradničke zadruge i organi upravljanja– Jorgovanka Vlajkovac
7.Hlađenje mleka- Dane Hrkalović

Date 2019-10-16
File Size 960.36 KB
Download 126

1.Rezultati prinosa sorata u demoogledu ozimih strnih žita u 2018/2019. god. i primenjene  agrotehničke mere – Jorgovanka Vlajkovac
2.Postupak apliciranja za IPARD sredstva - Zvezdana Jovanović
3.Karakteristike simentalca  - Nenad Vujčić
4.Zaštita vinove loze – Jovica Jurišić
5.Značaj plodnosti kod krava - Dane Hrkalović
6.Letnja bolest vina – AnaĐorđević

Date 2019-10-16
File Size 1013.95 KB
Download 136

1.Rakija od breskve – AnaĐorđević
2.Moljac paradajza- Zvezdana Jovanović
3.Najčešće metaboličke bolesti muznih krava - Dane Hrkalović
4.Prednosti senaže - Nenad Vujčić
5.Znača i agrotehnika proizvodnje uljane repice – Jorgovanka Vlajkovac
6.Zaštita vinove loze – Jovica Jurišić
7.Šta posle žetve – Aleksandar Stojanović

Date 2019-10-16
File Size 1.16 MB
Download 119