Category: PSSS Požarevac
Strana 1 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) - Aleksandar Stojanović
2. Pasulj (Phaseolus vulgaris) - Danijela Ilić
3. Kikiriki (Arachis hypogea) - Danijela Ilić
4. Kornišoni u postrnoj setvi - Danijela Ilić
5. Diverzifikacija na poljoprivrednom gazdinstvu - Ana Đorđević
6. Slatki krompir - Ana Đorđević
7. Trešnjevača - Ana Đorđević
8. Tehnologija proizvodnje i lekvita svojstva bosiljka - Jorgovanka Vlajkovac
9. Tehnologija proizvodnje tikve golice - Jorgovanka Vlajkovac
10. Postrno gajenje cvekle - Jorgovanka Vlajkovac
11. Novi Pravilnik o podsticajima za podizanje višegodišnjih zasada voćaka i hmelja -  Milena Zafirović
12. Đubrenje oraha - Milena Zafirović
13. Primena dobre higijenske poljoprivredne prakse u vreme pandemije Korona virusa- Milena Zafirović
14. Faktori koji utiču na kvalitet stajnjaka - Nenad Vujčić
15. Mesnate rase goveda - Nenad Vujčić
16. Šturost klasova pšenice (Fusarium graminearum) – Dragana Urošević
17. Suzbijanje korova u kukuruzu nakon nicanja kukuruza – Dragana Urošević
18. Rupičavost lista trešnje – Dragana Urošević
19. Zaštita krompira od bolesti i štetočina – Violeta Stanković
20. Redosled mešanja različitih tipova formulacija pesticida – Violeta Stanković
21. Jabukin smotavac(Cydia pomonella) karakteristike i suzbijanje - Violeta Stanković
22. Sudanska trava u ishrani grla – Dane Hrkalović
23. Kako smanjiti neplodnost kod priplodnih krava - Dane Hrkalović
24. Korišćenje veštačkih livada i pašnjaka u ishrani grla - Dane Hrkalović
25. Kako smanjiti Mikroorganizme u mleku - Dane Hrkalović

Date 2021-06-29
File Size 747.34 KB
Download 26

1. Tehnoliogija proizvodnje soje (Glycine hispida) - Danijela Ilić        
2. Sirak (Andropogon sorghum) - Danijela Ilić        
3. Tehnoliogija proizvodnje sudanske trave (Sorghum sudanense) - Danijela Ilić        
4. Upis u Vinogradarski registar - Milena Zafirović        
5. Kako do elektrifikacije Vaših parcela - Milena Zafirović        
6. Izbor sadnica i pripreme za sadnju - Milena Zafirović        
7. Pripreme za osmomartovski program cveća - Ana Đorđević        
8. U susret Svetom Trifunu šta raditi sa vinom? - Ana Đorđević        
9. Prednosti osnivanja zadruga – Ana Đorđević        
10. Pravilan postupak muže – Nenad Vujčić        
11. Tov junadi silažom – Nenad Vujčić        
12. Nega junica – Dane Hrkalović        
13. Agrotehnika proizvodnje rukole -Jorgovanka Vlajkovac        
14. Agrotehnika proizvidnje konoplje – Jorgovanka Vlajkovac        
15. Zaštita zasada breskve od kovrdžavosti lista (Taphrina deformans) - Dragana Urošević        
16. Zaštita zasada koštičavih voćaka od prouzrokovača monilioza - Dragana Urošević        
17. Suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja u usevu kukuruza i suncokreta – Dragana Urošević

Date 2021-06-29
File Size 737.15 KB
Download 18

1.Fitoplazme vinove loze – Dragana Urošević
2.Tov pilića – Nenad Vujčić
3.Surutka kao dopuna u ishrani svinja – Dane Hrkalović

Date 2020-12-25
File Size 716.86 KB
Download 60

1.Senaža i silaža strnih žita – Nenad Vujčić
2.Sačma uljane repice i silirani repini rezanac u ishrani stoke – Dane Hrkalović
3.Opasnost od žitnog bauljara – Dragana Urošević

Date 2020-12-04
File Size 580.33 KB
Download 51

1.Stres– Nenad Vujčić
2.Kako izvršiti kontrolu klečnosti– Dane Hrkalović
3.Praćenje brojnosti glodara u polju– Dragana Urošević

Date 2020-11-10
File Size 485.81 KB
Download 56
  • Smanjenje kiselosti šire – Ana Đorđević
  • Žetva konoplje - Aleksandar Stojanović
  • Žetva soje - Danijela Ilić
  • Ishrana životinja – Nenad Vujčić
  • Opšte osobine mesnatih rasa goveda– Dane Hrkalović
  • Plavo prskanje – Dragana Urošević
  • Korovske biljke – produkcija semena i dužina klijavosti semena- Jorgovanka Vlajkovac
Date 2020-10-07
File Size 1 MB
Download 67

1.Kupus kao lek: crveni, beli i kineski – Ana Đorđević
2.Menta - Nana (Mentha piperita) – Danijela Ilić
3.Acidiza – Nenad Vujčić
4.Mastitis – Dane Hrkalović
5.Rezultati prinosa sorata ozimih strnih žita u demoogledu u 2019/2020. godini – Jorgovanka Vlajkovac
6.Pamukova sovica – Dragana Urošević
7.Kalcifikacija zemlјišta - Aleksandar Stojanović

Date 2020-08-25
File Size 964.45 KB
Download 87

1.Trulež glavica crnog luka Botrytis allii i Botrytis cinereal – Zvezdana Jovanović
2.Višnjevača – Ana Đorđević
3.Značaj i tehnologija proizvodnje ulјane repice – Danijela Ilić
4.Proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane – Milena Zafirović
5.Agrotehnika proizvodnje postrnog kupusa – Jorgovanka Vlajkovac
6.Uzgoj junica – Nenad Vujčić
7.Smeštaj junica – Dane Hrkalović
8.Bakterizna pegavost paprike – Dragana Urošević
9.Zaoravanje žetvenih ostataka – Aleksandar Stojanović

Date 2020-07-21
File Size 1.18 MB
Download 86

1.Raspisan Javni poziv za nabavku mašina i opreme u stočarskoj proizvodnji - Ana Đorđević
2.IPARD podsticaji za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava - Zvezdana  Jovanović
3.Određivanje vremena žetve uljane repice - Danijela Ilić
4.Ishrana koza – Nenad Vujčić
5.Vlažni kukuruz sa usitnjenim zrnom koji se čuva u silosu (silirani kukuruz) – Dane Hrkalović
6.Čičoka u ishrani ljudi i životinja-Jorgovanka Vlajkovac
7.Kukuruzna zlatica – Dragana Urošević

Date 2020-06-16
File Size 993.72 KB
Download 97

1.Novčana pomoć za polјoprivredna gazdinstva koja su pretrpela štetu usled bolesti COVID -19 - Milena Zafirović
2.Polјoprivredni krediti u uslovima pandemije 2020. godine - Aleksandar   Stojanović
3.Kikiriki (Arachis hypogea) - Danijela Ilić
4.Mera 1 IPARD programa - Investicije u fizičku imovinu polјoprivrednih gazdinstava izgradnja i opremanje objekata - Ana Đorđević
5.Proces varenja kod goveda– Nenad Vujčić
6.Zootehničke mere u odgoju teladi– Dane Hrkalović
7.Rovac -  Zvezdana  Jovanović
8.Fusarium graminearum – Dragana UroševićZnačaj folijarnih đubriva u ishrani gajenih bilјaka-Jorgovanka Vlajkovac

Date 2020-06-16
File Size 1.18 MB
Download 85