Category: PSSS Požarevac
Strana 1 od 16
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Plasmopara halstedii – prouzrokovač plamenjače suncokreta – Dragana Urošević
2. Napajanje teladi – Nenad Vujčić
3. Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)- Kristina Lazarević
4. Postrna setva kornišona - Danijela Ilić
5. Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) – Violeta Stanković
6. Pakovanje, sortiranje i čuvanje plodova borovnice - Milena Zafirović
7. Višnjevača- Ana Đorđević
8. Parametri komercijalnog kvaliteta uljane repice i pšenice -Jorgovanka Vlajkovac
9. Setva bez obrade zemljišta– Aleksandar Stojanović

Date 2022-06-27
File Size 1.11 MB
Download 7

1. Precizna poljoprivreda - Ana Đorđević
2. Tehnologija proizvodnje stočnog graška - Danijela Ilić
3. Krvava vaš (Eriosoma laginerum) - Violeta Stanković
4. Proizvodnja mesa in vitro – Nenad Vujčić
5. Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) – Kristina Lazarević
6. Setva soje – Aleksandar Stojanović
7. Tehnologija proizvodnje rena -Jorgovanka Vlajkovac
8. Kako do novog traktora preko IPARD programa u 2022. godini- Milena Zafirović
9. Gajenje tovne junadi– Dane Hrkalović
10. Venturia inaequalis prouzokovač čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke - Dragana Urošević

Date 2022-03-31
File Size 1.38 MB
Download 10

1. Izbor lokacije za podizanje voćnjaka - Milena Zafirović
2. Pravilna sadnja voćaka - Milena Zafirović
3. Početno zimsko mirovanje voćaka -Milena Zafirović
4. Istorijat vođenja knjigovotstva u poljoprivredi-Aleksandar Stojanović
5. Pregled prinosa hibrida kukuruza u demoogledu u 2021. godini-- Danijela Ilić
6. Priprema zemljišta za proizvodnju povrća-Danijela Ilić
7. Značaj i delovanje stajnjaka- Danijela Ilić
8. Dunjevača – aromatična lepotica – Ana Đorđević
9. Seoski turizam – pokretanje biznisa na poljoprivrednom gazdinstvu – Ana Đorđević
10. Spremno u novu poljoprivrednu proizvodnu godinu – Ana Đorđević
11. Kukuruzna pipa-Violeta Stanković
12. Tretiranje voća u fazi mirovanja-Violeta Stanković
13. Najčešće greške u radu sa pesticidima-Violeta Stanković
14. Suzbijanje glodara u zimskom periodu - Kristina Lazarević
15. Bolesti jabuka tokom skladištenja - Kristina Lazarević
16. Žuta patuljavost ječma – Kristina Lazarević
17. Phoma lingam  - prouzrokovač suve truleži uljane repice - Dragana Urošević
18. Repičina lisna osa – Athalia rosae - Dragana Urošević
19. Cikade i vaši na pšenici i ječmu - Dragana Urošević
20. Agrotehnika proizvodnje božura- Jorgovanka Vlajkovac
21. Značaj zemljišta u organskoj proizvodnji-Jorgovanka Vlajkovac
22. Gajene biljke koje čiste organizam od toksina-Jorgovanka Vlajkovac
23. Važnost organskih kiselina u senaži– Dane Hrkalović
24. Odgoj koka nosilja - Dane Hrkalović

Date 2021-12-30
File Size 1.92 MB
Download 17

1. Četvrti IPARD javni poziv za Meru 3 - Milena Zafirović
2. Berba oraha - Milena Zafirović
3. Čuvanje plodova oraha - Milena Zafirović
4. Uljana repica - Danijela Ilić
5. Zelenišno đubrivo – Danijela Ilić
6. Rezultati demoogleda ozimih strnih žita u 2020/2021. godini i primenjena agrotehnika - Jorgovanka Vlajkovac
7. Agrotehnika proizvodnje postrnog kupusa - Jorgovanka Vlajkovac
8. Tehnologija proizvodnje zelene salate -Jorgovanka Vlajkovac
9. Hranljiva vrednost malina – Ana Đorđević
10. Berba, transport i skladištenje maline – Ana Đorđević
11. Malinovača – Ana Đorđević
12. Miskantus –Aleksandar Stojanović
13. Virus bronzavosti paradajza - Kristina Lazarević
14. Prouzrokovač mehuraste gari kukuruza - Kristina Lazarević
15. Prouzrokovač sive truleži vinove loze – Kristina Lazarević
16. Kako prepoznati klasičnu svinjsku kugu – Dane Hrkalović
17. Razvoj lovnog turizma u Braničevskom okrugu – Dane Hrkalović
18. Pregled mesa na trihinelu kod svinja – Dane Hrkalović
19. Dodatak stočnoj hrani– Dane Hrkalović
20. Guignardia bidwellii – prouzrokovač crne truleži grožđa – Dragana Urošević
21. Venturia inaequalis – prouzrokovač čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke – Dragana Urošević
22. Erwinia amylovora – prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabučastog voća– Dragana Urošević
23. Higijenska ispravnost mleka - Nenad Vujčić
24. Važniji faktori koji utiču na količinu konzumirane silaže - Nenad Vujčić

Date 2021-12-28
File Size 1.7 MB
Download 14

1. Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) - Aleksandar Stojanović
2. Pasulj (Phaseolus vulgaris) - Danijela Ilić
3. Kikiriki (Arachis hypogea) - Danijela Ilić
4. Kornišoni u postrnoj setvi - Danijela Ilić
5. Diverzifikacija na poljoprivrednom gazdinstvu - Ana Đorđević
6. Slatki krompir - Ana Đorđević
7. Trešnjevača - Ana Đorđević
8. Tehnologija proizvodnje i lekvita svojstva bosiljka - Jorgovanka Vlajkovac
9. Tehnologija proizvodnje tikve golice - Jorgovanka Vlajkovac
10. Postrno gajenje cvekle - Jorgovanka Vlajkovac
11. Novi Pravilnik o podsticajima za podizanje višegodišnjih zasada voćaka i hmelja -  Milena Zafirović
12. Đubrenje oraha - Milena Zafirović
13. Primena dobre higijenske poljoprivredne prakse u vreme pandemije Korona virusa- Milena Zafirović
14. Faktori koji utiču na kvalitet stajnjaka - Nenad Vujčić
15. Mesnate rase goveda - Nenad Vujčić
16. Šturost klasova pšenice (Fusarium graminearum) – Dragana Urošević
17. Suzbijanje korova u kukuruzu nakon nicanja kukuruza – Dragana Urošević
18. Rupičavost lista trešnje – Dragana Urošević
19. Zaštita krompira od bolesti i štetočina – Violeta Stanković
20. Redosled mešanja različitih tipova formulacija pesticida – Violeta Stanković
21. Jabukin smotavac(Cydia pomonella) karakteristike i suzbijanje - Violeta Stanković
22. Sudanska trava u ishrani grla – Dane Hrkalović
23. Kako smanjiti neplodnost kod priplodnih krava - Dane Hrkalović
24. Korišćenje veštačkih livada i pašnjaka u ishrani grla - Dane Hrkalović
25. Kako smanjiti Mikroorganizme u mleku - Dane Hrkalović

Date 2021-06-29
File Size 747.34 KB
Download 39

1. Tehnoliogija proizvodnje soje (Glycine hispida) - Danijela Ilić        
2. Sirak (Andropogon sorghum) - Danijela Ilić        
3. Tehnoliogija proizvodnje sudanske trave (Sorghum sudanense) - Danijela Ilić        
4. Upis u Vinogradarski registar - Milena Zafirović        
5. Kako do elektrifikacije Vaših parcela - Milena Zafirović        
6. Izbor sadnica i pripreme za sadnju - Milena Zafirović        
7. Pripreme za osmomartovski program cveća - Ana Đorđević        
8. U susret Svetom Trifunu šta raditi sa vinom? - Ana Đorđević        
9. Prednosti osnivanja zadruga – Ana Đorđević        
10. Pravilan postupak muže – Nenad Vujčić        
11. Tov junadi silažom – Nenad Vujčić        
12. Nega junica – Dane Hrkalović        
13. Agrotehnika proizvodnje rukole -Jorgovanka Vlajkovac        
14. Agrotehnika proizvidnje konoplje – Jorgovanka Vlajkovac        
15. Zaštita zasada breskve od kovrdžavosti lista (Taphrina deformans) - Dragana Urošević        
16. Zaštita zasada koštičavih voćaka od prouzrokovača monilioza - Dragana Urošević        
17. Suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja u usevu kukuruza i suncokreta – Dragana Urošević

Date 2021-06-29
File Size 737.15 KB
Download 29

1.Fitoplazme vinove loze – Dragana Urošević
2.Tov pilića – Nenad Vujčić
3.Surutka kao dopuna u ishrani svinja – Dane Hrkalović

Date 2020-12-25
File Size 716.86 KB
Download 70

1.Senaža i silaža strnih žita – Nenad Vujčić
2.Sačma uljane repice i silirani repini rezanac u ishrani stoke – Dane Hrkalović
3.Opasnost od žitnog bauljara – Dragana Urošević

Date 2020-12-04
File Size 580.33 KB
Download 59

1.Stres– Nenad Vujčić
2.Kako izvršiti kontrolu klečnosti– Dane Hrkalović
3.Praćenje brojnosti glodara u polju– Dragana Urošević

Date 2020-11-10
File Size 485.81 KB
Download 65
  • Smanjenje kiselosti šire – Ana Đorđević
  • Žetva konoplje - Aleksandar Stojanović
  • Žetva soje - Danijela Ilić
  • Ishrana životinja – Nenad Vujčić
  • Opšte osobine mesnatih rasa goveda– Dane Hrkalović
  • Plavo prskanje – Dragana Urošević
  • Korovske biljke – produkcija semena i dužina klijavosti semena- Jorgovanka Vlajkovac
Date 2020-10-07
File Size 1 MB
Download 83