Category: PSSS Smederevo
Strana 3 od 16
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Pruzrokovač rak rana voćaka  Nectria galligena – Slavica Stojkić
2.Pojava virusa žute patuljavosti  ječma u strnim žitima- Žaklina Mladenović
3.Pojava apopleksije-sušenje kajsije- Boban Marković
4.Đubrenje vinove loze- Biljana Nikolić
5.Rezidba jabuke- Goran Đorđević
6.Četvorostruki V-sistem (QUAD-V)- Dejan Marinković
7.Kaljenje ozime pšenice-Dragomir Radić
8.Kako pomoći mladima da ostanu na selu?-Snežana Petrović
9.Preradom poljoprivrednih proizvoda do veće zarade- Snežana Petrović

Date 2019-11-29
File Size 1.21 MB
Download 334


1.Bolesti uskladištenog krompira i njihovo suzbijanje-Slavica Stojkić
2.Braon mramorasta stenica Halyomorpha halys –Žaklina Mladenović
3.Jesenja sadnja voća i njene prednosti-Biljana Nikolić
4.Rezidba vinove loze na zrelo–Goran Đorđević
5.Spanać  –Dragomir Radić
6.Raspisan konkurs za podršku mladim poljoprivrednicima-Snežana Petrović

Date 2019-10-30
File Size 1.05 MB
Download 156

1.Plavo prskanje voća-Slavica Stojkić
2.Koliko su antibiotici efikasni–Žaklina Mladenović
3.Berba i čuvanje breskve i nektarine-mr Dejan Marinković
4.Berba grožđa  –Goran Đorđević
5.Efikasni načini za povećanje prinosa krastavca  –Dragomir Radić
6.Kako započeti organsku proizvodnju?–Snežana Petrović 

Date 2019-09-30
File Size 1.06 MB
Download 164


1.Crveni pauk -Slavica Stojkić
2.Prouzrokovač truleži maline -Žaklina Mladenović
3.Letnja rezidba trešnje -Dejan Marinković
4.Sadnja jagode -Biljana Nikolić
5.Uticaj visokih temperatura na višegodišnje zasade - Goran Đorđević
6.Subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede u saradnji  sa komercijalnim bankama- Snežana Petrović

Date 2019-08-30
File Size 1.92 MB
Download 193

1.Virus šarke šljive-Slavica Stojkić
2.Bakterioze paprike i pasulja-Žaklina Mladenović
3.Određivanje optimalnog vremena berbe jabuke- Goran Đorđević
4.Postrna setva cvekle-Dragomir Radić
5.IPARD II program EU-Mera 7-Goran Pavlović
6.Subvencionisanje nabavke kvalitetnog priplodnog materijala Ministarstva poljoprivrede-Snežana Petrović

Date 2019-07-31
File Size 831.25 KB
Download 248

1.Krompirova zlatica-Slavica Stojkić
2.Crvenilo kukuruza-opaka bolest useva kukuruza–Žaklina Mladenović
3.Zelena rezidba kajsije  –Goran Đorđević
4.Vreme setve heljde  –Dragomir Radić
5.Izmenjen IPARD program za Republiku Srbiju 2014-2020–Snežana Petrović

Date 2019-06-28
File Size 1.15 MB
Download 198

1.Kupusina-Mamestra Brassic-Slavica Stojkić
2.Erwinia Amzlovora-Prouzorkovač bakteriozne plamenjače jabučastog voća –Žaklina Mladenović
3.Aktuelne pomotehničke mere u zasadima vinove loze  –Goran Đorđević
4.Mere za sprečavanje pucanja plodova trešnje -Dejan Marinković
5.Proređivanje plodova-važna pomotehnička mera kod breskve -Biljana Nikolić
6.Prinudna likvidacija zemljoradničke zadruge  –Dragomir Radić
7.Javni poziv ostvarivanja prava na podsticaje za nabavku novih mašina i opreme u biljnoj proizvodnji –Snežana Petrović

Date 2019-05-30
File Size 1011.13 KB
Download 193

1.Aktuelni radovi u višegodišnjim zasadima - Goran Đorđević
2.Vreme i način proređivanja plodova jabuke -Goran Đorđević
3.Proreda plodova kod ranog koštičavog voća-Dejan Marinković
4.Monilia fructicola -mrka ili smeđa trulež plodova - Slavica Stojkić
5.Vilina kosica na lucerki i crvenoj detelini - Žaklina Mladenović
6.Orezivanje lubenice- Dragomir Radić
7.Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja
konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti- Snežana Petrović

Date 2019-04-30
File Size 1.4 MB
Download 167

1.Sadnja voća- Dejan Marinković
2.Letalne temperature za izmrzavanje ranih  vrsta koštičavog voća- Dejan Marinković
3.Cikade vinove loze- Žaklina Mladenović
4.Suzbijanje lišajeva na voćkama- Slavica Stojkić
5.Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava za podsticaje u stočarstvu- Snežana Petrović
6. Podsticaji za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja- Snežana Petrović

Date 2019-03-27
File Size 1.43 MB
Download 185

1.Zaštita višegodišnjih zasada- Slavica Stojkić
2.Mere zaštite pri radu sa pesticidima- Žaklina Mladenović
3.Rezidba lešnika- Goran Đorđević
4.Obaveza upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar- Biljana Nikolić
5.Ugljendioksid u plastenicima- Dragomir Radić

Date 2019-02-28
File Size 2 MB
Download 164