Category: PSSS Smederevo
Strana 4 od 16
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

 1.Zaštita vinove loze na početku vegetacije- Slavica Stojkić
2.Propadanje plodova jabuke u skladištu i kako to sprečiti-Žaklina Mladenović
3.Sorte kajsije NS-4 i NS-6, perspektiva- Boban Marković
4.Sorte jabuke u organskoj proizvodnji- Biljana Nikolić
5.Visina udela u učešću u kapitalu zadruge- Dragomir Pavlović
6.Biznis plan za IPARD aplikaciju- Goran Pavlović

Date 2019-01-31
File Size 2.71 MB
Download 219

1.Fitoplazme vinove loze- Slavica Stojkić
2.Bolesti lešnika i zaštita- Žaklina Mladenović
3.Značaj huminskih kiselina- Dragomir Radić
4.Izmene i dopune Pravilnika o Ipard podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava-Goran Pavlović

Date 2018-12-26
File Size 1.78 MB
Download 239

1. Ciljevi rezidbe vinove loze i moguće greške - Boban Marković
2. Jesenja sadnja voćaka - Biljana Nikolić
3. Čuvanje kukuruza u skladištu - Slavica Stojkić
4. Crvenilo kukuruza - Opaka bolest useva kukuruza -Žaklina Mladenović
5. Šećerni sirak - Dragomir Radić
6. Kontrola plodnosti zemljišta - Goran Pavlović

Date 2018-11-28
File Size 1.93 MB
Download 387

1.Jesenje oranje i đubrenje voćnjaka-važne mere za bogat rod voća-Biljana Nikolić
2.Krvava vaš-Slavica Stojkić
3.Jesenje plavo prskanje-Žaklina Mladenović
4.Afus-ali-Boban Marković
5.Proizvodnja koprive-Dragomir Radić
6.Postupak sušenja šlive-Vida Evstratiev

Date 2018-10-25
File Size 2.29 MB
Download 480

1.Određivanje optimalnog vremena berbe jabuke-Biljana Nikolić
2.Osetljivost plodova na ožegotine-Slavica Stojkić
3.Prerađevine od voća-Boban Marković
4.Najezda srdibuba-Žaklina Mladenović
5.Hibridni ječam-Dragomir Radić
6.Dezinfekcija vinskog podruma-Vida Evstratiev

Date 2018-09-19
File Size 1.93 MB
Download 229

1.Zeleno uvenuće paradajza-Slavica Stojkić
2.Crna i žuta šljivina osa-Žaklina Mladenović
3.Preporuka za očuvanje voćne arome rakije-Vida Evstratiev
4.Žetva suncokreta u podunavskom okrugu 2018.-Goran Pavlović
5.Biostimulatori-Dragomir Radić
6.Preventivna nega papaka kod krava–Zoran Nedeljković

Date 2018-08-31
File Size 1.18 MB
Download 361

1.Oštećenje vinove loze izazvano gradom i postupak obnove-Biljana Nikolić
2.Bolesti uskladištenog krompira i njihovo suzbijanje-Slavica Stojkić
3.Prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabučastog voća Erwinia amylovora-Žaklina Mladenović
4.Ožegotine-problem voćara-Boban Marković
5.Kisela rakija-Vida Evstratiev
6.Kraj žetve-Goran Pavlović
7.Ishrana bremenitih ovaca-Radiša Petrović
8.Značaj kišnih glista-Dragomir Radić

Date 2018-07-25
File Size 674.08 KB
Download 228

1.Dve setve a jedna žetva-Goran Pavlović
2.Plamenjača vinove loze-Slavica Stojkić
3.Suzbijanje skladišnih štetočina pre unošenja žita-Žaklina Mladenović
4.Uloga Vinobrana u sprečavanju bolesti i mana vina-Vida Evstratiev
5.Faktori rizika kod steonosti sa dvojkama-Radiša Petrović
6.Ciljevi udruživanja u zadruge-Dragomir Radić

Date 2018-06-19
File Size 747.18 KB
Download 221
Date 2018-05-23
File Size 690.99 KB
Download 210


1. Zaštita vinove loze na početku vegetacije- Slavica Stojkić
2. Suzbijanje korova u kukuruzu- Žaklina Mladenović
3. Rabarbara- Dragomir Radić
4. Korekcija kiselina u širi i vinu-Vida Evstratiev
5. Savremena proizvodnja mleka-Zoran Nedeljković

Date 2018-04-25
File Size 1 MB
Download 201