Category: PSSS Požarevac
Strana 2 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Trulež glavica crnog luka Botrytis allii i Botrytis cinereal – Zvezdana Jovanović
2.Višnjevača – Ana Đorđević
3.Značaj i tehnologija proizvodnje ulјane repice – Danijela Ilić
4.Proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane – Milena Zafirović
5.Agrotehnika proizvodnje postrnog kupusa – Jorgovanka Vlajkovac
6.Uzgoj junica – Nenad Vujčić
7.Smeštaj junica – Dane Hrkalović
8.Bakterizna pegavost paprike – Dragana Urošević
9.Zaoravanje žetvenih ostataka – Aleksandar Stojanović

Date 2020-07-21
File Size 1.18 MB
Download 106

1.Raspisan Javni poziv za nabavku mašina i opreme u stočarskoj proizvodnji - Ana Đorđević
2.IPARD podsticaji za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava - Zvezdana  Jovanović
3.Određivanje vremena žetve uljane repice - Danijela Ilić
4.Ishrana koza – Nenad Vujčić
5.Vlažni kukuruz sa usitnjenim zrnom koji se čuva u silosu (silirani kukuruz) – Dane Hrkalović
6.Čičoka u ishrani ljudi i životinja-Jorgovanka Vlajkovac
7.Kukuruzna zlatica – Dragana Urošević

Date 2020-06-16
File Size 993.72 KB
Download 110

1.Novčana pomoć za polјoprivredna gazdinstva koja su pretrpela štetu usled bolesti COVID -19 - Milena Zafirović
2.Polјoprivredni krediti u uslovima pandemije 2020. godine - Aleksandar   Stojanović
3.Kikiriki (Arachis hypogea) - Danijela Ilić
4.Mera 1 IPARD programa - Investicije u fizičku imovinu polјoprivrednih gazdinstava izgradnja i opremanje objekata - Ana Đorđević
5.Proces varenja kod goveda– Nenad Vujčić
6.Zootehničke mere u odgoju teladi– Dane Hrkalović
7.Rovac -  Zvezdana  Jovanović
8.Fusarium graminearum – Dragana UroševićZnačaj folijarnih đubriva u ishrani gajenih bilјaka-Jorgovanka Vlajkovac

Date 2020-06-16
File Size 1.18 MB
Download 98

1.Bob (Faba vulgaris) - Danijela Ilić
2.Hranlјiva vrednost  i lekovita svojstva koprive - Ana Đorđević
3.Ishrana ovnova– Nenad Vujčić
4.Faktori koji doprinose prinosu i sastavu mleka– Dane Hrkalović
5.Sistem kosidbe lucerke - Jorgovanka Vlajkovac
6.Primena herbicida u kukuruzu posle setve, a pre nicanja  -Dragana Urošević
7.Primena herbicida u usevu soje - Zvezdana  Jovanović
8.Knjiga polјa – Aleksandar Stojanović

Date 2020-06-16
File Size 1.01 MB
Download 82

1.Uslovi uspevanja kukuruza – Danijela Ilić
2.Diverzifikacija na poljoprivrednom gazdinstvu - Ana Đorđević
3.Selekcija u konjarstvu– Nenad Vujčić
4.Polno sazrevanje junica– Dane Hrkalović
5.Sposobnost rezistentnosti na pesticide - Zvezdana  Jovanović
6.Štetnost male i velike repičine pipe- Nevena Ristić
7.Agrotehnika proizvodnje rena i lekovita svojstva -Jorgovanka Vlajkovac

Date 2020-03-31
File Size 890.96 KB
Download 99

1.Heljda (Fagopurum esculentum) – Danijela Ilić
2.Pasulj (Phaselus vulgaris) – Danijela Ilić
3.Celer kao lek i hrana - Ana Đorđević
4.Prasad u odgoju – Nenad Vujčić
3.Nabavka sadnog materijala za podizanje voćnih zasada – Milena Zafirović
4.Pravovremena zaštita od prouzokovača kovrdžavosti lista breskve - Nevena Ristić
5.Kako do viskoih prinosa kukuruza – Jorgovanka Vlajkovac
6.Način i vreme berbe heljde - Aleksandar Stojanović
7.Zaštita crnog luka od korova - Zvezdana Jovanović
8.Odgoj jagnjadi – Dane Hrkalović

Date 2020-03-31
File Size 995.07 KB
Download 106

1.Konkurs za podnošenje zahteva za ostvarivanje podsticaja za nabavku novog traktora u 2020. godini – Milena Zafirović
2.Obuke za korisnike IPARD podsticaja- Ana Đorđević
3.Karakteristike tovnih rasa goveda – Nenad Vujčić
4.Suzbijanje plamenjače salate- Bremia lactuce (u plasteničkoj proizvodnji)– Jovica Jurišić
5.Prihrana ozime pšenice - Jorgovanka Vlajkovac
6.Prouzrokovač sušenja cvetova i grančica na leski- Nevena Ristić
7.Proizvodnja rena – Aleksandar Stojanović
8.Ishrana odlučene prasadi– DaneHrkalović
9.Zaštita lucerke od korova–ZvezdanaJovanović

Date 2020-02-12
File Size 942.41 KB
Download 115

1.Lan  – Ana Đorđević
2.Rukola  – Ana Đorđević
3.Odgoj jagnjadi - Nenad Vujčić
4.Gajene bilјke – čistači organizma od toksina -   Jorgovanka Vlajkovac
5.Pravilna nega krava- Dane Hrkalović
6.IPARD podsticaji za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga polјoprivrednih proizvoda u sektoru voća i povrća - Milena Zafirović
7.Vaši i cikade vektori virusa na pšenici- Nevena Ristić
8.Jagodina grinja- Zvezdana Jovanović
9.Mrežasta pegavost lista ječma– Jovica Jurišić
10.Pšenična nematoda- Jovica Jurišić

Date 2019-12-31
File Size 1.14 MB
Download 124

1.Podrška mladim polјoprivrednicima – AnaĐorđević
2.Zaštita od krompirovog molјca u skladištima  krompira - Zvezdana Jovanović
3.Period tečne ishrane teladi- Dane Hrkalović
4.Ishrana krmača - Nenad Vujčić
5.Značaj ranije osnovne obrade zemlјišta u jesen -  Jorgovanka Vlajkovac
6.Zaštita ozimih strnih žita (pšenice, ječma, raži i tritikalea) – Jovica Jurišić
7.Sušenje centralnog lista mladih bilјaka ozimih strnih žita – Nevena Ristić

Date 2019-12-31
File Size 1.02 MB
Download 119

1.Pregled prinosa  hibrida kukuruza u demoogledu u 2019. godini – Jorgovanka Vlajkovac
2.Smeštaj i držanje mlečnih krava - Nenad  Vujčić
3.Dunjevača – aromatična lepotica – AnaĐorđević
4.Prouzrokovač pegavosti jagode-Mycosphaerella fragariae- Nevena Ristić
5.Najznačajnija bolest ruže- Zvezdana Jovanović
6.broci za visokosteone krave - Dane Hrkalović
7.Suzbijanje štetočina ulјane repice– Jovica Jurišić
8.Postupci za podizanje zasada lešnika – Milena Zafirović
9.Četvrti javni poziv polјopprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora– Aleksandar Stojanović

Date 2019-12-31
File Size 1.53 MB
Download 123